Diecezja Warszawsko-Praska
Parafia Św. Jana Chrzciciela i Św. Stanisława Biskupa i Męczennika, Stanisławów
ul. Szkolna 2
05-304 Stanisławów
25 757 50 93
07: 00
18: 00
07: 00
09: 00dla młodzieży
11: 00z udziałem dzieci
18: 00
Ks. Kietliński Krzysztof, 06.07.2013 –10.08.2016
Ks. Drożdż Henryk Paweł, 17.06.2006 – 06.07.2013
Ks. Jakacki Edmund, 13.06.1984 –17.06.2006
† Ks. Krzymowski Zdzisław Jan, 01.07.1981–13.06.1984
† Ks. Półkośnik Jan, 03.07.1980 – 01.07.1981
† Ks. Biedrzycki Antoni, 29.09.1965 – 03.07.1980
† Ks. Włoczkowski Wacław, 16.11.1952 – 29.08.1965
Ks. Lipiński Władysław, 20.07.1950 –16.11.1952
Ks. Marciniak Franciszek, 27.06.1929 – 20.07.1950
Ks. Ziemnicki Bolesław, 1918 – 27.06.1929
Ks. Sawiński Mateusz, 26.08.2017 – 27.08.2020
Ks. Buraczyński Michał, 27.08.2014 – 26.08.2017
Ks. Wojno Wojciech, 28.08.2011– 27.08.2014
Ks. Sokołowski Wojciech, 29.08.2010 – 26.08.2011
Ks. Wyszyński Sławomir, 29.08.2009 – 29.08.2010
Ks. Cudny Paweł, 28.06.2008 – 29.08.2009
Ks. Łaszcz Daniel, 01.07.2007 – 28.06.2008
Ks. Duda Leszek Michał, 28.06.2003 – 01.07.2007
Ks. Łukasiewicz Marcin, 30.06.2000 – 28.06.2003
Bp Grzybowski Jacek, 26.06.1998 – 30.06.2000
Ks. Dębiński Robert Piotr, 28.05.1995 –18.06.1998
Ks. Pawlak Robert Marek, 21.08.1991– 22.06.1995
Ks. Grzymkiewicz Grzegorz, 21.06.1990 –19.08.1991
Ks. Boguszewski Dariusz, 16.06.1986 – 21.06.1990
Ks. Bąkowski Wiesław, 10.06.1983 –16.06.1986
Ks. Tomaszkiewicz Ryszard, 28.10.1982 –10.06.1983
Ks. Celejewski Janusz, 20.01.1982 –15.09.1982
Ks. Sąpor Józef, 08.08.1981– 20.01.1982
Ks. Jurkiewicz Stanisław, 18.06.1979 – 20.05.1980
† Ks. Zych Sylwester, 19.05.1978 –18.06.1979
Ks. Czajkowski Antoni, 28.05.1977 –19.05.1978
Ks. Gajewski Marek, 15.05.1976 – 28.05.1977
Ks. Pałka Stanisław, 21.05.1975 –15.05.1976
Ks. Zagórski Stanisław, 08.06.1974 – 21.05.1975
† Ks. Koczkodaj Piotr, 10.06.1972 – 08.06.1974
Ks. Stepaniuk Jan, 02.06.1969 –10.06.1972
Ks. Matusiak Tadeusz, 20.06.1968 – 02.06.1969
† Ks. Łapiński Franciszek, 01.06.1967 – 20.06.1968
Ks. Kalwarczyk Grzegorz, 15.06.1966 – 01.06.1967
Ks. Buchajewicz Józef, 22.06.1964 –15.06.1966
Ks. Krzeszowski Henryk, 01.06.1963 – 22.06.1964
Ks. Jagiełło Ryszard, 30.06.1962 – 01.06.1963
Ks. Święszkowski Lucjan, 26.06.1961– 30.06.1962
Ks. Dubielak Wiesław, 13.08.1960 – 26.06.1961
Ks. Cybulski Jan, 09.08.1958 – 20.06.1960
† Ks. Kwiatkowski Józef, 10.08.1957 – 24.03.1958
Ks. Kalinowski Leon, 04.1949 – 08.1949
† Ks. Słomkowski Stanisław, 10.09.1948 –12.02.1949
Ks. Brodnicki Zygmunt, 18.02.1948 – 21.08.1948
Ks. Niesłony Bernard, 07.1943 – 09.1947
Ks. Massalski Jan, 05.1943 – 07.1943
† Ks. Witkowski Stanisław, 27.01.1942 – 05.1943
† Ks. Kowalczyk Piotr Paweł, 08.12.1940 – 27.01.1942
† Ks. Konopka Paweł, 22.07.1939 – 08.12.1940
Ks. Szteyner Tadeusz, 21.08.1938 – 06.07.1939
Ks. Grembowicz Kazimierz, 31.01.1938 –16.07.1938
Ks. Nastula Stanisław, 03.02.1936 – 31.01.1938
† Ks. Malewski Walenty Albert, 09.11.1933 – 03.02.1936
Ks. Olszewski Jan, 12.07.1931– 09.11.1933
Ks. Śliwiński Walenty, 09.08.1930 –12.07.1931
Ks. Paszkiewicz Józef, 19.02.1922 – 09.06.1929
Ks. Szymański Tomasz, 03.1919 – 09.1919
Ks. Łowiński Antoni, b.d. – 24.02.1919
† Ks. Katuszewski Feliks, 1912 –1913
† Ks. Biedrzycki Antoni, 03.07.1980 – †
Liczba parafian: 4700
Parafię erygował biskup płocki Rafał Leszczyński 6 października 1525 roku (inni wskazują na rok 1473) i przyłączył do dekanatu liwskiego.

