Diecezja Warszawsko-Praska
Parafia Św. Izydora, Marki
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 93
05-270 Marki
07: 00
08: 00
18: 00
07: 00
09: 00
10: 15
12: 00z udziałem dzieci
18: 00
† Ks. Wirkowski Zygmunt, 17.06.2006 – 01.03.2015
Ks. Drożdż Henryk Paweł, 09.11.1993 –17.06.2006
† Ks. Raciborski Eugeniusz, 27.06.1986 –17.11.1993
† Ks. Cygan Kazimierz, 16.06.1978 – 27.06.1986
Ks. Kaczmarczyk Jan, 22.10.1974 –16.06.1978
Ks. Kniołek Zdzisław, 23.01.1962 – 22.10.1974
† Ks. Konieczny Antoni, 18.09.1950 – 03.11.1961, zmarł na plebanii
† Ks. Zajkowski Piotr Julian, 27.03.1947 –18.09.1950
† Ks. Jesionowski Teodor, 1931– 27.03.1947
Ks. Szpądrowski Leonard, 1921–1931
Ks. Budziejko Dominik, 20.10.1917 –1921
† Ks. Kwiatkowski Józef, 03.11.1961– 23.01.1962
Ks. Budziejko Dominik, 1913 – 20.10.1917
Ks. Kuczyński Stanisław, 1909 –1913
† Ks. Dąbrowski Jakub, 1895 –1909
Ks. Kowalczyk Jakub, 26.08.2016 – 26.08.2021
Ks. Skierkowski Michał Jacek, 27.08.2020 – 26.08.2021
O. Pinio Łukasz ISChP, 09.06.2019 – 31.08.2020
Ks. Połomski Piotr, 26.08.2016 – 26.08.2018
Ks. Brzeszczyński Marcin, 29.08.2010 – 26.08.2016
Ks. Lach Łukasz, 29.08.2010 – 26.08.2016
Ks. Malmon Marcin, 04.06.2006 – 29.08.2010
Ks. Sokołowski Wojciech, 01.07.2007 – 29.08.2010
Ks. Nagraba Artur, 09.07.2007 – 21.09.2007
Ks. Skłucki Jerzy Marcin, 15.09.2003 – 29.06.2007
Ks. Chojnicki Grzegorz, 22.06.2005 – 01.07.2006
Ks. Chaciński Michał, 24.06.2004 – 22.06.2005
Ks. Gugała Dariusz, 20.06.2003 – 29.06.2004
Ks. Tomaszewski Sławomir, 28.06.2003 – 09.09.2003
Ks. Macios Przemysław, 30.06.2000 – 28.06.2003
Ks. Mioduchowski Grzegorz, 18.06.2002 – 20.06.2003
Ks. Sawicki Jan, 01.07.1999 – 29.06.2002
Ks. Bajger Piotr, 01.07.1999 – 30.06.2000
Ks. Stępień Wojciech Robert, 26.06.1998 – 01.07.1999
Ks. Gugała Dariusz, 22.06.1995 – 24.06.1999
Ks. Kopczyński Tadeusz, 20.06.1997 –18.06.1998
Ks. Ludwiczak Przemysław, 28.06.1996 – 28.06.1997
Ks. Zdanowicz Marek, 30.06.1994 – 28.06.1996
Ks. Wielebski Tomasz, 21.06.1990 – 22.06.1995
Ks. Niewęgłowski Dariusz, 22.06.1992 – 22.06.1994
Ks. Pajkowski Jacek, 19.05.1991– 22.06.1992
Ks. Odolecki Mirosław, 21.06.1990 –19.05.1991
Ks. Gniedziejko Kazimierz, 10.06.1987 – 27.06.1990
Ks. Bednarczyk Adam, 15.06.1988 – 21.06.1990
† Ks. Staniec Stefan, 16.06.1986 –15.06.1988
Ks. Strzyż Jan, 10.06.1983 –10.06.1987
Ks. Majewski Piotr, 25.06.1983 –16.06.1986
Ks. Pietrusiński Jan, 31.05.1982 –10.06.1983
Ks. Rudzik Zygmunt, 20.05.1975 –10.06.1983
Ks. Badowski Zbigniew, 25.05.1979 – 31.05.1982
Ks. Rutkowski Józef, 20.05.1978 – 25.05.1979
Ks. Seweryniak Stanisław, 10.06.1977 – 20.05.1978
Ks. Walczak Roch, 05.06.1973 – 20.05.1978
Ks. Romaniszyn Wiesław, 20.05.1975 – 28.05.1977
Ks. Sochala Jan, 01.06.1971– 20.05.1975
† Ks. Leszczyński Stanisław, 07.06.1962 – 22.02.1974
Ks. Leśniewski Tadeusz, 01.06.1972 – 05.06.1973
† Ks. Gutowski Franciszek, 01.06.1967 –10.06.1971
