Diecezja Warszawsko-Praska
Parafia Św. Stanisława Biskupa i Męczennika, Siennica
ul. Mińska 34
05-322 Siennica
07: 00
18: 00
07: 30
09: 00
11: 00
12: 30
18: 00
Ks. Kasprzak Marek, od 07.12.2008
Ks. Stonio Dariusz, od 26.08.2017
Ks. Doszko Marek, 30.10.2006 – 07.12.2008
Ks. Leda Eugeniusz, 15.10.2005 – 30.10.2006
† Ks. Sokołowski Kazimierz, 30.08.1995 –15.10.2005
Ks. Och Witold Stanisław, 21.09.1987 – 30.08.1995
Ks. Paśkiewicz Julian, 06.07.1981– 21.09.1987
† Ks. Wielec Józef, 07.10.1972 – 06.07.1981
† Ks. Izbicki Jan Aleksy, 05.07.1967 – 07.10.1972
Ks. Marczak Andrzej, 18.08.1957 – 05.07.1967
† Ks. Kropiewnicki Józef, 07.09.1950 –19.03.1957, zmarł w Siennicy
† Ks. Gajewski Stanisław, 30.06.1918 – 07.09.1950
† Ks. Wolski Ludwik, 1914 – 30.06.1918
Ks. Stępowski Ludwik, do 1914
† Ks. Nowak Feliks, 19.03.1957 –18.08.1957
Ks. Pogorzelski Robert, 28.08.2011– 26.08.2017
Ks. Łaszcz Daniel, 29.08.2010 – 28.08.2011
Ks. Włodkowski Mariusz Krzysztof, 29.10.2009 – 28.08.2010
Ks. Ochnik Mariusz, 01.07.2005 – 27.10.2009
Ks. Kamola Tomasz Jacek, 29.06.2002 – 28.06.2005
Ks. Szulski Jacek, 30.06.2000 – 24.07.2002
† Ks. Urbanowski Piotr, 26.06.1999 – 29.06.2002
Ks. Filipowicz Krzysztof, 28.06.1997 – 30.06.2000
Ks. Bury Piotr, 28.06.1996 – 24.06.1999
Ks. Adamczewski Bartosz Hubert, 30.06.1994 – 22.06.1996
Ks. Gołąbek Jan, 21.06.1990 – 22.06.1994
Ks. Tomasik Piotr, 15.06.1988 – 21.06.1990
Ks. Borkowski Roman, 15.06.1985 –15.06.1988
Ks. Szubka Jan, 04.09.1984 –15.06.1985
Ks. Karda Franciszek, 13.06.1984 – 04.09.1984
Ks. Szubka Jan, 31.05.1982 –13.06.1984
Ks. Grabowski Stefan, 20.05.1980 – 31.05.1982
† Ks. Siczek Józef, 25.05.1979 – 20.05.1980
Ks. Klepacki Kazimierz, 20.05.1978 – 25.05.1979
Ks. Brzostowski Antoni, 15.05.1976 – 20.05.1978
† Ks. Świeboda Witold, 20.08.1975 –15.05.1976
† Ks. Staniak Piotr, 10.06.1972 – 20.08.1975
† Ks. Król Marian, 12.01.1971–10.06.1972
Ks. Papierowski Andrzej, 10.10.1970 –12.01.1971
Ks. Olejarz Julian, 02.06.1969 –10.10.1970
Ks. Suchner Jerzy, 01.06.1967 – 02.06.1969
Ks. Jakubik Wacław, 11.06.1965 – 01.06.1967
Ks. Załęski Jan, 08.06.1964 –11.06.1965
Ks. Pyzel Stanisław, 01.06.1963 – 08.06.1964
Ks. Szczypiński Henryk, 04.09.1961– 01.06.1963
† Ks. Rółkowski Mirosław, 15.02.1961– 04.09.1961
Ks. Stradomski Stanisław, 12.07.1960 – 31.01.1961
† Ks. Rutkowski Lucjan, 05.08.1959 –18.06.1960
† Ks. Apel Kazimierz, 09.08.1958 – 05.08.1959
Ks. Arendarski Władysław, 09.1946 – 03.10.1947
† Ks. Boczek Konstanty, 06.1946 – 09.1946
Ks. Laskowiecki Aleksander, 08.1943 – 06.1946
Ks. Gruda Stanisław, 09.1939 – 09.1943
Ks. Pachnicki Antoni, 09.1938 – 06.1939
Ks. Iwanczewski Jan, 09.1931– 09.1938
Ks. Baranowski Stanisław, 09.1928 – 09.1931
Ks. Netczuk Józef, 09.1925 – 09.1928
† Ks. Szczęsny Jan, 1927 –1927, więzień Szczeglina, KL Sachsenhausen, zamordowany w KL Dachau
† Ks. Polak Stanisław, 03.1925 – 09.1925
Ks. Pancer Stanisław, 05.1924 – 01.1925
Ks. Barański Franciszek, 07.1923 – 09.1923
Ks. Kustosz Adam, 02.1923 – 07.1923
† Ks. Marcinkowski Władysław, 02.1919 – 02.1920
† Ks. Wysocki Jan Julian, 09.1918 – 02.1919
Ks. Gosik Mariusz Andrzej, 30.06.1994 – 31.08.1994
† Ks. Budziński Stanisław, 02.08.1984 – 04.09.1984
Liczba parafian: 5500
Parafię erygował biskup poznański Jan Latalski 3 kwietnia 1528 roku, chociaż Kapituła Poznańska wyraziła na to zgodę już 30 czerwca 1515 roku.

