Diecezja Warszawsko-Praska
Parafia Św. Feliksa z Kantalicjo, Warszawa-Marysin Wawerski
ul. Kościuszkowców 85a
04-545 Warszawa
07: 00w Adwencie o 6: 45
08: 00
18: 30
07: 00
08: 30
09: 30kaplica cmentarna od września do maja o 12: 30
10: 00
11: 00
11: 30z udziałem dzieci poza wakacjami
12: 30kaplica cmentarna od czerwca do sierpnia o 9: 30
13: 00
18: 30
Ks. Kazimierczuk Tomasz, od 29.08.2009, dyrektor Cmentarza na Marysinie Wawerskim
Ks. Warzeszak Józef, od 24.06.1983, kapelan Sióstr Felicjanek
† Ks. Dziurzyński Jerzy Kacper, 18.08.1968 – 23.08.2003
Ks. Kurkus Wacław, 15.06.1958 –18.08.1968
Ks. Protaś Piotr, 26.08.2018 – 25.08.2019
Ks. Czajkowski Michał, 27.08.2014 – 26.08.2018
Ks. Tarasiuk Tomasz, 27.08.2014 – 26.08.2018
Ks. Kalinowski Tomasz, 29.08.2009 – 27.08.2014
Ks. Żabicki Rafał, 26.08.2012 – 27.08.2014
Ks. Chaciński Michał, 28.06.2008 – 26.08.2012
Ks. Kołak Jacek, 01.05.2008 – 29.08.2009
Ks. Jerzak Mieczysław, 20.06.2003 – 20.06.2008
Ks. Kowalczyk Grzegorz, 20.06.2003 – 01.02.2006
Ks. Adler Emil, 20.06.2000 – 20.06.2003
Ks. Sierpiński Waldemar, 10.06.2001– 20.06.2003
Ks. Zieliński Tadeusz Stanisław, 01.07.1999 –18.06.2001
Ks. Niewęgłowski Dariusz, 20.06.1997 – 20.06.2000
Ks. Kozłowski Waldemar Sylwester, 22.06.1996 – 24.06.1999
Ks. Zdanowicz Marek, 28.06.1996 – 28.06.1997
Ks. Świątkiewicz Arkadiusz, 30.06.1993 – 28.06.1996
Ks. Kałęcki Józef, 22.06.1992 – 22.06.1996
Bp Solarczyk Marek, 22.06.1992 – 30.06.1993
Ks. Leda Eugeniusz, 21.06.1990 – 27.06.1992
Ks. Warchałowski Krzysztof Kazimierz, 21.05.1989 – 22.06.1992
Ks. Czocharyn Tadeusz, 15.06.1989 – 21.06.1990
Ks. Kozub Jan, 16.06.1986 –15.06.1989
Ks. Naumowicz Józef, 15.09.1988 –15.06.1989
† Ks. Siwiński Zbigniew Stanisław, 10.06.1987 –15.06.1989
Ks. Kasprzak Marek, 16.06.1986 –10.06.1987
Ks. Trzciński Roman, 10.06.1983 –16.06.1986
Ks. Woźnicki Lech, 31.05.1982 –16.06.1986
Ks. Trzaskowski Henryk, 31.05.1982 –10.06.1983
Ks. Słyk Władysław SJ, 15.05.1976 – 31.05.1982
Ks. Urbańczyk Jan, 16.06.1981– 31.05.1982
Ks. Fedorowicz Waldemar, 13.02.1981– 25.05.1981
Ks. Urbaniak Franciszek, 20.05.1980 –13.02.1981
Ks. Tewiaszew Michał, 28.05.1978 – 20.05.1980
Ks. Jackowicz Andrzej, 28.05.1977 – 20.05.1978
Ks. Plewako Jan, 29.05.1976 – 29.05.1977
Ks. Piszczatowski Mirosław, 05.06.1973 – 07.06.1976
Ks. Ołtarzewski Roman, 25.06.1973 –15.05.1976
Ks. Gorgoń Jan, 27.09.1972 – 05.06.1973
Ks. Kaniewski Paweł Waldemar, 10.06.1972 – 05.06.1973
Ks. Zdanowicz Zdzisław, 10.06.1969 –10.06.1972
Ks. Gąsiorek Marek, 28.02.2013 – 26.08.2016
† Ks. Dziurzyński Jerzy Kacper, 23.08.2003 –13.01.2013 (†)
Ks. Weiss Rufin, 31.07.1962 –10.06.1972
Liczba parafian: 10000
Parafię erygował Kard. Stefan Wyszyński 15 czerwca 1958 roku z części parafii MB Królowej Polski w Warszawie-Aninie i Św. Wacława w Warszawie-Gocławku.

