Diecezja Warszawsko-Praska
Parafia Matki Bożej Fatimskiej i Bł. Bronisława Markiewicza, Słupno
al. Jana Pawła II 21
05-250 Słupno
06: 45poza wakacjami
07: 30w wakacje
17: 00kaplica w Sierakowie w I piątek miesiąca
18: 00
08: 00
10: 00
12: 00
18: 00
Ks. Kluk Piotr CSMA, od 03.08.2014
Ks. Góralewicz Jerzy CSMA, od 18.10.2021
Ks. Majbrodzki Jacek CSMA, od 08.2019
† Ks. Sowa Maksymilian CSMA, 13.10.2010 – 03.08.2014
† Ks. Sowa Maksymilian CSMA, 25.12.2007 –13.10.2010
Ks. Gołębiewski Piotr CSMA, 01.09.2017 – 20.08.2019
Ks. Mazur Michał Paweł CSMA, 01.07.2014 – 08.2017
Ks. Kluk Piotr CSMA, 01.07.2010 – 27.07.2014
Liczba parafian: 3200
Parafię erygował Abp Henryk Hoser SAC 13 października 2010 roku, wydzielając ją z terytorium parafii Św. Andrzeja Boboli w Markach-Strudze.

Parafię erygował Abp Henryk Hoser SAC 13 października 2010 roku, wydzielając ją z terytorium parafii Św. Andrzeja Boboli w Markach-Strudze. Pozwolenie na budowę kościoła i domu zakonnego uzyskano w czerwcu 2001 r., poprzedziła je zgoda ówczesnego biskupa diecezjalnego Bpa Kazimierza Romaniuka. 30 września 2001 roku Bp Kazimierz Romaniuk poświęcił plac pod budowę oraz krzyż. Abp Sławoj Leszek Głódź, ordynariusz diecezji, w dniu 27 listopada 2005 roku wmurował kamień węgielny. Ośrodek duszpasterski został powołany 25 grudnia 2007 r.l w czasie Pasterki. Koncelebrze przewodniczył, z ramienia Kurii Biskupiej, Ks. Dr kanclerz Wojciech Lipka. Administratorem został mianowany Ks. Maksymilian Sowa CSMA. Dekret zamiany ośrodka duszpasterskiego na parafię został wydany 15 września 2010 r., obowiązujący z dniem 13 października 2010 r. i podpisany przez Abpa Henryka Hosera SAC. Proboszczem parafii został mianowany dotychczasowy Administrator Ks. Maksymilian Sowa CSMA i pełnił ten urząd do końca lipca 2014 r. W tym czasie były kontynuowane prace związane z wykończeniem świątyni, budynku plebani oraz terenu przykościelnego. Od sierpnia 2014 r. obowiązki proboszcza podjął Ks. Piotr Kluk CSMA. Zwiększył także w tym czasie skład personalny duszpasterzy parafii z dwóch na trzech kapłanów. Jesienią 2014 r. w znacznej części wykończono budynek plebani, co umożliwiło zamieszkanie i bycie kapłanów „na miejscu”, w parafii. W sierpniu 2015 r. Przełożony Generalny Zgromadzenia Św. Michała Archanioła Ks. Kazimierz Radzik erygował Dom Zakonny w Słupnie, w którym poświęcenia kaplicy zakonnej dokonał Ks. Bp Barek Solarczyk. W 2015 r. przeprowadzono pozytywnie odbiory budowlane budynku świątyni, domu zakonnego oraz terenu przykościelnego. Aktualnie świątynia jest w trakcie - poza małymi uzupełnieniami - wykończona. Na dzwonnicy przylegającej do budynku świątyni zainstalowano cztery dzwony, które jesienią 2015 r. uroczyście poświęcił Ks. Bp Marek Solarczyk. Wykończono i wyposażono sale na cele duszpasterskie. Natomiast budynek domu zakonnego w znacznej części został wykończony. Kontynuowane są prace związane z zagospodarowaniem terenu przestrzennego wokół kościoła i budynku domu zakonnego (bramy, ogrodzenie, parking itp.).

Ks. Kurek Emil CSMA, do 2021
S. Banaszek Teresa SM, do 15.08.1984
Ks. Poświata Krzysztof CSMA
Ks. Świerczewski Bogdan CSMA
O. Gawroński Michał OFMCap.
Nadma: Kozia Góra, Madery, Platanowa, Sieraków, Słupno

Kaplica MB Wspomożenia Wiernych w Sierakowie, Sieraków, ul. Sienkiewicza 80

Zgromadzenie Św. Michała Archanioła (Michalici), Słupno, al. Jana Pawła II 21 (parafia)