Diecezja Warszawsko-Praska
Parafia Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, Otwock-Wólka Mlądzka
ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 1
05-400 Otwock
18: 00
08: 00
10: 00
11: 30
18: 00
Ks. Turyk Robert SAC, od 22.07.2015
Ks. Kulkowski Krzysztof SAC, od 25.08.2016
Ks. Czachor Józef SAC, od 25.08.2005
Ks. Dziczek Marian SAC, od 25.08.2004
Ks. Marciniak Ryszard SAC, od 25.08.2010
Ks. Pelc Andrzej SAC, od 25.08.2010
Ks. Serzycki Mirosław SAC, od 25.08.2017
Ks. Chudzik Wiesław SAC, 25.08.2011– 22.07.2015
Ks. Wojda Krzysztof SAC, 25.08.2005 – 25.08.2011
Ks. Juszczuk Wojciech SAC, 25.08.2003 – 25.08.2005
Ks. Rożek Lucjan SAC, 25.08.1997 – 25.08.2003
Ks. Trypus Kazimierz SAC, 01.01.1986 – 25.08.1997
Ks. Trypus Kazimierz SAC, 30.06.1982 – 01.10.1986, budowniczy kościoła i plebanii
Ks. Trzeciak Edward SAC, 30.06.1978 – 30.06.1982
Ks. Bagiński Józef SAC, 30.06.1973 – 30.06.1978
Ks. Kobielus Stanisław SAC, 30.06.1966 – 30.06.1973
Ks. Lesner Marian SAC, 09.12.1965 – 30.06.1966
Ks. Rafacz Franciszek SAC, 09.09.1965 – 09.12.1965
Ks. Świerczek Stanisław SAC, 30.06.1962 – 09.09.1965
Ks. Kosiedowski Jan SAC, 29.11.1959 – 30.06.1962
Ks. Zalewski Dariusz SAC, 25.08.2009 – 25.08.2016
Ks. Skwarek Tadeusz SAC, 25.08.2015 – 25.08.2016
Liczba parafian: 1700
Parafię erygował Kard. Józef Glemp 1 października 1986 roku.

Parafię erygował Kard. Józef Glemp 1 października 1986 roku. Miejscowość powstała w XVIII w. na ziemiach należących do Glinianki. Tutejsze grube warstwy iłów i gliny były wykorzystywane na początku XX w. przez cegielnię w Teklinie. W 1958 r. włączono te tereny do granic Otwocka. W 1946 roku, gdy Wólka Mlądzka należała do parafii Św. Wita w Karczewie, sprowadzono z Falenicy drewniany poniemiecki barak, który służył za szkołę, ponieważ budynek szkoły został spalony podczas II wojny światowej. Po wybudowaniu nowej szkoły barak przeznaczono na świetlicę.

W 1946 r. miejscowość przyłączono do parafii Św. Wincentego à Paulo w Otwocku. Dwa lata później zrodziła się myśl, aby barak przeznaczyć na kaplicę. Pomysł poparło wielu mieszkańców, wysłano delegację do parafii Św. Wita w Karczewie i Św. Wincentego à Paulo w Otwocku celem uzyskania zgody na powyższy projekt. W 1949 roku proboszczowie Ks. Józef Stolarski z Karczewa i Ks. Ludwik Wolski z Otwocka przybyli do Wólki Mlądzkiej, i przy licznie zgromadzonej społeczności miejscowej, poświęcili nową kaplicę p.w. Św. Józefa i Św. Ludwika. Od tego czasu przyjeżdżali księża z Otwocka, aby odprawiać Mszę Świętą.

W 1952 r. pojawiły się trudności związane z brakami personalnymi w parafii Św. Wincentego à Paulo, zwrócono się więc o pomoc do Księży Pallotynów z Otwocka. Po kilku latach wierni zwrócili się do Księży Pallotynów, aby na stałe objęli duszpasterstwo w kaplicy, co miało miejsce 29 listopada 1959 roku. Duszpasterstwo przy kaplicy prowadzili kolejno: Ks. Jan Kosiedowski SAC, Ks. Stanisław Świeczek SAC, Ks. Franciszek Rafacz SAC, Ks. Marian Lesner SAC, Ks. Stanisław Kobielus SAC, Ks. Józef Bagiński SAC (na stałe w Wólce Mlądzkiej u pp. Janiny i Mariana Witkowskich), Ks. Edward Trzeciak SAC, Ks. Kazimierz Trypus SAC. W 1982 r. rozpoczęto budowę plebanii i kościoła. Pasterkę w roku 1983 odprawił Ks. Szczepan Barcikowski SAC już w dużej sali w części katechetycznej plebani.

W 1983 r. ruszyła budowa nowego kościoła według planów architektów: Ludomira Słupeczańskiego, Ludwika Szperla i Adama Suflińskiego. Bp Jerzy Modzelewski poświęcił i wmurował kamień węgielny 30 października 1983 r. Budowę w stanie surowym ukończono w 1986 r., a 29 listopada 1986 roku Kard. Józef Glemp Prymas Polski poświęcił świątynię. Bp Marian Duś konsekrował kościół 18 października 1987 roku.

Ks. Walasek Dariusz SAC, do 08.05.1993
Ks. Osica Włodzimierz Jerzy SAC
Otwock: Ciasna, Józefa Kosackiego, Laskowa (od Kard. Wyszyńskiego), Most Świętego Antoniego, Nadrzeczna, Nowa, Pokojowa, Przesmyk, Rakowa, Andrzeja Sołtana, Sosnowe Wzgórze, Spartańska, Strażacka, Szosa Lubelska, Wspaniała, Wypoczynkowa, ks. kard. Stefana Wyszyńskiego

Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni), Otwock, ul. Wyszyńskiego 1, tel. 22 180 00 15