Parafię erygował Kard. Stefan Wyszyński 15 czerwca 1958 roku z części parafii MB Królowej Polski w Warszawie-Aninie i Św. Wacława w Warszawie-Gocławku. Początki osadnictwa na tym terenie związane są z cegielnią istniejącą od początku XIX w. na gruntach leśnych majątku Zastów, przy której powstała miejscowość Glinki. 18 lutego 1832 roku miała tu miejsce zaciekła bitwa wawerska. W okresie międzywojennym osada zmieniła charakter na letniskowy. Wtedy powstał kościół i klasztor Sióstr Felicjanek oraz Internat Stowarzyszenia Pomoc dla Sierot, którego kierownikiem był Janusz Korczak. Po wojnie zmieniono nazwę osiedla na Marysin Wawerski, w 1951 r. przyłączono te tereny do Warszawy. Kościół zbudowano według projektu Zygmunta Gawlika w latach 1926-1936, staraniem Sióstr Felicjanek, jako wotum wdzięczności za odzyskaną niepodległość. Kamień węgielny poświęcił i wmurował Kard. Aleksander Kakowski w asyście biskupów Stanisława Galla i Antoniego Szlagowskiego 24 kwietnia 1929 roku. Świątynia została zaprojektowana jako dwupoziomowa, jednonawowa, zbudowana na planie krzyża łacińskiego, w stylu art deco. Pierwszą Eucharystię odprawiono w niedzielę 21 lipca 1936 roku. W przeddzień, za zgodą Abp. Stanisława Galla, ówczesny kapelan Sióstr, Ks. Wojciech Kamiński, prywatnie poświecił świątynię. Na życzenie Kard. Kakowskiego, Eucharystię sprawowano dla okolicznej ludności. Podczas kampanii wrześniowej świątynia nie uległa większym zniszczeniom. Najtrudniejsze chwile przyszły podczas Powstania Warszawskiego i po jego zakończeniu. Niemcy ostrzeliwali kościół ciężkimi pociskami, które poważnie uszkodziły wieżę i całą świątynię. Największe spustoszenie spowodowały listopadowe bombardowania. Na życzenie władz zakonnych, celem ocalenia zakonnic i okolicznej ludności, 28 listopada 1944 roku saperzy polscy wysadzili wieżę, która spadając na lewą część kościoła poczyniła kolosalne straty. Zniszczeniu uległa zachodnia część przybudówki wieży. Na skutek bombardowań zniszczeniu uległ wschodni transept i dach kościoła. Zniszczenia były tak ogromne, że zastanawiano się nad budową świątyni od nowa, jednak Siostra Pia, ówczesna Matka Generalna, podjęła odważną decyzję o odbudowie świątyni. Od listopada 1944 do 1949 roku naprawiono uszkodzone mury, okna, posadzka i dach świątyni, skompletowano brakujące elementy wyposażenia, zawieszono stacje Drogi Krzyżowej autorstwa Ludwika Lisowskiego, krakowskiego malarza, ucznia Józefa Mehoffera. W listopadzie 1949 roku dokończono główny ołtarz, pracami artystycznymi kierował Br. Jan Kajzer SDB z Oświęcimia; pod jego kierownictwem wykonano ławki, dwa konfesjonały i ambonę. Dokończeniem prac było ustawienie w ołtarzu brakujących figur Św. Franciszka i Św. Feliksa. Zatem parafię erygowano przy kościele wzniesionym i odbudowanym przez Siostry Felicjanki. Pierwszym proboszczem został Ks. Wacław Kurkus, dotychczasowy rektor kościoła. Jego staraniem naprawiono dach kościoła, schody i centralne ogrzewanie świątyni. Za Ks. prał. Jerzego Dziurzyńskiego, w latach 1971-1974 odbudowano zachodnią przybudówkę wieży, która do chwili obecnej służy jako plebania. Odgruzowano dolny kościół i zaadaptowano na potrzeby katechetyczne i duszpasterskie. W latach 1981-1985 odbudowano wschodnią część transeptu, zniszczonego w czasie bombardowania w 1944 roku. W latach 1985-1991 zbudowano budynek gospodarczo-mieszkalny. W latach 2000-2003 odnowiono elewację świątyni. Staraniem Ks. Bernarda Czerwińskiego, w latach 2005-2006 wymieniono więźbę dachową, pokryto świątynię blachą miedzianą, zrekonstruowano sygnaturkę. W 2007 roku, dzięki inicjatywie Abp. Sławoja Leszka Głódzia, podjętej przez S. Magdalenę Trzcińską, przełożoną prowincjalną, Siostry Felicjanki przekazały parafii kościół wraz z terenem. W 2008 r. odbudowano wieżę kościoła, mierzy 83 m i jest drugim co do wysokości budynkiem sakralnym stolicy. Na wieży jest dzwonnica z 4 dzwonami: najstarszy i największy, ocalony z pożogi wojennej ma imiona Święty Józef Maria, waży 2 tony; następny o wadze 1 tony nosi imię Św. Feliks; trzeci waży pół tony i nosi imię Sługi Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego; ostatni waży 250 kg i ma imię Bł. M. Angela Truszkowska. Na sygnaturce jest zawieszony dzwon ważący niespełna 100 kg i nosi imię Św. Cyprian. W latach 2007-2011 wymieniono wszystkie okna w świątyni, odnowiono wnętrze, zbudowano i wyposażono zakrystię.

