Diecezja Warszawsko-Praska
Parafia Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Mrozy
ul. Św. Teresy 3
05-320 Mrozy
07: 00
18: 00
07: 00
08: 30
10: 00
12: 00
18: 00
Ks. Jankowski Eugeniusz, 07.12.2008 – 06.07.2013
Ks. Kasprzak Marek, 24.06.1999 – 07.12.2008
Ks. Nowosielski Wiesław Daniel, 07.02.1986 – 24.06.1999
† Ks. Tartas Tadeusz, 14.02.1980 – 03.02.1986
† Ks. Kajtaniak Marian, 05.08.1965 –14.02.1980
Ks. Mińkowski Bogumił Marian, 29.04.1956 – 05.08.1965
Ks. Kaplewski Paweł Marian, 31.10.1948 –16.03.1956
† Ks. Fertak Kazimierz, 03.02.1941–10.06.1948
Ks. Dobrowolski Leon, 01.09.1939 – 03.02.1941
Ks. Lejchte Zdzisław, 27.10.1934 – 01.09.1939
Ks. Kołodziejski Jan, 01.04.1931– 27.10.1934
† Ks. Skowyra Kazimierz CM, 16.03.1956 – 29.04.1956
† Ks. Siedlecki Zygmunt, 10.06.1948 – 31.10.1948
Ks. Kołodziejski Jan, 15.03.1930 – 01.04.1931, organizator parafii
Ks. Bodziak Marcin, 26.08.2018 – 26.08.2021
Ks. Ziółkowski Robert, 28.08.2011– 26.08.2018
Ks. Kołbuk Jacek Krzysztof, 01.07.2007 – 28.08.2011
Ks. Zdanowicz Marek, 02.09.2004 – 01.07.2007
Ks. Skowyra Zbigniew, 28.06.2003 – 02.09.2004
Ks. Zieliński Paweł, 29.06.2002 – 28.06.2003
Ks. Sobczak Sławomir, 26.08.2000 – 02.07.2002
Ks. Budzyński Krzysztof, 01.07.1999 – 26.08.2000
† Ks. Cymerman Paweł, 25.05.1996 – 24.06.1999
Ks. Główka Piotr, 28.05.1995 – 22.06.1996
Ks. Sałański Bogdan, 22.06.1992 – 22.06.1995
Ks. Osiadacz Tomasz, 21.05.1989 – 22.06.1992
Ks. Korbik Dariusz Edward, 10.06.1987 –15.06.1989
Ks. Kapłański Zbigniew, 16.06.1986 –10.06.1987
Ks. Osiński Wacław, 13.06.1984 –16.06.1986
Ks. Krześniak Leszek, 10.06.1983 –13.06.1984
Ks. Grędowski Władysław, 03.06.1980 –10.06.1983
† Ks. Opiela Stefan, 18.11.1976 – 05.05.1997 (†)
Liczba parafian: 4750
Parafię erygował Kard. Aleksander Kakowski 1 kwietnia 1931 roku z części parafii Kałuszyn i Kuflew.

Parafię erygował Kard. Aleksander Kakowski 1 kwietnia 1931 roku z części parafii Kałuszyn i Kuflew. Dawną nazwę Grozy zmieniono według podań po tym jak w okolicy zamarzło kilku żołnierzy francuskich w czasie odwrotu spod Moskwy. Okolica ma szczególny mikroklimat, który sprawił, że na początku XX wieku założono w pobliskiej Rudce sanatorium przeciwgruźlicze.

Pierwszy plan budowy kościoła zatwierdziły władze carskie w 1912 r. 17 lipca 1929 roku mieszkańcy podarowali 3-hektarową działkę pod budowę kościoła. W styczniu 1930 r. przez 5 tygodni zbudowano drewniany kościół mogący pomieścić 600 osób. Budowniczym był inż. Teofil Haron, mieszkaniec Woli Rafałowskiej. Świątynię poświęcił Bp Antoni Szlagowski. 15 marca 1930 roku przybył do Mrozów Ks. Jan Kołodziejski by organizować parafię. Pierwszą Mszę Św. odprawił w sali szkolnej, następne w strażnicy aż do wybudowania kościoła.

Pierwsza świątynia spaliła się 26 sierpnia 1979 roku. Budowę nowego kościoła według projektu arch. Michała Sandowicza, zlokalizowanego na miejscu spalonego, rozpoczął w 1981 roku Ks. Tadeusz Tartas. Bp Kazimierz Romaniuk w dniu 17 października 1993 roku konsekrował tę świątynię. Bryłę kościoła tworzą dwie przesunięte wzajemne ściany w kształcie półelips. Ściana zachodnia zakończona jest wejściem i wieżą obłożoną łuską z blachy miedzianej. Kościół dolny jest również przystosowany do sprawowania Liturgii, ponadto posiada szereg sal na spotkania grup parafialnych.

S. Gizińska Maria SM
S. Kalinowska Danuta USJK
S. Suchocka Agnieszka CSSE
Grodzisk, Kruki, Mrozy, Wola Paprotnia, Wola Rafałowska