Diecezja Warszawsko-Praska
Parafia Niepokalanego Serca Maryi, Otwock-Śródborów
ul. Kornela Ujejskiego 2
05-400 Otwock
07: 00w wakacje o 7: 30
17: 00od maja do sierpnia o 18: 30
08: 00
09: 00
10: 30
12: 00
17: 00od maja do sierpnia o 18: 30
Ks. Gołąbek Jan, 01.05.2006 –10.08.2016
† Ks. Żebrowski Stanisław, 01.09.1983 – 01.05.2006
† Ks. Żebrowski Stanisław, 05.09.1972 – 01.09.1983, organizator parafii, budowniczy kościoła i plebanii
Ks. Morka Mariusz Tomasz, 27.08.2020 – 23.04.2021
Ks. Wróblewski Zbigniew, 25.08.2019 – 27.08.2020
Ks. Olton Jarosław, 26.08.2015 – 25.08.2019
Ks. Połomski Przemysław, 29.08.2010 – 26.08.2015
Ks. Wróblewski Zbigniew, 01.07.2006 – 29.08.2010
Ks. Franczak Dariusz, 01.07.2007 – 01.10.2007
† Ks. Zawadka Artur, 01.07.2005 – 01.07.2007
Ks. Skoczylas Jacek, 28.06.1997 – 01.07.2006
Ks. Kaściński Rafał Zbigniew, 28.06.2003 – 01.07.2005
Ks. Turek Łukasz, 30.06.2001– 28.06.2003
Ks. Bieniecki Przemysław, 01.07.1999 – 30.06.2001
Ks. Sikorski Jarosław, 28.06.1996 – 01.07.1999
Ks. Balikowski Jarosław Mariusz, 30.06.1995 – 27.06.1997
Ks. Lipka Wojciech, 22.05.1994 – 22.06.1996
† Ks. Wielgolewski Sławomir, 30.06.1993 – 30.06.1995
Ks. Kukowski Jarosław, 23.05.1993 – 22.06.1994
Ks. Ryglewicz Janusz Tadeusz, 19.08.1991– 30.06.1993
Ks. Chojnicki Grzegorz, 21.06.1990 – 22.06.1993
Ks. Ciesielski Zdzisław, 15.06.1988 –19.08.1991
Ks. Sobótka Artur, 15.06.1988 – 21.06.1990
Ks. Gugała Dariusz, 29.05.1987 –15.06.1988
Ks. Sadowski Andrzej, 10.06.1987 –15.06.1988
† Ks. Sajnóg Janusz, 16.06.1986 –10.06.1987
Ks. Kostrzębski Andrzej, 15.09.1983 –16.06.1986
† Ks. Jurczuk Stanisław, 13.06.1984 –15.06.1985
Ks. Wojtaś Zbigniew, 08.06.1982 –13.06.1984
Ks. Bartuszek Henryk, 09.06.1981– 09.12.1982
Ks. Czyżyk Krzysztof, 30.06.1981– 31.05.1982
Ks. Alterman Bogdan, 29.09.1980 – 30.06.1981
Ks. Kowalczuk Józef, 05.06.1978 – 08.06.1981
Ks. Bolek Bolesław, 28.05.1977 – 29.09.1980
Ks. Woźnicki Longin, 06.06.1977 – 28.05.1978
† Ks. Niedźwiecki Piotr, 15.05.1976 – 28.05.1977
† Ks. Żebrowski Stanisław, 01.05.2006 – 27.11.2006 (†)
† Ks. Świętochowski Andrzej, 15.06.1988 –15.06.1989
Liczba parafian: 4200
Parafię erygował Kard. Józef Glemp 1 września 1983 roku z części parafii Karczew i Św. Wincentego a Paulo w Otwocku.

Parafię erygował Kard. Józef Glemp 1 września 1983 roku z części parafii Karczew i Św. Wincentego à Paulo w Otwocku. Osiedle powstało w 1922 roku jako miasto-park leśny. Pomysłodawcą było Towarzystwo Śródborów, jego udziałowcami byli mieszkańcy Warszawy, Łodzi, Krakowa i Berlina. Wielkim wysiłkiem i nakładami zmieniono przeznaczenie terenu z leśnego na letniskowy. Plan miasta-ogrodu sporządził Zdzisław Kalinowski, od początku były przewidziane miejsca pod kościół, dwie szkoły, boiska, straż ogniową, halę targową i place zabaw. W 1923 r. zbudowano 10 wzorcowych domów według projektu i pod nadzorem prof. Rudolfa Świerczyńskiego. Do 1932 r. było już 100 domów, 30 pensjonatów i komfortowy hotel dla 100 osób. W 1932 r., mimo protestów, włączono te tereny do Otwocka.

