Diecezja Warszawsko-Praska
Parafia Św. Stanisława Biskupa i Męczennika, Postoliska
pl. 3 Maja 17
Postoliska
05-240 Tłuszcz
29 757 32 09
07: 00w Adwencie
18: 00od listopada do marca o 17: 00
07: 30
09: 00
10: 30z udziałem dzieci poza wakacjami
12: 00
17: 00
Ks. Gołaś Krzysztof, 08.07.2006 –12.09.2012
† Ks. Smogorzewski Aleksander, 03.10.1985 – 08.07.2006
† Ks. Godzisz Janusz, 23.12.1983 – 28.06.1985
Ks. Pawlak Adam, 10.10.1970 – 23.12.1983
Ks. Jakubik Wacław, 27.10.1969 –10.10.1970
† Ks. Skoniecki Włodzimierz, 15.07.1969 – 27.10.1969
Ks. Fatek Jan, 14.07.1967 –15.07.1969
† Ks. Kulesza Władysław, 15.09.1964 –14.07.1967
Ks. Stypułkowski Aleksander, 12.10.1946 –15.09.1964
Ks. Adamski Roman, 1928 –12.10.1946
Ks. Bujalski Aleksander, 22.12.1925 –1928
† Ks. Koskowski Wacław, 1907 – 22.12.1925, budowniczy kościoła
† Ks. Żukowski Jan, 27.08.1985 – 03.10.1985
Ks. Pawlak Adam, 28.06.1985 – 27.08.1985
Ks. Rudko Andrzej, 01.09.2013 – 26.08.2018
Ks. Filipczuk Marek Jan, 21.04.2013 – 01.09.2013
Ks. Ostanek Norbert, 08.09.2012 –11.04.2013
Ks. Sierpiński Waldemar, 29.08.2010 –12.09.2012
Ks. Jakubaszek Andrzej, 01.07.2006 – 29.08.2010
Ks. Bodecki Krzysztof, 28.06.2003 – 01.07.2006
Ks. Wyszyński Piotr, 29.06.2002 –14.12.2002
Ks. Stępień Wojciech Robert, 01.07.1999 – 29.06.2002
Ks. Brajczewski Sławomir, 20.06.1997 – 24.06.1999
Ks. Jerzak Mieczysław, 22.06.1995 – 20.06.1997
Ks. Chaciński Michał, 22.06.1994 – 22.06.1995
Ks. Michalski Wojciech, 30.06.1993 – 24.06.1994
† Ks. Szwedkowicz Leszek Franciszek, 04.07.1990 – 30.06.1993
Ks. Figauzer Piotr, 15.06.1989 – 04.07.1990
Ks. Rowicki Marian, 15.06.1988 –15.06.1989
Ks. Skiba Edward, 16.06.1986 –15.06.1988
Ks. Gnidziński Wojciech, 15.06.1985 –16.06.1986
Ks. Kołodziej Lucjan, 14.10.1983 –15.06.1985
Ks. Jeleniewicz Mirosław, 10.06.1983 –14.10.1983
Ks. Kuśmirek Krzysztof, 08.06.1982 –10.06.1983
Ks. Prażmowski Henryk, 20.05.1980 – 08.06.1982
Ks. Celejewski Janusz, 28.05.1979 – 20.05.1980
† Ks. Andrzejewski Jan, 06.06.1977 – 25.05.1979
Ks. Makowski Stefan, 15.05.1976 – 28.05.1977
Ks. Michno Edmund, 08.06.1974 –15.05.1976
Ks. Tarkowski Jan, 05.06.1973 – 08.06.1974
Ks. Krupa Konrad, 10.06.1972 – 05.06.1973
Ks. Szcześniak Wacław, 07.06.1971–10.06.1972
Ks. Zoch-Chrabołowski Kazimierz, 10.06.1970 – 01.06.1971
† Ks. Lewandowski Tadeusz, 23.08.1969 –10.06.1970
Ks. Jakubik Wacław, 18.09.1967 – 27.10.1969
Ks. Dobrzyński Mariusz, 01.06.1967 –18.09.1967
† Ks. Tartas Tadeusz, 08.06.1964 – 01.06.1967
Ks. Kacprzyk Henryk, 01.06.1963 – 08.06.1964
† Ks. Uniejewski Józef, 07.06.1962 – 01.06.1963
Ks. Tomaszewski Stanisław, 10.06.1961– 07.06.1962
† Ks. Błachnio Marian, 20.06.1960 – 25.06.1961
† Ks. Balik Tadeusz, 1945 –1946
Ks. Kowalski Jerzy, 1941–1945
Ks. Dudziński Bolesław, 1940 –1941
Ks. Razum Jan, 1937 –1940
Ks. Pawlak Adam, 23.12.1983 – b.d.
Ks. Panek Edmund OFM, 01.02.1960 – 31.03.1960
Liczba parafian: 5010
Początki parafii nie są dokładnie znane, ponownej erekcji 8 czerwca 1540 roku dokonał biskup płocki, Jan Buczacki.

