Diecezja Warszawsko-Praska
Parafia Św. Jana Chrzciciela i Św. Wojciecha Biskupa Męczennika, Poświętne
ul. Jana Pawła II 20
05-326 Poświętne
510 230 723
07: 00
07: 30od maja do października
17: 30w listopadzie i grudniu oraz od marca do czerwca
07: 00
09: 00
10: 30poza wakacjami
12: 00
17: 30
Ks. Kalisiak Robert, od 23.10.2020
Ks. Kiesner Adam, od 25.08.2019
Ks. Kalisiak Robert, 17.08.2016 –19.02.2017
Ks. Konkol Zdzisław, 26.06.2009 –17.08.2016
Ks. Janiszewski Bronisław, 25.02.2007 – 29.08.2009
Ks. Podkoński Józef Andrzej, 22.06.2005 – 25.02.2007
† Ks. Marczuk Stanisław, 26.06.1985 – 22.06.2005
† Ks. Antolak Ludwik, 29.12.1975 – 20.06.1985
Ks. Pełka Marian, 16.07.1963 –14.01.1976
† Ks. Marcinkowski Władysław, 24.04.1947 –16.07.1963
† Ks. Zajkowski Piotr Julian, 1940 – 24.04.1947
Ks. Ignaczak Kazimerz, 1939 –1940
† Ks. Jarosz Leopold, 1935 –1939
† Ks. Sobczak Stanisław, 1925 –1935
† Ks. Chylicki Teofil, 1918 –1925
Ks. Kalisiak Robert, 19.02.2017 – 23.10.2020
Ks. Mądry Albert, 26.08.2017 – 25.08.2019
Ks. Franczak Dariusz, 27.08.2014 – 04.02.2016
Ks. Król Jerzy, 01.09.2013 – 27.08.2014
Ks. Rudko Andrzej, 28.08.2011– 01.09.2013
Ks. Danelczyk Mariusz, 30.08.2009 – 28.08.2011
Ks. Kalinowski Tomasz, 01.07.2005 – 29.08.2009
Ks. Kołak Jacek, 29.06.2002 – 01.07.2005
Ks. Wyszyński Piotr, 28.10.2000 – 29.06.2002
Ks. Lech Mariusz, 30.06.2000 – 28.10.2000
Ks. Serżysko Włodzimierz, 20.06.1997 – 20.06.2000
Ks. Szymański Zbigniew, 30.06.1994 – 28.06.1997
Ks. Owczarek Emil, 19.05.1991– 22.06.1994
Ks. Kita Andrzej, 15.06.1988 –19.05.1991
Ks. Rowicki Marian, 10.06.1987 –15.06.1988
Ks. Kozłowski Adam, 13.06.1984 –10.06.1987
Ks. Cwajda Grzegorz, 10.06.1983 –13.06.1984
Dk. Śmigasiewicz Stanisław, 31.05.1982 –10.06.1983
Ks. Nowacki Józef, 06.10.1981– 31.05.1982
Ks. Maluga Wiesław, 20.05.1980 – 06.10.1981
Ks. Bielecki Zenon, 18.06.1979 – 20.05.1980
Ks. Janik Jan, 13.06.1978 – 25.05.1979
† Ks. Mroczkowski Grzegorz, 20.05.1978 –13.06.1978
Ks. Urbańczyk Jan, 28.05.1977 – 20.05.1978
Ks. Zaława Jan, 14.08.1976 – 28.05.1977
Ks. Baranowski Wojciech, 23.06.1976 –14.08.1976
Ks. Brzostowski Antoni, 20.05.1975 –15.05.1976
Ks. Ćwiertnia Stanisław, 08.06.1974 – 20.05.1975
† Ks. Szwedkowicz Leszek Franciszek, 05.06.1973 – 08.06.1974
Ks. Głodkowski Andrzej, 10.06.1972 – 05.06.1973
† Ks. Niedźwiecki Piotr, 10.06.1968 –10.06.1972
Ks. Żmijewski Janusz, 01.06.1967 –10.06.1968
Ks. Sochala Jan, 15.06.1966 – 01.06.1967
Ks. Sadowski Jan, 09.04.1964 –15.06.1966
Ks. Gorgoń Jan, 01.06.1963 – 09.04.1964
Ks. Wojcieszek Jerzy, 18.06.1960 – 01.06.1963
Ks. Olszewski Kazimierz, 09.08.1958 –18.06.1960
† Ks. Flaziński Jan, 10.08.1957 – 09.08.1958
† Ks. Furmański Władysław, 01.09.1956 –10.08.1957
† Ks. Heintsch Paweł, 1955 – 01.09.1956
Ks. Misztal Antoni, 1954 –1955
† Ks. Hermanowicz Stanisław, 18.03.1946 – 20.08.1946
† Ks. Góźdź Franciszek, 16.06.1942 –11.07.1943
Ks. Budny Marian Ignacy, 10.1936 –1937
† Ks. Gołędowski Władysław Ignacy, 1936 –10.1936, rozstrzelany pod plebanią w Mszczonowie
† Ks. Zakrzewski Władysław, do 1934
Ks. Zagórski Stanisław, 25.05.1979 – b.d.
