Diecezja Warszawsko-Praska
Parafia Św. Stanisława Biskupa i Męczennika, Nowe Załubice
ul. Kościelna 116
Nowe Załubice
05-255 Stare Załubice
22 761 76 91
17: 00w wakacje o 18: 00
08: 00
10: 00
12: 00
17: 00w wakacje
† Ks. Chudzik Feliks, 18.06.2002 – 07.02.2017 (†)
† Ks. Jarecki Gerard, 20.06.1997 –18.06.2002
Ks. Kowara Edward, 22.06.1994 – 20.06.1997
† Ks. Antolak Ludwik, 20.06.1985 – 22.06.1994
† Ks. Wolski Jan Stanisław, 19.11.1981– 26.06.1985
Ks. Laskowski Stanisław, 01.09.1976 –19.11.1981
Ks. Laskowski Stanisław, 01.01.1972 – 01.09.1976, organizator parafii, budowniczy kościoła i plebanii
Ks. Kozłowski Waldemar Sylwester, 18.06.2002 – 20.06.2003
Ks. Bieniecki Przemysław, 30.06.2001– 29.06.2002
Ks. Rzępołuch Paweł, 28.10.2000 –18.06.2001
Ks. Mikusek Robert, 16.08.1999 – 01.12.2000
Ks. Trzaskowski Piotr, 26.06.1998 –16.08.1999
Ks. Krzyżewski Janusz, 19.09.1994 – 28.06.1997
Ks. Budzyński Krzysztof, 30.06.1994 – 28.09.1994
Ks. Dmoch Robert, 30.06.1993 – 30.06.1994
† Ks. Lewandowski Zdzisław, 22.06.1992 – 21.11.1992
† Ks. Broma Franciszek, 28.06.1997 – 02.01.2000
Ks. Talarek Piotr Stanisław, 12.11.2017 – 26.08.2018
Liczba parafian: 1600
Parafię erygował Kard. Stefan Wyszyński 1 września 1976 roku z części parafii Radzymin i Dąbrówka.

Parafię erygował Kard. Stefan Wyszyński 1 września 1976 roku z części parafii Radzymin i Dąbrówka. Początki duszpasterstwa związane są z osobą Ks. Stanisława Laskowskiego, ówczesnego wikariusza parafii Radzymin, który od 1969 r. odprawiał Mszę Św. w niedziele i święta, najpierw w prywatnym mieszkaniu (p. Jerzego Wrony), a potem w dawnej pieczarkarni u p. Kurków.

Tymczasową kaplicę postawiono w 1970 r. na miejscu, gdzie od lat czterdziestych XX w. stała kapliczka ku czci Matki Bożej, votum za powrót synów z wojny. Z czasem kaplica stała się prezbiterium kościoła. Od 1 września 1971 roku jest przechowywany Najświętszy Sakrament, a 1 stycznia 1972 roku ustanowiono ośrodek duszpasterski.

Budowę kościoła według projektu arch. Arkadiusza Ławrowa rozpoczął Ks. Stanisław Laskowski 22 maja 1972 roku. Kard. Stefan Wyszyński uroczyście poświęcił świątynię 1 maja 1974 roku. W latach 1993-1994, dzięki staraniom Ks. Ludwika Antolaka, świątynię powiększono o 150 m². W 2003 r. odłączono od parafii wioskę Kuligów, która stała się samodzielną parafią.

† Br. Wojda Tadeusz OFM
S. Pałaszewska Barbara Sł. BDNP
S. Pyśkiewicz Elżbieta Sł. BDNP
S. Pyśkiewicz Janina Sł. BDNP
Arciechów, Borki, Nowe Załubice, Ruda, Stare Załubice