Diecezja Warszawsko-Praska
Parafia Matki Bożej Królowej Polski, Warszawa-Anin
ul. Rzeźbiarska 46
04-620 Warszawa
07: 00
08: 00poza wakacjami
18: 00
07: 00
08: 30
10: 00
11: 30
13: 00poza wakacjami
18: 00
Ks. Doszko Marek, od 07.12.2008
Ks. Cieślik Paweł, od 26.08.2016
Ks. Zieliński Paweł, od 25.08.2019
Ks. Markowski Stanisław, 19.12.2006 – 05.12.2008
† Ks. Kalisiak Wiesław Bartłomiej, 14.10.1976 – 24.10.2006 (†)
Ks. Zastawny Kazimierz, 22.05.1976 –14.10.1976
† Ks. Godlewski Marian, 23.11.1973 – 22.05.1976
Ks. Ulatowski Stefan, 11.03.1957 – 23.11.1973
Ks. Zakrzewski Tadeusz, 22.01.1955 –11.03.1957
Ks. Pieniążek Piotr, 01.02.1942 – 22.01.1955
Ks. Marczak Dariusz, 24.10.2006 –19.12.2006
Ks. Bogacki Henryk, 1927 – 01.02.1942
Ks. Penkala Teofil, 1925 –1927
Ks. Filipczuk Marek Jan, 26.08.2015 – 26.08.2016
Ks. Kurowski Adam, 29.08.2010 – 26.08.2015
Ks. Hasior Konrad, 29.08.2009 – 29.08.2010
Ks. Kielczyk Sławomir, 03.07.2004 – 29.08.2009
Ks. Karolak Grzegorz Andrzej, 01.07.2007 –18.01.2009
Ks. Filipowicz Krzysztof, 01.07.2005 – 01.11.2007
Ks. Marczak Dariusz, 01.07.2005 – 01.07.2007
Ks. Kozłowski Marek, 29.06.2002 – 01.07.2005
Ks. Abramowski Krzysztof, 28.06.2002 – 30.06.2005
Ks. Danecki Jerzy Andrzej, 28.06.2003 – 03.07.2004
Ks. Szajko Artur, 30.06.2000 – 28.06.2003
Ks. Cempura Dariusz, 19.08.1991–11.07.2002
Ks. Długosz Robert, 30.06.2001– 29.06.2002
Ks. Marczak Dariusz, 26.06.1998 – 29.06.2002
Ks. Kalinowski Paweł, 20.06.1997 –18.06.2001
Ks. Macios Przemysław, 20.06.1995 – 30.06.2000
Ks. Sołowiej Paweł, 28.06.1996 –18.06.1998
Ks. Kurowski Adam, 30.06.1993 – 28.06.1996
Ks. Sobczak Sławomir, 22.06.1992 – 22.09.1995
Ks. Węgrzynowicz Ireneusz, 15.06.1989 – 22.06.1993
Ks. Kulbat Krzysztof Zbigniew, 15.06.1988 –19.08.1991
Ks. Bartołd Bogdan, 10.06.1987 –15.06.1989
Ks. Bardski Krzysztof, 10.06.1987 –15.06.1988
Ks. Plichta Stanisław, 15.06.1985 –10.06.1987
Ks. Wojno Krzysztof, 15.06.1985 –10.06.1987
† Ks. Makowski Wojciech Wiesław, 10.06.1983 –15.06.1985
† Ks. Stelmach Bogdan, 25.06.1984 –15.06.1985
Ks. Piotrowski Paweł, 31.05.1982 – 07.06.1984