Historia samodzielnego duszpasterstwa na tym terenie rozpoczęła się 5 września 1972 roku, gdy Ks. Stanisław Żebrowski otrzymał nominację na wikariusza parafii Św. Wincentego à Paulo w Otwocku z przeznaczeniem do pracy przy kaplicy Domu Opieki przy ul. Zamenhoffa 22 w Śródborowie, prowadzonym przez Siostry Orionistki. Od początku ośrodek duszpasterski cieszył się serdeczną opieką Bp. Bronisława Dąbrowskiego, sekretarza Episkopatu. Już w pierwszym roku, z polecenia władzy archidiecezjalnej, proboszczowie z Otwocka i Karczewa pozostawili do kolędowania osiedla: Górki, Hobot, Śródborów i Soplicowo. 15 sierpnia 1973 roku ustanowiono samodzielny rektorat z prawem prowadzenia ksiąg parafialnych. Zgodę na budowę kościoła udało się uzyskać 6 czerwca 1977 roku. W rok później przeprowadzono postępowanie spadkowe po śmierci Aleksandra Zamirskiego: od niego Ks. Żebrowski otrzymał w darze plac o powierzchni 10 tys. m², na którym stanął kościół.

W 1979 roku rozpoczęły się wykopy pod kościół i plebanię, zaprojektowane przez Małgorzatę i Zbigniewa Wacławków. 19 kwietnia 1980 roku Bp Jerzy Modzelewski wmurował kamień węgielny pochodzący z Bazyliki Zwiastowania w Nazarecie, poświęcony przez Kard. Wyszyńskiego złożonego już chorobą. W uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata roku 1980 Bp Bronisław Dąbrowski poświęcił dzwony (dwa ufundowała p. Helena Kalinowska). Zaś 17 grudnia (tuż przed nawiedzeniem obrazu MB Częstochowskiej) Bp Jerzy Modzelewski poświęcił kościół górny w stanie surowym. Uroczystej konsekracji kościoła dokonał Kard. Józef Glemp 7 października 1984 roku. W uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, 21 maja 1998 roku, Bp Kazimierz Romaniuk poświęcił nowe 16-głosowe organy.

Ks. Domański Jacek, do 01.06.2013
Ks. Bąk Paweł, do 30.05.2009
Ks. Lech Mariusz, do 13.05.2000
Ks. Kowalczyk Tomasz, do 29.05.1999
Ks. Gołąb Grzegorz, do 28.05.1990
S. Firląg Paula SMMM
S. Rutkowska Irena SMMM
Otwock: Aleja Róż, Michała Andriollego (nieparzyste od Narutowicza), Armii Krajowej (od 3 Maja), Adama Asnyka, Bagnista, Batalionów Chłopskich, Józefa Bema (od Narutowicza), Bernardyńska, Biruty, Budrysów, Bukowa, Chabrowa, Józefa Grzegorza Chłopickiego, Cicha, Cieszyńska, Tadeusza Czackiego, Jarosława Dąbrowskiego, Dragonów, Dywizjonu 303, Aleksandra Fredry, Gerwazego, Górecka, Górnośląska, Horeszków, Hrabiego, Jacka, Jankiela, Jastrzębia, Jaśminowa, Kaczeńców, Ojca Rafała Kalinowskiego, Jana Kilińskiego (od Piłsudskiego), Klucznikowska, Jana Kochanowskiego (numery 10), Marii Konopnickiej (od Piłsudskiego), Konwaliowa, Zygmunta Krasińskiego, Kubusia Puchatka, Jana Kurnakowicza (od Piłsudskiego), Legionów, Lipowa, 11 Listopada, Literacka, Litewska, Franciszka Ksawerego Lubeckiego, Łowiecka, 3 Maja, Malwy, Maurycego Mochnackiego, Myśliwska, Nagietkowa, Gabriela Narutowicza, Juliana Ursyna Niemcewicza, Niezapominajki, Cypriana Kamila Norwida, Elizy Orzeszkowej, Partyzantów (od Budrysów), Józefa Piłsudskiego (oprócz bloków 25, 25a), Plac Małych Ludzi - Jabłonkowo, Plac Wolności, Podgórska, Wincentego Pola, Polnych Kwiatów, Józefa Poniatowskiego (od 3 Maja), Projektowana, Protazego, Bolesława Prusa (od Piłsudskiego), Redutowa, Mikołaja Reja, Tadeusza Rejtana, Władysława Stanisława Reymonta (od Piłsudskiego), Marii Rodziewiczówny, Sasanki, Jana Skrzyneckiego, Jacka Soplicy, Stawowa, Stokrotki, Andrzeja Struga, Józefa Sułkowskiego, Władysława Syrokomli, Szwoleżerów, Tadeusza, Tatrzańska, Telimeny, Romualda Traugutta (od 3 Maja), Tulipanowa, Kornela Ujejskiego, Ułańska, Warszawska (od Piłsudskiego), Wojskiego, Ludwika Zamenhofa, Zamkowa, Zaściankowa, Zawilców, Zgoda, Ziemowita, Złota, Zosi, Źródlana, ks. Stanisława Żebrowskiego, Pogorzel

Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim, Otwock, ul. Tadeusza 12, tel. 22 779 58 63

Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistki), Otwock, ul. Zamenhofa 22 (Zakład Opiekuńczo-Leczniczy), tel. 22 779 22 71

Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistki), Otwock, ul. Piłsudskiego 8/14, tel. 22 779 33 02

Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek, Otwock, ul. Reymonta 68/70, tel. 22 779 00 70