Diecezja Warszawsko-Praska
Parafia Świętej Trójcy, Sulejów
ul. Kościelna 11
Sulejów
05-280 Jadów
25 675 74 41
17: 00w I piątek i w I sobotę miesiąca
8: 00 lub 17: 00, wg ogłoszeń
09: 00
10: 30
12: 00
Ks. Rutkowski Józef, od 03.06.2006
† Ks. Chrząszcz Wiesław, 18.06.2002 –17.06.2006
Ks. Jankowski Eugeniusz, 01.05.1995 – 29.06.2002
† Ks. Mroczkowski Grzegorz, 14.08.1990 – 23.03.1995 (†)
† Ks. Sławiński Edward, 21.01.1978 –14.08.1990
Ks. Szefler Bernard, 10.09.1970 – 21.01.1978
Ks. Stolarczyk Jan, 30.06.1947 –10.09.1970
† Ks. Truszkowski Jan, 30.06.1934 – 30.06.1947
† Ks. Lipski Antoni, 30.06.1929 – 30.06.1934
Ks. Krawczykowski Józef, 30.06.1919 – 30.06.1929
Ks. Żaboklicki Wiktor, 30.06.1914 – 30.06.1919
Ks. Jastak Feliks, 1942 –1944
Ks. Kecel Stanisław, 1940 –1942
Ks. Malinowski Augustyn, 1939 –1940
Liczba parafian: 1800
Parafię erygował biskup płocki Jan Gębicki w 1669 r. z części parafii Jadów (akt erekcyjny podpisano dopiero 30 stycznia 1671 roku).

Parafię erygował biskup płocki Jan Gębicki w 1669 r. z części parafii Jadów (akt erekcyjny podpisano dopiero 30 stycznia 1671 roku). Pod koniec XIX w. parafia liczyła 2.500 wiernych. Wieś Sulejów powstała najprawdopodobniej w połowie XV w. w wyniku wzmożonego osadnictwa na Mazowszu Północnym. Swój rozwój zawdzięcza dogodnemu położeniu w pobliżu traktu ciechanowieckiego. Do 1528 r. należała do książąt mazowieckich, później do dóbr królewskich. W 1654 r. nadano Sulejów Stefanowi Czarneckiemu za zasługi w walce ze Szwedami. W 1660 r. powstało w Sulejowie starostwo niegrodowe, wydzielone ze starostwa stanisławowskiego. Po śmierci Stefana Czarnieckiego w 1664 r., dobra sulejowskie zakupił starosta Samuel Lipski, który w roku 1667 ufundował pierwszy drewniany kościół. Generał wojsk koronnych, Antoni Ossoliński, nabył majątek w 1771 r., z kolei Aleksander Ossoliński, starosta drohiczyński, w 1757 r. przebudował kościół. Ponownej konsekracji (p.w. Świętej Trójcy i Św. Michała Arch.) dokonał w 1803 r. sufragan kijowski, Bp Franciszek Zambrzycki. Pierwszym i długoletnim (1800-1850 r.) proboszczem w Sulejowie był Ks. Jakub Dost, którego ciało spoczywa na miejscowym cmentarzu. W 1775 r. sejm przekazał dobra rodzinie Drewnoskich, a w 1820 r. właścicielem Sulejowa został hrabia Stanisław Kostka Zamojski. W uroczystość Wniebowzięcia NMP, 15 sierpnia 1944 roku, Niemcy spalili kościół. Msze Św. odprawiały się w starej plebanii przystosowanej na tymczasową kaplicę. Po otrzymaniu zgody na budowę świątyni, 7 września 1958 roku, rozpoczęto kopanie fundamentów pod nowy, murowany kościół według projektu arch. Mieczysława Rzepeckiego, a już 24 maja 1959 roku Kard. Stefan Wyszyński poświęcił mury. Budowę ukończono w 1961 r., uroczystej konsekracji dokonał Kard. Wyszyński 21 maja 1969 roku.

S. Przybysz Barbara CSFN, do 24.07.1993
Białki (bez Choszczowego), Grabszczyzna, Krawcowizna, Nowinki, Piaski, Równe, Sulejów, Wólka Sulejowska, Wujówka