Parafię erygował biskup płocki Rafał Leszczyński 6 października 1525 roku (inni przenoszą na rok 1473) i przyłączył do dekanatu liwskiego. Pierwszym proboszczem był Ks. Jan Majewski. Należy przypuszczać, że początkowo nabożeństwa sprawowano w świątyni drewnianej, gdyż w 1530 r. drugi proboszcz, Ks. Stanisław Szymborski, kanonik kapituły warszawskiej, z własnych funduszy wybudował kościół murowany p.w. Św. Jana Chrzciciela i Św. Stanisława BM ze szpitalem dla ubogich. Stanisławów w przeszłości był miastem (1523-1869) położonym na ruchliwym trakcie wiodącym na wschód. Prawa miejskie otrzymał od ostatnich książąt mazowieckich, Stanisława i Janusza, stąd też wywodzi się jego nazwa. W 1564 r. było tu ok. 2.500 mieszkańców, 80 piwowarów, 40 kołodziejów, 90 piekarzy, 15 garncarzy, 33 szewców i 7 młynów. Wojny szwedzkie zrujnowały miasto i kościół, pozostało tylko 200 osób i 5 rzemieślników. Ponowne zniszczenia miały miejsce w 1712 r., gdy stronnicy króla Stanisława Leszczyńskiego obwarowali się w kościele a następnie ulegli wojskom Augusta II. Pozostałością dawnej świetności jest najładniejszy podwarszawski zajazd klasycystyczny z 1 poł. XIX w. znajdujący się w rynku. W 1826 roku kościół groził ruiną, dlatego był przebudowany: skrócony, obniżony, do nawy dobudowano kruchtę. W czasie działań wojennych w 1944 roku kościół uległ zniszczeniu, pozostały wypalone mury do wysokości 3 m. Rok później, dzięki staraniom proboszcza, Ks. Franciszka Marciniaka i wikariusza, Ks. Bernarda Niesłonego, stanęła drewniana kaplica według projektu inż. Mariana Denko. 6 maja 1957 roku Ks. Wacław Włoczkowski rozpoczął odbudowę kościoła na dawnych fundamentach z 1530 r. Architektem był inż. Stanisław Marzyński, a wykonawcą inż. Eugeniusz Majewski, rekonstruktor Starego i Nowego Miasta w Warszawie. Bp Jerzy Modzelewski poświęcił odbudowany kościół 26 sierpnia 1962 roku, konsekrował go Kard. Stefan Wyszyński 22 sierpnia 1976 roku. W latach następnych kolejni proboszczowie uzupełniali wystrój kościoła. W latach 1985-1987 zbudowano kaplicę w Kątach Borucza, aby ułatwić wiernym udział w niedzielnej Eucharystii. Bp Jerzy Modzelewski 14 lipca 1985 roku poświęcił i wmurował kamień węgielny, a 11 czerwca 1989 roku poświęcił ją Bp Kazimierz Romaniuk. 23 czerwca 2013 roku Abp Henryk Hoser SAC poświęcił odnowioną świątynię.

Ks. Kaczmarski Rafał, do 02.06.2012
Ks. Prus Kamil, do 11.06.2011
Ks. Kielczyk Sławomir, do 05.06.2004
† Ks. Bereda Stanisław
Ks. Kaim Andrzej SAC
Ks. Laskowski Ryszard
S. Bereda Renata SM
S. Książek Jolanta SM
S. Wielgo Stanisława SJE
S. Wypustek Feliksa SM
Kąty-Borucza, Kąty-Miąski, Kąty-Wielgi, Kolonie Stanisławów, Legacz, Lubomin, Ładzyń, Mały Stanisławów, Ołdakowizna, Papiernia, Porąb (oprócz Marcelina), Poręby Leśne, Prądzewo-Kopaczewo, Retków, Rządza, Sokóle, Stanisławów, Suchowizna, Wólka Czarnińska, Wólka Piecząca, Zalesie