Diecezja Warszawsko-Praska
Parafia Przemienienia Pańskiego, Trawy
Trawy 73
07-120 Korytnica
wg ogłoszeń
09: 00
12: 00
Ks. Kalinowski Paweł, od 05.07.2014
Ks. Powała Fabian, 29.08.2009 – 05.07.2014
Ks. Węgrzynowicz Ireneusz, 17.06.2006 – 29.08.2009
Ks. Kulbat Krzysztof Zbigniew, 29.06.2002 –17.06.2006
Ks. Bieńkowski Leszek, 20.06.2000 –18.06.2002
Ks. Jurkiewicz Stanisław, 22.06.1994 – 20.06.2000
† Ks. Bednarczyk Czesław, 22.01.1992 – 22.06.1994
Ks. Regucki Tadeusz Władysław, 01.04.1990 – 22.01.1992
Ks. Regucki Tadeusz Władysław, 15.06.1988 – 01.04.1990
† Ks. Kwiatkowski Jerzy, 16.06.1986 –15.06.1988
Liczba parafian: 360
Parafię erygował Kard. Józef Glemp 1 kwietnia 1990 roku z części parafii Pniewnik, Jadów i Strachówka.

Parafię erygował Kard. Józef Glemp 1 kwietnia 1990 roku z części parafii Pniewnik, Jadów i Strachówka. Prowizoryczna drewniana kaplica powstała w 1945 roku, tuż po zakończeniu II wojny światowej, była zlokalizowana przy skrzyżowaniu z drogą na Korytnicę. Był to drewniany barak niedokończonej przed wojną szkoły prowadzonej wysiłkiem mieszkańców, mógł pomieścić ok. 500 osób. W ołtarzu głównym znajdował się obraz MB Częstochowskiej w otoczeniu wotów, a po bokach wisiały obrazy Serca Jezusowego i Św. Stanisława Kostki. Pracę duszpasterską i katechetyczną sprawowali księża z parafii Pniewnik. W roku 1980, zamiast planowanego remontu kaplicy, postanowiono wybudować nową. Grunt podarowali Aleksander i Maria Kruszewscy oraz w części Bronisław Koza. Budowę kościoła według projektu arch. Ryszarda Wądołowskiego, staraniem Ks. prał. Feliksa Bogusza i Ks. Jerzego Borsa, rozpoczęto wiosną 1982 roku. Przy wznoszeniu świątyni pracowali górale z Kacwina pod nadzorem Józefa Matuszka. Kamień węgielny wmurował Bp Władysław Miziołek 20 listopada 1983 roku. Prace budowlane kontynuował kolejny proboszcz parafii Pniewnik, Ks. Andrzej Kamiński, ukończono je w 1986 roku. 24 czerwca 1986 roku powstał samodzielny ośrodek duszpasterski. Kościół konsekrował Bp Kazimierz Romaniuk 12 czerwca 1990 roku.

Ks. Kruszewski Marek, do 28.05.1992
Ks. Grabowski Stefan, do 01.06.1980
Adampol, Marysin, Nowy Świętochów, Szamocin, Trawy, Wiktoria