Diecezja Warszawsko-Praska
Parafia Matki Bożej Częstochowskiej, Starogród
Starogród 39
05-332 Siennica
25 799 03 89
17: 00w maju, czerwcu i październiku
7: 00 lub 17: 00, wg ogłoszeń poza majem, czerwcem i październikiem
09: 00
11: 30
Ks. Rowicki Grzegorz, od 01.07.2018
Ks. Pawlak Robert Marek, 05.07.2014 – 01.07.2018
Ks. Osiadacz Tomasz, 29.08.2009 – 05.07.2014
Ks. Kopytko Edward, 24.06.2004 – 29.08.2009
Ks. Sobieraj Józef, 20.06.2003 – 24.06.2004
Ks. Lewiński Bogdan Stanisław, 18.06.2002 – 20.06.2003
† Ks. Chrząszcz Wiesław, 20.06.1997 –18.06.2002
† Ks. Kremer Janusz, 30.09.1993 – 20.06.1997
† Ks. Pawelec Gwidon, 18.03.1988 – 30.09.1993
Ks. Kaniewski Paweł Waldemar, 10.06.1987 –18.03.1988
† Ks. Krupski Stanisław, 18.06.1974 –10.06.1987
† Ks. Bednarczyk Czesław, 12.07.1967 –19.06.1974
† Ks. Ciećwierz Józef, 21.07.1957 –12.07.1967
† Ks. Nowak Feliks, 07.09.1952 – 21.07.1957
Liczba parafian: 428
Parafię erygował Kard. Stefan Wyszyński 26 sierpnia 1952 roku z parafii Latowicz i Siennica.

Parafię erygował Kard. Stefan Wyszyński 26 sierpnia 1952 roku z parafii Latowicz i Siennica. Ślady obecności człowieka są bardzo wczesne: archeolodzy w osadzie Kościelisko odkryli groby z V-II w. przed Chrystusem. Mimo, że wieś od wieków należała do parafii Latowicz (14 km), to wierni uczęszczali na Msze Św. do Siennicy i Parysowa (po 7 km). Każdego 26 sierpnia przy kapliczce w Starogrodzie wybudowanej w 1903 roku ksiądz z Latowicza sprawował Eucharystię. Tak zrodziła się myśl o własnej świątyni. Działkę pod drewniany kościół, który spalił się 7 maja 1970 roku, podarował Stanisław Dąbrowski. Zaraz po tym zdarzeniu rozpoczęto budowę murowanej świątyni według projektu arch. Stanisława Marzyńskiego. Konsekrował ją Kard. Stefan Wyszyński w dniu 15 kwietnia 1973 roku. W roku 2012, z okazji jubileuszu 60-lecia istnienia parafii, odbyła się peregrynacja figury Matki Bożej Fatimskiej.

Ks. Łubian Stanisław, do 16.06.1974
Nowy Starogród, Ptaki, Starogród