Diecezja Warszawsko-Praska
Parafia Św. Jana Chrzciciela, Pniewnik
Pniewnik 43
07-120 Korytnica
07: 30we wtorek, czwartek i sobotę (poza majem i czerwcem, w październiku o 16: 30) oraz w Adwencie
17: 00w poniedziałek, środę i piątek (poza Adwentem, w październiku o 16: 30) oraz w maju i czerwcu
07: 30
10: 00
10: 30kaplica w Radoszynie (obsługuje proboszcz z Traw)
12: 00
Ks. Zdanowicz Marek, od 04.12.2015
Ks. Owczarek Emil, 28.08.2011– 04.12.2015
Ks. Sosnowski Jan, 26.06.2009 – 28.08.2011
Ks. Pancewicz Wojciech, 11.02.2003 – 29.08.2009
† Ks. Pawelec Gwidon, 29.09.1993 – 07.02.2003 (†)
† Ks. Skoniecki Włodzimierz, 22.06.1993 –14.09.1993 (†)
Ks. Dybek Andrzej Marek, 19.08.1991– 22.06.1993
† Ks. Makowski Jan, 16.06.1986 –19.08.1991
† Ks. Kamiński Andrzej, 19.07.1983 –16.06.1986
† Ks. Bogusz Feliks, 24.10.1946 –19.07.1983
Ks. Wojtczak Edward, 17.04.1945 – 24.10.1946
† Ks. Laudy Stanisław, 08.08.1942 –17.04.1945
Ks. Sielski Bronisław, 12.10.1932 – 08.08.1942
† Ks. Budziszewski Julian, 1924 –12.10.1932
Ks. Potaski Józef, 1916 –1924
Ks. Jaśkiewicz Józef, 1908 –1916
Ks. Bielecki Jan, 1901–1908
Ks. Nowacki Paweł, 1900 –1901
Ks. Kopański Jan, 1890 –1900
Ks. Mazurek Adam, 1889 –1890
Ks. Radomski Alfons, 1886 –1889
Ks. Trębicki Kajetan, 1847 –1886
Ks. Trentowski Andrzej, 1842 –1847
Ks. Ogonowski Józef, 1825 –1842
Ks. Zalewski Felicjan, 1816 –1825
Ks. Bors Jerzy, 05.06.1973 –19.07.1983
† Ks. Siwiński Zbigniew Stanisław, 10.06.1972 – 05.06.1973
Ks. Struzik Zdzisław, 01.06.1971–10.06.1972
Ks. Kołodziejski Stanisław, 17.06.1970 – 01.06.1971
Ks. Bors Jerzy, 27.06.1967 –17.06.1970
Ks. Miazek Jan, 19.06.1965 – 27.06.1967
† Ks. Gosiewski Adam, 1942 – 04.05.1945
Ks. Kowalski Jerzy, do 1942
Ks. Śledziewski Władysław, 04.05.1962 –19.06.1965
Ks. Kaźmierczak Franciszek SDB, 01.02.1962 – 04.05.1962
Ks. Piątek Edward SDB, do 01.02.1962
Liczba parafian: 1640
Parafię erygował biskup płocki Paweł Giżycki w 1447 roku z części parafii Liw.

Parafię erygował biskup płocki, Paweł Giżycki, w 1447 roku z części parafii Liw.

Br. Połaski Paweł SAC
S. Wąsowska Lidia CSFM, do 16.07.2010
S. Majewska Honorata SSCJ, do 02.08.2005
Ks. Wąsowski Andrzej, do 09.06.2001
Ks. Lipka Wojciech, do 21.05.1994
S. Wielądek Chryzostoma SSCJ, do 02.08.1993
O. Wielądek Waldemar CSSR, do 31.05.1992
Ks. Świętochowski Andrzej, do 04.06.1978
† Ks. Gers Kazimierz, do 05.06.1977
S. Roguska Genowefa SSCJ, do 06.08.1976
S. Jaczewska Antonella SSCJ, do 30.06.1973
S. Ufnal Boromea SSCJ, do 30.06.1972
† Ks. Roguski Stefan, do 24.05.1970
S. Laskowska Ludomira SSCJ, do 02.08.1968
S. Wielądek Janusza SSCJ, do 02.08.1968
S. Czumaj Bolesława SSCJ, do 02.08.1964
S. Roguska Lucyna SM, do 31.05.1964
Dąbrowa, Decie, Jaczewek, Joanin, Leśniki, Marcelin, Modecin, Nojszew, Nowa Wieś, Pniewnik, Połazie Świętochowskie, Radoszyna, Roguszyn (1-36), Ruda-Pniewnik, Sąchocin, Stary Świętochów, Szczurów, Świdrów, Zakrzew