Ks. Tarnowski Maciej Lech, do 2015
Ks. Siwek Michał, do 15.06.2002
S. Balcerzyk Nikodema CSSF, do 26.08.1999
Ks. Mikusek Robert, do 29.05.1999
Ks. Abramowski Sławomir, do 1998
S. Grzeszczuk Honorata CSSF, do 03.08.1997
Ks. Mętrak Marek, do 20.05.1989
Ks. Osial Wojciech, do 03.06.1984
Ks. Celejewski Janusz, do 27.05.1979
S. Woźniak Monika MC
Wawer: Akwarelowa (od torów), Azaliowa, Begonii, Botaniczna, Bychowska (od Łysakowskiej), Cedrowa, Cedzyńska, Czarnoleska, Bronisława Czecha (nieparzyste), Działowa, Harmonistów, Kaczeńca (do Akwarelowej), Karpacka, Korsuńska, Kościuszkowców, Króla Maciusia, Magnolii, Otwarta, Piastowa, Potockich, Powszechna, Przyjaźni, Reszelska, Rolnicza, Sezam, Skokowa, Jana Skrzyneckiego, Starego Doktora, Storczykowa, Józefa Strusia, Tęczowa, Weselna

Kaplica Miłosierdzia Bożego (cmentarna), Warszawa, ul. Korkowa 152

Zgromadzenie Sióstr Świętego Feliksa z Kantalicjo Trzeciego Zakonu Regularnego Świętego Franciszka Serafickiego, Warszawa, ul. Azaliowa 10a, tel. 22 815 25 62

Zgromadzenie Sióstr Świętego Feliksa z Kantalicjo Trzeciego Zakonu Regularnego Świętego Franciszka Serafickiego, Warszawa, ul. Azaliowa 10, tel. 22 812 02 31

Zgromadzenie Sióstr Świętego Feliksa z Kantalicjo Trzeciego Zakonu Regularnego Świętego Franciszka Serafickiego, Warszawa, ul. Kościuszkowców 85, tel. 22 812 03 32