Diecezja Warszawsko-Praska
Parafia Świętej Rity z Cascii, Warszawa-Grochów
ul. Żupnicza 27
03-281 Warszawa
694 749 308
18: 00
09: 00
11: 00z udziałem dzieci
18: 00
Ks. Jakubaszek Andrzej, od 25.03.2020
Ks. Paździoch Rafał, od 01.07.2019
Ks. Jakubaszek Andrzej, 22.05.2019 – 25.03.2020
Liczba parafian: 5500
Ośrodek duszpasterski erygował 22 maja 2019 roku Bp Romulad Kamiński.

18 czerwca 2018 roku Ks. Bp Romuald Kamiński powierzył Ks. Andrzejowi Jakubaszek zadanie tworzenia nowego ośrodka duszpasterskiego w dekanacie grochowskim. Nowe obowiązki ks. Andrzej podjął z dniem 26 sierpnia 2018 roku. W pierwszej kolejności przystąpiono do prac związanych z porządkowaniem terenu, które rozpoczęły się 8 września.

17 listopada 2018 roku Ks. Bp Romuald Kamiński podczas Liturgii Słowa przy licznym udziale duchowieństwa i wiernych poświęcił krzyż i plac pod budowę kościoła. Następnie rozpoczęły się prace nad budową tymczasowej kaplicy. 22 maja 2019 r. Ks. Bp Romuald Kamiński poświęcił kaplicę i powołał do istnienia ośrodek duszpasterski pod wezwaniem św. Rity z Cascii. Administratorem nowego ośrodka został ks. Andrzej Jakubaszek. Jednocześnie zostały wyznaczone granice przyszłej parafii, które zostały wydzielone z parafii Nawrócenia św. Pawła na Grochowie i Bożego Ciała na Kamionku.

25 marca 2020 roku Ks. Bp Romulad Kamiński erygował parafię i mianował Ks. Andzeja Jakubaszka jej proboszczem.

Praga-Południe: Chodakowska (parzyste od Mińskiej), Wojciecha Chrzanowskiego (od Mycielskiego), Drwęcka, Józefa Dwernickiego (nieparzyste od Kickiego, parzyste od Mycielskiego), Ludwika Kickiego (nieparzyste, parzyste od Dwernickiego), Kobielska (od Kickiego), Mińska (do Stanisławowskiej), Ludwika Mycielskiego (nieparzyste od Dwernickiego), Ludwika Michała Paca (od Kickiego), Podskarbińska, Przeworska, Rębkowska, Siennicka (od Grochowskiej), Terespolska (od Stanisławowskiej)