Diecezja Warszawsko-Praska
Parafia Matki Bożej Fatimskiej, Mistów
ul. Kościelna 4
Mistów
05-306 Jakubów
08: 30w czwartek i sobotę
18: 00oprócz czwartku i soboty
09: 00
11: 00
O. Borządek Marcin CCN, od 01.10.2017
O. Borządek Marcin CCN, 01.09.2016 – 01.10.2017
O. Charańczuk Krzysztof CCN, 01.07.2010 – 01.09.2016
O. Gniadek Jacek SVD, 10.04.2010 – 01.07.2010
O. Jonczyk Józef SVD, 21.08.2009 –10.04.2010
Ks. Wnuk Andrzej, 01.06.2007 – 21.08.2009
Ks. Tempczyk Mirosław, 16.12.1997 – 01.06.2007
Liczba parafian: 880
Ośrodek Duszpasterski erygował Bp Kazimierz Romaniuk 16 grudnia 1997 roku z części parafii Narodzenia NMP w Mińsku Mazowieckim i Jakubów.

Ośrodek Duszpasterski erygował Bp Kazimierz Romaniuk 16 grudnia 1997 roku z części parafii Narodzenia NMP w Mińsku Mazowieckim i Jakubów. Nowa placówka powstała dzięki staraniom Ks. prał. Stanisława Wołosiewicza, który w ten sposób ułatwił wiernym z odległych miejscowości udział w niedzielnej Eucharystii.

Kompleks budynków (kaplica z plebanią) zaprojektował architekt Jarosław Wołosiewicz z Białegostoku. Do czasu wybudowania kaplicy wierni gromadzili się na Mszy Św., nabożeństwach i spotkaniach formacyjnych w remizie strażackiej. Kaplicę poświęcił Bp Kazimierz Romaniuk 13 maja 2000 roku. Organizatorem ośrodka i pierwszym administratorem był Ks. Mirosław Tempczyk. W 2009 r. Abp Henryk Hoser SAC, powierzył pieczę nad ośrodkiem Wspólnocie Chemin Neuf (Nowa Droga).

Na mocy Dekretu z 24 lipca 2017 roku, z dniem 1 sierpnia 2017 roku Ośrodek został przez Abp. Henryka Hosera SAC podniesiony do rangi Parafii.

† Ks. Cudny Franciszek, do 1931, utonął w Bzurze ratując nauczyciela
† Ks. Wóycicki Aleksander, do 03.02.1901, ostatni przedwojenny rektor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie
Anielinek, Leontyna, Mistów, Porąb (tylko Marcelin)

Wspólnota „Chemin Neuf”, Mistów, ul. Kościelna 4 (parafia), tel. 25 757 95 91