Początki parafii nie są dokładnie znane, ponownej erekcji 8 czerwca 1540 roku dokonał biskup płocki, Jan Buczacki. Wtedy też wzniesiono kolejny drewniany kościół, fundacji Stanisława Dąbrówki kanonika wileńskiego i pułtuskiego oraz jego brata ciotecznego Andrzeja Postolskiego. Podczas potopu szwedzkiego kościół był na tyle zniszczony, że zabroniono odprawiania w nim nabożeństw. Po remoncie, konsekrował go na nowo, w marcu 1699 r., biskup płocki Andrzej Chryzostom Załuski. W 1850 r. kościół był w tak złym stanie, że władze nakazały go zamknąć, co zmobilizowało parafian do szybkiego remontu. Ostatecznie rozebrany w 1920 r. po zbudowaniu nowej świątyni.

W 1907 r. proboszczem został Ks. Wacław Koskowski. To on w 1908 roku przekonał parafian do budowy nowej świątyni. Projekt przygotował znany architekt Hugon Kudera. Niestety, władze carskie nie chciały wydać pozwolenia na budowę, uzyskano je dopiero w 1913 roku. Kościół postawiono z cegły własnej produkcji: we wsi Stryjki odkryto stosowną glinę, zbudowano cegielnię, w której od 1911 do 1917 roku wypalono ponad milion cegły zwykłej i modulowanej. Jest to jedna z większych budowli sakralnych tego okresu (50 m długości, 13 szerokości, 16 wysokości, wieża ma 64,2 m). Z całej okolicy zwożono taż kamienie, zrobiono z nich cokół, schody i osiem filarów do prezbiterium. 16 lipca 1913 roku Ks. Aleksander Kobyliński, dziekan radzymiński i kanonik warszawski, położył kamień węgielny.

Pracami kierował Michał Filipowicz z Międzyrzecza, a po jego śmierci Józef Block z Łukowa. Rok później wybuchła I wojna światowa, wielu murarzy powołano do wojska, lecz roboty trwały: więźbę dachową nad nawą główną zrobił parafianin, Jan Getka z Rysia. Dopiero w 1918 r. wykonano najtrudniejsze prace m.in. żebra nawy głównej. Rankiem 25 maja 1919 roku Ks. Wacław Koskowski rozpoczął poświęcenie nowego kościoła i odprawił pierwsze nabożeństwo, kazanie wygłosił Ks. Antoni Zieliński z Niegowa. Tego samego dnia, o godzinie 17.00 przybył Abp Aleksander Kakowski, ostatni prymas Królestwa Polskiego, odbył uroczysty ingres do świątyni. Następnego dnia Bp Stanisław Gall, sufragan warszawski i biskup polowy Wojska Polskiego, konsekrował kościół.

Ze względu na wojny wieżę ukończono dopiero w latach 1983-1985. Kościół był odnawiany w latach 1960-65 oraz w 1989 r. W czasie II wojny światowej Niemcy zorganizowali w kościele szpital, a na plebanii stacjonowało dowództwo, przed wycofaniem się przygotowali kościół do wysadzenia, ale dzięki staraniom Ks. Romana Bujalskiego i jego matki znającej język niemiecki udało się go uratować. Do dziś można oglądać zacementowane otwory, w których umieszczone były materiały wybuchowe. W roku 2012 p. Piotr Lewandowski ufundował nową figurę Matki Bożej naturalnej wielkości, z piaskowca, stojącą na placu przed kościołem.

Ks. Krawczyk Łukasz, do 11.06.2011
Ks. Prus Krzysztof, do 27.05.1990
Ks. Szymaniak Mieczysław, do 26.05.1963
Ks. Piekut Krzysztof
Białki (tylko Choszczowe), Brzezinów, Chrzęsne, Dębinki, Grabów, Jarzębia Łąka, Kury, Lipiny, Mokra Wieś, Postoliska, Przykory, Rudniki, Rysie, Stryjki, Wagan, Waganka, Wysychy: Boczna, Cicha, Dojazdowa, Dworska, Działkowa, Jeżynowa, Kwiatowa, Leśna (od Wesołej), Łąkowa, Polna, Przelotowa, Przyjazna, Słoneczna (do Szyszkowej), Sosnowa, Spacerowa, Szyszkowa, Willowa, Wrzosowa (od Działkowej), Zakole, Zielona