Diecezja Warszawsko-Praska
Parafia Św. Stanisława Kostki, Okuniew
ul. Kościelna 1
05-079 Okuniew
22 783 70 15
07: 00
18: 00
07: 00
09: 00
11: 30
18: 00
Ks. Bieńkowski Leszek, od 13.02.2021
† Ks. Wieczorek Dariusz, 01.01.2005 – 25.01.2021 (†)
Ks. Wierzbicki Wojciech, 22.06.1994 – 01.01.2005
† Ks. Jarosz Leonard, 27.06.1984 – 22.06.1994
† Ks. Skoniecki Włodzimierz, 25.05.1973 – 27.06.1984, budowniczy kościoła w Zabrańcu
Ks. Szklarczyk Kazimierz, 17.09.1965 – 25.05.1973
Ks. Lipiński Władysław, 29.10.1952 –17.09.1965
† Ks. Grzybowski Kazimierz, 01.09.1944 – 29.10.1952
† Ks. Gotlib Czesław, 24.04.1935 – 01.09.1944
Ks. Wasilewski Feliks, 20.11.1919 – 24.04.1935
† Ks. Zawadzki Stanisław, do 20.11.1919, męczennik Dachau, zm. 04.05.1942
† Ks. Żebrowski Władysław, 1887 – b.d.
Ks. Alterman Bogdan, 20.05.1975 –15.05.1976
Ks. Bień Józef, 17.08.1974 – 20.05.1975
Ks. Matusiak Tadeusz, 10.06.1972 –17.08.1974
† Ks. Płaszczyński Ryszard, 11.06.1965 –11.09.1965
† Ks. Grygielko Ryszard, 26.05.1964 –11.06.1965
† Ks. Gromulski Stanisław Ignacy, 1938 –1939, kapelan WP, zamordowany w Oflagu XVII‑A Edelbach (Austria)
Ks. Bogucki Teofil, 07.1936 – 03.1937
Ks. Piechaczek Janusz, 18.06.2001– 22.04.2004
† Ks. Lewandowski Tadeusz, 08.06.1981– 27.02.2001 (†)
† Ks. Czerwiński Władysław, 10.06.1976 – 22.08.1986, zmarł w Okuniewie
Ks. Nir Roman, 01.10.1966 – 30.06.1970
Liczba parafian: 2800
Parafię erygował biskup płocki, Jakub Buczacki, w 1540 r.

Parafię erygował biskup płocki, Jakub Buczacki, w 1540 r. Nazwa osady wywodzi się od rycerza Okunia (Okonia), który w XIV w. otrzymał ziemię od Pragi do Stanisławowa. Inni twierdzą, że początkowo była tu wieś Długa Wola, w której król Zygmunt Stary zezwolił cześnikowi czerskiemu Okuniowi na założenie w 1538 r. miasta o nazwie Okuniewo. Stanisław Okuń, właściciel ziemski zbudował pierwszy kościół drewniany w 1538 r., spalony przez Szwedów w 1656 r. Stefan Grzybowski, kolejny właściciel Okuniewa, w 1692 r. zbudował drugi drewniany kościół.

W 1703 r. kwaterował tu król szwedzki Karol XII i doszło wtedy do bitwy wojsk szwedzkich z rosyjskimi i polsko-saskimi. W latach 1815-1831 była tu siedziba powiatu. Podczas powstania listopadowego stacjonowały w Okuniewie oddziały polskie przed bitwą pod Dobrem. Obecny kościół murowany, wg planów arch. Jakuba Kubickiego, wybudowano w latach 1828-1835 z funduszy Jana Łubieńskiego, właściciela dóbr Okuniewa. Konsekrował go w 1847 r. Bp Tadeusz Łubieński, sufragan kujawsko-kaliski.

Świątynia była remontowana w latach 1903, 1935 i 1966-67. W okresie międzywojennym Okuniew był dużą i prężną parafią, obejmującą osady od Sulejówka aż po Ossów. W 1975r. do parafii przybyły Siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi; mieszkają w domu ofiarowanym przez p. Świetlikowską.

Ks. Sobótka Artur, do 28.05.1988
Budziska, Michałów, Okuniew, Zagórze, Zielonka: Michałowska

Zgromadzenie Franciszkanek Misjonarek Maryi, Okuniew, ul. Kwiatowa 15, tel. 22 783 70 06