Diecezja Warszawsko-Praska
Parafia Miłosierdzia Bożego, Otwock-Ługi
ul. Ługi 58a
05-400 Otwock
07: 00
18: 00
07: 00
09: 00
10: 30z udziałem dzieci
12: 00
18: 00
Ks. Bala Dariusz, od 28.08.2015
Ks. Trzaska Łukasz, od 26.08.2017
Ks. Seta Kazimierz, 22.04.2007 – 28.08.2015
Ks. Bieńkowski Leszek, 17.06.2006 – 22.04.2007
Ks. Lemański Wojciech Michał, 29.08.1997 – 03.06.2006
Ks. Andrzejewski Jan, 01.09.1989 – 29.08.1997, organizator parafii, budowniczy kościoła i plebanii
Ks. Andrzejewski Jan, 15.06.1988 – 01.09.1989
Ks. Hasior Konrad, 06.09.2016 – 01.07.2017
Ks. Łaszcz Daniel, 26.08.2016 – 06.09.2016
Ks. Bieliński Jakub Mikołaj, 28.08.2011– 26.08.2016
Ks. Świątkiewicz Arkadiusz, 01.07.2007 – 28.08.2011
Ks. Sikorski Jarosław, 29.06.2002 – 01.07.2007
Ks. Rzępołuch Paweł, 18.06.2001– 29.06.2002
Ks. Mazurek Jarosław, 30.06.2000 – 30.06.2001
Ks. Szajko Artur, 28.06.1997 – 30.06.2000
Ks. Krawczyński Cezary, 30.06.1994 – 28.06.1997
Ks. Sosnowski Jan, 22.06.1993 – 22.06.1994
Ks. Rusinowski Andrzej, 22.06.1992 – 22.06.1993
Ks. Puchalski Wojciech, 15.06.1989 – 23.06.1992
Ks. Serżysko Włodzimierz, 31.12.2008 – 26.08.2017
† Ks. Dupczyk Jerzy, 22.04.2007 –15.05.2008
† Ks. Kuracki Kazimierz, 23.06.1996 – 26.08.2003
Liczba parafian: 6000
Parafię erygował Kard. Józef Glemp 1 września 1989 roku z części parafii MB Królowej Polski w Otwocku-Kresach.

Parafię erygował Kard. Józef Glemp 1 września 1989 roku z części parafii MB Królowej Polski w Otwocku-Kresach. Osada powstała na początku XX w. Nazwę zawdzięcza rozległym i podmokłym terenom, które rozciągały się między Otwockiem i Karczewem. Włączono ją do miasta w 1932 r. Starania o utworzenie nowego ośrodka duszpasterskiego i lokalizację nowego kościoła podjął Ks. Włodzimierz Jabłonowski proboszcz parafii Otwock-Kresy w 1986 r. Zostały one uwieńczone decyzją z 20 czerwca 1988 roku zatwierdzającą lokalizację nowego kościoła i program budowy.

Do parafii macierzystej należała pierwsza kaplica na osiedlu Ługi (wraz z wyposażeniem) usytuowana była w jednym z bloków. Mieszkają tu głównie rodziny młode i w średnim wieku. Budowniczym kościoła, kaplicy i plebanii był pierwszy proboszcz Ks. Jan Andrzejewski. Pierwszą tymczasową kaplicę p.w. Bł. Honorata Koźmińskiego, wzniesioną na miejscu nowego kościoła, poświęcił Bp Stanisław Kędziora 21 grudnia 1988 roku. Od 1 stycznia 1989 roku istnieje samodzielny ośrodek duszpasterski. Kaplica w kilka dni później spłonęła doszczętnie, przyczyny pożaru nie ustalono. Nową kaplicę poświęcił Bp Marian Duś 15 stycznia 1989 roku. Okazała się z czasem za mała i zdecydowano się na przeniesienie dużej kaplicy z Ursynowa, poświęcił ją Bp Kazimierz Romaniuk 29 lipca 1989 roku. Kolejne wizyty Bp. Kazimierza Romaniuka związane były z: poświęceniem placu pod budowę kościoła i fundamentów domu parafialnego (13 listopada 1990 r.), wmurowanie kamienia węgielnego, który poświęcił Bł. Jan Paweł II 9 czerwca 1991 roku (7 czerwca 1992 r.), poświęceniem domu parafialnego (19 maja 1993 r.), poświęceniem kościoła (4 listopada 1995 r.), poświęceniem trzech dzwonów (13 października 1996 r.) i wreszcie z konsekracją kościoła (15 października 2000 r.).

Na początku 1997 r. położono posadzkę marmurową, w 1998 r. przybył marmurowy ołtarz, chrzcielnica i ambonka. W 1999 r. wykonano w prezbiterium mozaikę „Chrystus Miłosierny”, zainstalowano 18 żyrandoli i oświetlenie prezbiterium, w roku 2000 zamontowano stałe tabernakulum w kaplicy Najświętszego Sakramentu i ozdobiono kaplicę mozaiką „Baranek z Apokalipsy Św. Jana”. W kolejnych latach wyposażono kościół w komplet dębowych ławek i wykończono kaplicę MB Miłosierdzia (również z mozaiką). W roku 2010 zmieniono wystrój i wyposażenie kaplicy Św. Faustyny, aby mogła służyć rozwijającym się grupom parafialnym. W 2012 r. przeprowadzono kapitalny remont pomieszczeń świetlicy, tak aby mogły służyć nie tylko dzieciom, ale i dorosłym np. w niedziele jako parafialna kawiarenka.

S. Kalicińska Stella ISSM, do 13.06.2011
Ks. Winiarek Piotr, do 11.06.2011
Ks. Ciupa Łukasz SAC, do 16.05.2009
Ks. Winiarek Cezary, do 02.06.2007
Ks. Galikowski Adam, do 14.06.2003
Ks. Jakubaszek Andrzej, do 14.06.2003
Ks. Maliszewski Marek SAC, do 05.05.2001
S. Majewska Barbara OSB, do 09.07.2000
Karczew: Generała Andersa, Generała Józefa Bema, gen. Józefa Hallera, Zbigniewa Herberta, Jana Kochanowskiego, ks. bp. Ignacego Krasickiego, Gen. Stanisława Maczka, Czesława Miłosza, ks. bp. Władysława Miziołka, ks. Jerzego Popiełuszki, Bolesława Prusa, Mikołaja Reja, Generała St. Grota Roweckiego, Gen. Władysława Sikorskiego, Słoneczna, Leopolda Staffa, Wąska, Zakątek, Zaułek, Otwock: Aleja gen. Władysława Sikorskiego, Baletowa, Danuty, gen. A. E. Fieldorfa (nr 4), im. Generała Józefa Hallera (nr 5c), Karczewska (parzyste od Ługi), Płk. Ryszarda Kuklińskiego, Lecha, Stanisława Lema, Ługi, Czesława Miłosza, gen. K. Sosnkowskiego