DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Parafia Matki Bożej Częstochowskiej, Urle
ul. Piękna 8
Borzymy
05-281 Urle
25 675 49 17
06:30 w Adwencie
07:00 poza majem, czerwcem, październikiem oraz pierwszymi piątkami i sobotami miesiąca
17:00 w maju, czerwcu, październiku oraz w pierwsze piątki i soboty miesiąca
08:00
10:00
12:00 poza wakacjami
17:00 w wakacje
09:00, 18:00
07:00
09:00, 18:00
Ks. Bieńkowski Leszek, od 22.04.2007
Ks. Seta Kazimierz, 22.06.1993 – 22.04.2007
Ks. Trzciński Roman, 19.08.1991– 22.06.1993
Ks. Zoch-Chrabołowski Kazimierz, 30.06.1982 –19.08.1991
Ks. Armijak Tadeusz, 15.10.1978 – 30.06.1982
Ks. Armijak Tadeusz, 22.08.1970 –15.10.1978
Ks. Szefler Bernard, 01.01.1970 – 22.08.1970
Ks. Olszewski Kazimierz, 30.05.1966 – 01.06.1967
† Ks. Rółkowski Mirosław, 01.09.1964 – 30.05.1966
Ks. Seta Kazimierz, 19.08.1991– 22.06.1993
† Ks. Dupczyk Jerzy, 22.08.1993 – 22.04.2007
Liczba parafian: 1150
Parafię erygował Kard. Stefan Wyszyński 15 października 1978 roku.

Parafię erygował Kard. Stefan Wyszyński 15 października 1978 roku. Miejscowość powstała w drugiej połowie XVIII w. Początki duszpasterstwa sięgają końca XIX w., kiedy to hrabia Zamoyski urządził w jednym z drewnianych domów na terenie letniska Borzymy kaplicę p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP, aby ułatwić gościom, licznie przyjeżdżającym na wakacyjny wypoczynek udział w niedzielnej Eucharystii. Kaplica była pod opieką duszpasterzy z Jadowa. Do powstania rektoratu Urle – Szewnica przyczyniła się pewna „błogosławiona wina” – profanacja Najświętszego Sakramentu w kaplicy w czerwcu 1964 r.; w krótkim czasie skierowano tu kapłana, aby rezydował i troszczył się o bezpieczeństwo miejsca świętego. Dzięki staraniom Ks. Tadeusza Armijaka rozpoczęto w 1974 r. wznoszenie murów obecnej świątyni wykorzystując pozwolenie ówczesnych władz na remont kapitalny drewnianej kaplicy. Kształt przyszłej świątyni projektował Ks. Armijak z grupą zaangażowanych parafian. Ponieważ został przekroczony zakres pozwolenia ówczesne władze nakazały rozbiórkę postawionych murów. Dopiero wiosną 1976 r. uzyskano pozwolenie na dalszą budowę pod warunkiem wykonania planów. Pierwsza Msza Św. w nowej świątyni była odprawiona w uroczystość odpustową, 26 sierpnia 1977 roku. W roku 1977 Szewnica i Urle stały się odrębnymi ośrodkami duszpasterskimi. Kard. Stefan Wyszyński poświęcił nowy dom Boży 9 lipca 1978 roku. Na 20-lecie parafii mieszkańcy, wraz z licznie przyjeżdżającymi wczasowiczami, wznieśli grotę ku czci MB z Lourdes z figurą Maryi, w której umieszczone zostały relikwie Św. Bernadetty Soubirous.

Br. Gierałtowski Jerzy OCD, do 13.09.2003
Ks. Gawor Andrzej, do 15.06.2002
Ks. Wolski Jan, do 20.05.1962
Adampol, Borzymy, Dębe Duże, Iły, Letnisko Nowy Jadów, Urle