Ks. Trzciński Roman, 31.05.1982 –10.06.1983
Ks. Wirkowski Zygmunt, 24.11.1979 –10.06.1983
Ks. Bazarnik Jacek Kazimierz, 26.07.1978 – 31.05.1982
Ks. Szczypek Zbigniew, 22.06.1980 – 31.05.1982
† Ks. Bereda Stanisław, 07.06.1976 –17.06.1979
Ks. Sut Stefan, 20.05.1978 –16.12.1978
Ks. Zieliński Jan, 28.11.1977 – 28.05.1978
Ks. Popiełuszko Jerzy, 04.10.1975 – 20.05.1978
Ks. Pęzik Marian, 10.06.1973 – 28.11.1977
† Ks. Chudzik Feliks, 16.06.1975 – 04.10.1975
† Ks. Rogatko Zbigniew, 10.06.1970 –19.07.1975
Ks. Leśniewski Tadeusz, 05.06.1973 –1974
† Ks. Bigaj Marian, 18.09.1971–10.06.1973
Ks. Dubielak Wiesław, 10.06.1970 –1972
† Ks. Gastołek Jan, 10.08.1966 –10.06.1970
† Ks. Płatwa Bogusław Ryszard, 18.06.1963 –10.06.1970
Ks. Jełowicki Piotr, 20.06.1967 – 25.06.1968
Ks. Dąbrowski Tadeusz, 01.06.1963 – 06.09.1966
Ks. Konarzewski Stanisław, 07.06.1962 – 01.06.1963
Ks. Żółkiewski Henryk, 07.06.1962 – 01.06.1963
† Ks. Makowski Jan, 31.12.1956 –16.06.1962
Ks. Bojasiński Tomasz, 20.08.1959 – 07.06.1962
Ks. Różalski Jerzy, 17.01.1959 – 08.09.1959
† Ks. Marcjan Jan Albert, 09.08.1958 –17.01.1959
Ks. Santorski Andrzej, 08.1953 – 09.08.1958
† Ks. Frankowski Janusz Adam, 15.03.1955 – 01.1957
Ks. Myczka Bolesław, 15.03.1954 – 03.1955
Ks. Wolff Jerzy, 09.1952 –15.02.1954
† Ks. Różalski Franciszek, 12.1947 – 06.1952
Ks. Turłaj Wacław, 09.1946 –12.1947
Ks. Sołtyszewski Stefan, 07.1946 – 09.1946
Ks. Kotyński Leon, 09.1945 – 07.1946
Ks. Dobiecki Zdzisław, 01.1945 – 09.1945
Ks. Klupczyński Stanisław, 07.1942 – 01.1945
Ks. Wedziuk Mariusz, 19.06.2008 – 25.08.2019
Ks. Zoch-Chrabołowski Kazimierz, 29.08.2009 – 22.03.2019
Ks. Jankowski Eugeniusz, 06.07.2013 – 26.08.2016
O. Galiński Placyd OSB, 1977 –1998
Ks. Skibiński Michał Maria, 25.03.1981– 20.06.1997
Ks. Ulatowski Stefan, 23.11.1973 –1976
Ks. Dubielak Wiesław, 29.11.1969 –10.06.1970
Ks. Małachowski Krzysztof, 31.08.1968 – 29.11.1969
Ks. Piotrowski Juliusz, 30.08.1966 – 20.06.1967
† Ks. Czarnowski Wojciech, 07.08.2011– 05.08.2019 (†)
Liczba parafian: 5200
Parafię erygował Bp Stanisław Gall 1 czerwca 1942 roku.

