Diecezja Warszawsko-Praska
Parafia Św. Jana Marii Vianneya, Skrzeszew
ul. Dojazdowa 2
05-124 Skrzeszew
08: 00w styczniu
17: 00oprócz stycznia
07: 30od maja do września
09: 00
11: 00z udziałem dzieci
17: 00
Ks. Krupa Krzysztof, od 08.12.2015
Ks. Krupa Krzysztof, 08.12.2009 – 08.12.2015, organizator parafii, budowniczy kościoła i plebanii
Liczba parafian: 2000
Ośrodek duszpasterski erygował Abp Henryk Hoser SAC 8 grudnia 2009 roku przez wydzielenie go z parafii Wieliszew i częściowo Chotomów.

Ośrodek duszpasterski erygował Abp Henryk Hoser SAC 8 grudnia 2009 roku przez wydzielenie go z parafii Wieliszew i częściowo Chotomów. Ośrodek otrzymał wezwanie Św. Jana Marii Vianneya dla upamiętnienia Roku Kapłańskiego obchodzonego w całym Kościele Powszechnym. Wcześniej, w czerwcu 2009 roku Ks. Krzysztof Krupa, dotychczasowy wikariusz parafii Św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim, otrzymał dekret z zadaniem zorganizowania posługi duszpasterskiej i formalności związanych z budową kościoła oraz plebani w Skrzeszewie. Ksiądz zamieszkał gościnnie przy dotychczasowej parafii. Od 19 lipca 2009 roku Ks. Krupa rozpoczął odprawianie niedzielnych Mszy Św. w tymczasowej kaplicy przy ul. Nowodworskiej 57 w Skrzeszewie. Wcześniej posługę tę pełnili księża z parafii w Wieliszewie. Od 1 września Msze Św. odprawianie są codzienne. Wkrótce potem władze gminny użyczyły lokal wyłącznie na potrzeby powstającej parafii, a Abp Henryk Hoser SAC zezwolił na przechowywanie Najświętszego Sakramentu w kaplicy. Powstający ośrodek obejmował następujące wioski: Kałuszyn, Olszewnica Nowa (w części), Poddębie, Sikory, Skrzeszew, Topolina. 30 września 2009 roku Abp Henryk Hoser SAC poświęcił krzyża i teren pod przyszłą budowę. Teren zakupiono w roku 2002, z inicjatywy i z fundacji śp. Reginy Korczyńskiej, pochodzącej ze Skrzeszewa; pragnieniem jej życia było by w Skrzeszecie był kościół. Ks. Krzysztof wraz z organizacją ośrodka podjął starania związane z projektem kościoła i plebanii. Autorem projektu kościoła jest arch. Aleksy Dworczak, a konstrukcji inż. Janusz Frey. Projekt plebani wykonała pracownia „WG-Design” architekta Wojciecha Gałązki. W maju 2010 roku uzyskano pozwolenie na budowę kościoła i plebanii, i przystąpiono do prac fundamentowych plebani i kościoła. W 2010 roku powstał budynek plebani (stan surowy) i fundamenty kościoła. W roku 2011 wzniesiono mury świątyni do wysokości wieńca. Rok 2012 to kończenie prac murarskich na budowie kościoła i prace przygotowujące plebanię do zamieszkania przez księdza. W roku 2013 spotykamy się na niedzielnych Eucharystiach już w kościele, a w dni powszednie nadal w kaplicy.

8 grudnia 2015 roku, w szóstą rocznicę powstania ośrodka duszpasterskiego a zarazem w dniu rozpoczynającym Jubileuszowy Rok Miłosierdzia, Bp Marek Solarczyk sprawował Mszę Świętą, podczas której odczytał dekret Ks. Abp. Henryka Hosera SAC erygujący parafię Św. Jana Marii Vianney’a oraz dekret mianujący Ks. Krzysztofa Krupę, dotychczasowego administratora ośrodka duszpasterskiego, na pierwszego proboszcza tejże parafii.

Kałuszyn, Olszewnica, Olszewnica Nowa (do 73-74), Poddębie (do drogi 632), Poniatów, Sikory, Skrzeszew, Topolina