Diecezja Warszawsko-Praska
Parafia Matki Bożej Częstochowskiej, Urle
ul. Piękna 8
Borzymy
05-281 Urle
25 675 49 17
06: 30w Adwencie
07: 00poza majem, czerwcem, październikiem oraz pierwszymi piątkami i sobotami miesiąca
17: 00w maju, czerwcu, październiku oraz w pierwsze piątki i soboty miesiąca
08: 00
10: 00
12: 00poza wakacjami
17: 00w wakacje
Ks. Bieńkowski Leszek, od 22.04.2007
Ks. Seta Kazimierz, 22.06.1993 – 22.04.2007
Ks. Trzciński Roman, 19.08.1991– 22.06.1993
Ks. Zoch-Chrabołowski Kazimierz, 30.06.1982 –19.08.1991
Ks. Armijak Tadeusz, 15.10.1978 – 30.06.1982
Ks. Armijak Tadeusz, 22.08.1970 –15.10.1978
Ks. Szefler Bernard, 01.01.1970 – 22.08.1970
Ks. Olszewski Kazimierz, 30.05.1966 – 01.06.1967
† Ks. Rółkowski Mirosław, 01.09.1964 – 30.05.1966
Ks. Seta Kazimierz, 19.08.1991– 22.06.1993
† Ks. Dupczyk Jerzy, 22.08.1993 – 22.04.2007
Liczba parafian: 1000
Parafię erygował Kard. Stefan Wyszyński 15 października 1978 roku.

Parafię erygował Kard. Stefan Wyszyński 15 października 1978 roku. Miejscowość powstała w drugiej połowie XVIII w. Początki duszpasterstwa sięgają końca XIX w., kiedy to hrabia Zamoyski urządził w jednym z drewnianych domów na terenie letniska Borzymy kaplicę p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP, aby ułatwić gościom, licznie przyjeżdżającym na wakacyjny wypoczynek udział w niedzielnej Eucharystii. Kaplica była pod opieką duszpasterzy z Jadowa. Do powstania rektoratu Urle – Szewnica przyczyniła się pewna „błogosławiona wina” – profanacja Najświętszego Sakramentu w kaplicy w czerwcu 1964 r.; w krótkim czasie skierowano tu kapłana, aby rezydował i troszczył się o bezpieczeństwo miejsca świętego. Dzięki staraniom Ks. Tadeusza Armijaka rozpoczęto w 1974 r. wznoszenie murów obecnej świątyni wykorzystując pozwolenie ówczesnych władz na remont kapitalny drewnianej kaplicy. Kształt przyszłej świątyni projektował Ks. Armijak z grupą zaangażowanych parafian. Ponieważ został przekroczony zakres pozwolenia ówczesne władze nakazały rozbiórkę postawionych murów. Dopiero wiosną 1976 r. uzyskano pozwolenie na dalszą budowę pod warunkiem wykonania planów. Pierwsza Msza Św. w nowej świątyni była odprawiona w uroczystość odpustową, 26 sierpnia 1977 roku. W roku 1977 Szewnica i Urle stały się odrębnymi ośrodkami duszpasterskimi. Kard. Stefan Wyszyński poświęcił nowy dom Boży 9 lipca 1978 roku. Na 20-lecie parafii mieszkańcy, wraz z licznie przyjeżdżającymi wczasowiczami, wznieśli grotę ku czci MB z Lourdes z figurą Maryi, w której umieszczone zostały relikwie Św. Bernadetty Soubirous.

Br. Gierałtowski Jerzy OCD, do 13.09.2003
Ks. Gawor Andrzej, do 15.06.2002
† Ks. Wolski Jan Stanisław, do 20.05.1962
Adampol, Borzymy, Dębe Duże, Iły, Letnisko Nowy Jadów, Urle