Parafię erygował Bp Stanisław Gall 1 czerwca 1942 roku. Powstała na terenie osiedla, którego geneza sięga roku 1912. Początki Anina złączone są z parcelacją lasów dóbr wilanowskich, pomiędzy torami kolei szerokotorowej, Traktem Brzeskim i Kaczym Dołem (obecnie Międzylesie). Parcelację rozpoczęto w 1904 roku, a w 1910 r. Ksawery hr. Branicki podpisał akt rejentalny parcelacji osiedla, które nazwano od imienia jego żony Anny. Parcelację Anina Starego zakończono w 1912 roku i właśnie ta data wyznacza początek historii osiedla. Początkowo Anin było osiedlem prawie wyłącznie letniskowym, ale już pierwsi osadnicy postanowili wznieść własnym trudem kaplicę, gdyż odległość do kościoła parafialnego w Zerzniu była znaczna. Już w 1911 roku Antoni Szalla przystąpił do opracowania planu kaplicy. Jakub Pawlikowski przeznaczył nań plac, a Nadleśnictwo Wilanów zobowiązało się dostarczyć drewna. Jednak stali mieszkańcy Anina byli wówczas nieliczni i zbiórka społecznych pieniędzy postępowała powoli. Budowę kaplicy rozpoczęto w 1915 roku, a uroczystego poświęcenia kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej dokonał 16 maja 1916 roku proboszcz zerzeński, Ks. Józef Kajrukszto. Początkowo księża celebrowani nabożeństwa tylko w sezonie wypoczynkowym. Stałe nabożeństwa odprawiano dopiero po I wojnie światowej, kiedy Anin przekształcił się w modną miejscowość podwarszawską, ściągającą inteligencję, artystów i osoby chore na płuca. Pierwszym stałym kapłanem anińskim był Ks. Teofil Penkala, który jako chory na płuca osiadł w 1925 roku w Aninie i przez dwa ostatnie lata życia pełnił tu posługę kapłańską. Jego następca, Ks. Henryk Bogacki, widząc tłumy wiernych na niedzielnych nabożeństwach, w 1929 roku podjął się dzieła rozbudowy kaplicy. Wybudowano również 18 metrową wieżę z dwoma dzwonami. W 1934 roku Zarząd Dóbr Wilanowskich rozpoczął nową parcelację leśną i powstało osiedle zwane Aninem Nowym, między ulicą Królewską (dziś Kajki), a obecną ulicą Axentowicza. Anin rozbudował się znacznie i podczas obchodów 25-lecia liczył już 3.000 stałych mieszkańców i około 1.000 sezonowych. Pomimo rozbudowy kaplica nie wystarczała na potrzeby wciąż wzrastającej ludności Anina i Wawra. W 1936 roku powstał więc projekt zbudowania nowego, dużego kościoła-pomnika bohaterów poległych w dwóch bitwach wawerskich podczas Powstania Listopadowego w 1831 roku. Plac pod budowę kościoła ofiarował Adam hr. Branicki. Zaczęto również gromadzić środki, ale wybuch wojny pogrzebał te plany. Władze kościelne podjęły jednak w 1942 roku decyzję o powołaniu parafii w Aninie. 1 czerwca 1942 roku uroczystego erygowania parafii Matki Bożej Królowej Polski dokonał Bp Stanisław Gall, a pierwszym proboszczem został Ks. Piotr Pieniążek. W działaniach wojennych we wrześniu 1944 roku drewniany kościół aniński ocalał, mimo iż na jego terenie walczyła I Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Ksiądz Piotr Pieniążek był dynamicznym gospodarzem parafii i wkrótce po wojnie przystąpił do rozbudowy kościoła. W 1948 roku dobudowano prezbiterium i zakrystię, a w 1949 roku boczne nawy i rozpoczęto budowę domu parafialnego, który miał stać się ośrodkiem życia kulturalnego Anina. Gdy w 1951 roku budynek parafialny był już ukończony w stanie surowym, władze komunistyczne zarekwirowały go, przekazując w przymusową dzierżawę Zarządowi Kin. W 1953 roku kino „Wrzos” rozpoczęło swoją działalność w Aninie, podczas gdy na piętrze budynku mieściła się plebania, na zapleczu kancelaria i biblioteka parafialna, a sale katechetyczne w piwnicach. Trudne następne lata nie sprzyjały podjęciu trudu budowy kościoła odpowiadającego potrzebom Anina i Wawra. Podczas obchodów 1000-lecia chrztu Polski w 1966 roku parafianie zgłosili jako votum milenijne budowę nowej świątyni. Spośród przestawionych projektów wybrano do realizacji projekt inż. arch. Zygmunta Stępińskiego. Zgodnie z zamysłem architekta kościół jest pomnikiem ofiar mordu dokonanego przez Niemców 27 grudnia 1939 roku na ludności Wawra i Anina. Do budowy kościoła przystąpiono w połowie 1976 r., postępowała ona głownie dzięki osobistemu zaangażowaniu Ks. Proboszcza Wiesława Kalisiaka. 12 grudnia 1976 roku Prymas Polski, Stefan Kard. Wyszyński dokonał poświęcenia kamienia węgielnego. W uroczystości tej uczestniczył również Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko, pracujący w parafii jako wikariusz od października 1975 do maja 1978 r. Kościół ukończono w stanie surowym w ciągu 4 lat i 13 grudnia 1980 roku Abp Bronisław Dąbrowski dokonał przeniesienia Najświętszego Sakramentu za starego do nowego kościoła. Stary, drewniany kościół dzięki staraniom Księdza Proboszcza został przeniesiony do nowej parafii w Tarchominie – Porajach. Nowy kościół aniński ozdobił ołtarz przedstawiający „krzew gorejący”, dzieło artysty – rzeźbiarza Władysława Trojana, oraz witraże z pracowni Teresy Reklewskiej. Kierownikiem budowy kościoła był inż. Tadeusz Kaczorowski. W 1989 roku parafii zwrócono budynek po byłym kinie „Wrzos”, które już wcześniej z powodów finansowych zakończyło działalność. Po generalnym remoncie budynku odbywają się w nim, zgodnie z myślą budowniczego, Ks. Piotra Pieniążka, zebrania społeczne, imprezy kulturalne i ważne uroczystości religijne. Tutaj 5 maja 1990 roku Prymas Polski Józef Kard. Glemp otworzył Sympozjum Przedsynodalne II Polskiego Synodu Plenarnego. 13 czerwca 1992 roku Prymas Polski, w obecności pierwszego Ordynariusza Diecezji Warszawsko – Praskiej Bpa Kazimierza Romaniuka i gospodarza parafii, Ks. Wiesława Kalisiaka dokonał uroczystej konsekracji nowego kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski.