† Ks. Marczuk Stanisław, 22.06.2005 – 27.05.2014
Liczba parafian: 3900
Parafię erygował biskup płocki Rafał Leszczyński 1 marca 1527 roku (według innych wydzielono ją w 1445 roku z parafii Świętej Trójcy w Kobyłce).

Parafię erygował biskup płocki Rafał Leszczyński 1 marca 1527 roku (według innych wydzielono ją w 1445 roku z parafii Świętej Trójcy w Kobyłce). Stało się to dzięki staraniom Maryny Ranczajskiej, wdowy po Jerzym i jej synów Andrzeja i Stanisława, dziedziców dóbr Ranczajskich, którzy byli pierwszymi kolatorami kościoła w Cygowie (inni wymieniają Grzegorza Ręczajskiego). Do roku 1650 taką właśnie nazwę nosiła miejscowość, dopiero później część, w której znajdował się kościół zaczęto nazywać Poświętne. Następnie prawo kolatorstwa przeszło na rodzinę Szymanowskich, dziedziców Cygowa i na książąt Radziwiłłów, do których należały Ranczaje. Pierwotny kościół drewniany p.w. Św. Jana Chrzciciela i Św. Wojciecha wystawiono w 1526 r., a proboszczem został Ks. Obrębski, kanonik krakowski. Świątynię zniszczyła wichura w 1755 r. Na jego miejscu Dyzma Szymanowski, dziedzic cygowski i cześnik ziemi warszawskiej, wystawił nowy kościół z drzewa w latach 1762-1763. Organy do tegoż kościoła ufundowali w 1896 r. Antoni i Wiktoria Piwkowie z synem, gospodarze z Ranczaj. Kościół przetrwał do 1939 r., wtedy wraz z całą wsią spłonął podczas bombardowania. Ks. Kazimierzowi Ignaczukowi udało się wynieść z płonącego już kościoła Najśw. Sakrament i uratować trochę szat i naczyń liturgicznych. Ks. Piotr Zajkowski w 1940 r. wzniósł drewnianą kaplicę i budynki gospodarcze. Następny proboszcz, Ks. Marian Pełka, podjął w 1964 r. starania i przygotowania do budowy kościoła murowanego. Po jedenastu latach, 15 maja 1975 roku, władze wojewódzkie w Warszawie zatwierdziły projekt kościoła arch. Władysława Pieńkowskigo z Warszawy. Równocześnie Ks. Ludwik Antolak musiał zająć się remontem starego kościoła. Pierwszą Mszę Św. na placu w intencji pomyślnej budowy świątyni sprawował 20 września 1975 roku kanclerz Kurii Warszawskiej, Ks. Franciszek Olszewski, wraz z dziekanem, Ks. Adamem Pawlakiem i duchowieństwem dekanatu. Świątynię zbudowano w latach 1976-1979, szczególny udział mieli kawalerowie – ufundowali krzyż na wieżę kościoła, i panny – nowe tabernakulum. Bp Władysław Miziołek przybył 1 lipca 1979 roku i poświęcił nową świątynię. Z kolei 24 listopada 1984 roku parafia gościła Kard. Józefa Glempa, który poświęcił nową plebanię i przebudowaną wikariatkę. W lipcu 1988 r. przystąpiono do tynkowania kościoła i plebanii. W niedzielę Miłosierdzia Bożego 1997 r. Bp Kazimierz Romaniuk poświęcił dolny kościół. W lipcu 2000 r. przystąpiono do remontu górnego kościoła. Prace trwały okrągły rok. Poświęcił go Bp Kazimierz Romaniuk 25 czerwca 2001 roku.

Ks. Wróbel Marcin, do 09.06.2001
Ks. Twarowski Marek, do 28.05.1992
O. Tlaga Mieczysław OFMConv., do 08.12.1970
O. Budek Czesław OFMConv., do 08.12.1968
Br. Chaciński Jacek
S. Kuźnicka Małgorzata CSFM
S. Łuczyk Henryka SJE
Choiny, Cygów, Czubajowizna, Dąbrowica, Helenów, Józefin, Kielczykowizna, Kolno, Laskowizna, Nadbiel, Nowe Ręczaje, Nowy Cygów, Poświętne, Ręczaje Polskie, Rojków, Stróżki, Turze, Wola Cygowska, Wola Ręczajska, Wólka Dąbrowicka