Parafię erygował biskup poznański Jan Latalski 3 kwietnia 1528 roku, chociaż Kapituła Poznańska wyraziła na to zgodę już 30 czerwca 1515 roku. Nieco później, 10 kwietnia 1526 roku księżna Anna Mazowiecka, córka Konrada III i żona wojewody Stanisława Odrowąża, nadała Stanisławowi Siennickiemu i jego braciom, Januszowi i Michałowi (ten ostatni był pierwszym proboszczem) przywilej założenia ze wsi dziedzicznej Syenycza miasta pod nazwą Janowo, zmienionego później na Siennicę (utraciła prawa miejskie w 1869 r.). Sienniccy zbudowali drewniany kościół p.w. Św. Jana Chrzciciela, Stanisława, Krzysztofa, Mikołaja, Anny i Barbary, a obok założyli szkołę parafialną. Kościół ten został zastąpiony kolejną drewnianą świątynią w 1577 r., którą Paweł Siennicki, chorąży czerski, w latach 1693-1698 zamienił na inny p.w. Przemienienia Pańskiego, Nawiedzenia NMP i Św. Stanisława, wykonaną przez cieślę Jana Gołkowskiego. Świątynia stała na niewielkim wzniesieniu przy dawnym rynku miejskim, konsekrował ją Bp Marcin Załuski, sufragan płocki, 1 maja 1751 roku. W tym kościele znajdował się cudowny obraz MB Częstochowskiej, który przeniesiony do kościoła klasztornego zasłynął łaskami. Kościół ten (zwany farą) został doszczętnie spalony przez Niemców w 1939 r. Kazimierz Rudziński i Antonina z Nowosielskich oraz ich syn Michał ufundowali w latach 1749-1754 murowany barokowy kościół wraz z klasztorem p.w. Ofiarowania NMP. Kościół projektowali arch. Symeon Gaygier i arch. Antoni Solari, a konsekrował Bp Jan Albert Randy, sufragan warszawski, w 1761 r. Klasztor i kościół oddany został OO. Reformatom, którzy przetrwali w nim do kasaty zakonów w 1863 r. Podczas powstania listopadowego mieścił się w klasztorze sztab gen. Skrzyneckiego, w 1863 r. ukrywano tu i leczono powstańców. W roku 1896 kościół i klasztor przeszły pod zarząd diecezji. Niemcy wycofując się w 1944 r. spalili kościół; odbudowę ukończono w 1959 r. Do kościoła przylega klasztor poreformacki: w części parafialnej znajdują się mieszkania dla wikariuszy, sala katechetyczna; pozostała część jest pod administracją Zespołu Szkół.

Ks. Domański Piotr, do 04.06.2016
Ks. Grzegrzułka Marek, do 05.06.2004
O. Baran Andrzej OFMCap., do 04.10.1990
Ks. Frelek Wiesław, do 20.05.1989
S. Oklesińska Elżbieta SM, do 15.08.1988
Ks. Popis Stanisław, do 28.05.1988
† Ks. Kowalik Tadeusz, do 04.06.1967
Ks. Pajda Ryszard, do 04.06.1967
O. Zwierz Adam OFMCap.
S. Antosiewicz Agnieszka
S. Augustyniak Agnieszka RSCI
Bestwiny, Borówek, Boża Wola, Budy Łękawickie, Dąbrowa, Drożdżówka, Gągolina, Julianów, Kąty, Krzywica, Kulki, Lasomin, Łękawica, Nowa Pogorzel, Nowe Zalesie, Nowodwór, Nowodzielnik, Nowy Zglechów, Pogorzel, Siennica, Siodło, Strugi Krzywickie, Swoboda, Świętochy, Wiśniówka, Wojciechówka, Wólka Dłużewska, Zalesie, Zglechów, Żaków, Żakówek

Zgromadzenie Sióstr Kapucynek Najświętszego Serca Jezusa, Siennica, ul. Szkolna 2a, tel. 25 757 22 17