O. Sawicki Bernard OSB, do 09.10.2000
Ks. Pogorzelski Robert, do 25.05.1996
Ks. Sawicki Jan, do 27.05.1995
Ks. Kłosiewicz Krzysztof, do 01.06.1980
Wawer: Alpejska, Teodora Axentowicza, Bosmańska, Bronisława Czecha (parzyste), Benedykta Hertza, Homera, Michała Kajki, Kosynierów, Krawiecka, Marysińska, Nawigatorów, Niemodlińska, Odrodzenia, Odsieczy Wiednia, Romana Pazińskiego, Podstawowa, XII Poprzeczna, XI Poprzeczna, X Poprzeczna, VIII Poprzeczna, VII Poprzeczna, VI Poprzeczna, V Poprzeczna, IX Poprzeczna, IV Poprzeczna, III Poprzeczna, II Poprzeczna, I Poprzeczna, Mieczysława Pożaryskiego (od Czatów), Przelot, Rzeźbiarska, Sejmikowa, Stradomska, Szoferska, Kazimierza Szpotańskiego, Trawiasta, Tulipanowa, Ukośna, Henryka Wierzchowskiego, Wydawnicza, Wygodna, Zalipie, Zambrowska, Zgorzelecka, Zorzy, Żuławska

Małe Dzieło Boskiej Opatrzności (Orioniści), Warszawa, ul. Odsieczy Wiednia 13 (Centrum Edukacyjne Trampolina I), tel. 22 815 24 07

Zgromadzenie Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny (Prezentki), Warszawa, ul. VII Poprzeczna 3, tel. 22 815 41 74

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskie, Warszawa, ul. Kajki 66, tel. 22 812 16 63

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, Warszawa, ul. Trawiasta 5, tel. 22 812 03 83

Instytut Zakonny Świętej Rodziny z Bordeaux, Warszawa, ul. V Poprzeczna 20, tel. 22 815 49 35