Ks. Wyszyński Stanisław, 02.06.1969 – 01.06.1971
† Ks. Nowak Władysław, 10.06.1968 – 02.06.1969
† Ks. Janicki Marek, 01.06.1967 –10.06.1968
Ks. Andryszczyk Kazimierz, 15.06.1966 – 01.06.1967
† Ks. Hałabuda Stanisław, 25.06.1966 – 01.06.1967
† Ks. Gastołek Jan, 24.01.1965 –15.06.1966
Ks. Lisek Bogdan, 30.06.1962 –15.06.1966
† Ks. Misiak Józef Stanisław, 10.02.1964 – 24.01.1965
Ks. Norbert Henryk, 10.06.1961–11.02.1964
† Ks. Kwiatkowski Józef, 1958 – 07.06.1962
Ks. Czerwiński Jan, 20.12.1956 – 28.08.1957
† Ks. Iwaniuk Józef, 09.09.1952 – 20.12.1956
Ks. Brodnicki Zygmunt, 1953 –1954
† Ks. Półkośnik Jan, 22.12.1950 –19.08.1952
† Ks. Osmólski Wiesław, 27.09.1950 – 22.12.1950
Ks. Kruszyński Władysław, 1948 –1950
Ks. Piotrowski Antoni Maria, 1947 –1948
Ks. Dziliński Wacław, 04.10.1946 – 02.10.1947
Ks. Gruda Stanisław, 28.08.1946 – 04.10.1946
Ks. Tomaszewski Bolesław, 26.01.1946 – 28.08.1946
Ks. Dąbkowski Wojciech, 30.07.1945 – 26.01.1946
Ks. Grzanka Tomasz, 1939 – 26.01.1946
Ks. Klizner Henryk, 10.07.1943 – 30.07.1945
† Ks. Chełchowski Albin, 1941–10.07.1943
† Ks. Czapski Stanisław, 28.11.1938 –1939
Ks. Godziński Tadeusz, 1939 –1939, kapelan AK, zabity w drugim dniu Powstania Warszawskiego
Ks. Michałowicz Jan, 07.12.1937 – 28.11.1938
Ks. Kwaśniewski Władysław, 1937 – 07.12.1937
† Ks. Smyrski Władysław, 02.1936 – 07.12.1937
Ks. Walczyński Marian, 08.1935 – 02.1936
† Ks. Szczepański Jan Kazimerz, 1934 –1936
Ks. Owczarek Stanisław, 1934 – 08.1935
† Ks. Nałęcz Kazimierz, 1933 –1935
† Ks. Ruszkowski Franciszek, 1934 –1935, więziony w Płocku, zamordowany w KL Soldau
† Ks. Miecznikowski Jerzy, 1933 –1934
Ks. Olszewski Jan, 1934 –1934
† Ks. Gogolewski Korneliusz, 14.11.1931–1933
Ks. Łubiński Wiktor, 1932 –1933
Ks. Makowski Henryk, 03.08.1931–14.11.1931
Ks. Jakubczyk Józef, 1929 – 03.08.1931
Ks. Łukomski Aleksander, 1928 –1929
† Ks. Targoński Eugeniusz, 1918 –1928, więzień KL Sachsenhausen, KL Dachau, zamordowany w TA Hartheim
Ks. Aranowski Teofil, 03.1913 –1918
Ks. Sawicki Ryszard, 01.09.2011– 30.06.2014
Ks. Kulbat Krzysztof Zbigniew, 28.06.1996 – 28.06.1997
Ks. Szubka Jan, 15.06.1985 –15.06.1989
Ks. Swędrowski Michał Henryk, 01.09.2018 –16.12.2019
Ks. Garstka Edward, 01.07.1961– 31.07.1961
Liczba parafian: 13000
Parafię erygował kard. Aleksander Kakowski 20 października 1917 roku z parafii praskiej, kiedy liczba jej wiernych przekroczyła 60 000.

Parafię erygował kard. Aleksander Kakowski 20 października 1917 roku z parafii praskiej, kiedy liczba jej wiernych przekroczyła 60 000.

Wieś wzmiankowana jest w XVI wieku. W roku 1880 liczyła 100 mieszkańców, a rozwinęła się dzięki licznym cegielniom i dużej przędzalni wełny czesankowej, zbudowanej w latach 1883-1884 przez angielskich przemysłowców: braci Edwarda i Johna Briggsów oraz ich wspólnika Ernesta Posselta. Prawa miejskie posiada od 1967 roku. Miejscowa ludność korzystała z kościółka w pobliskim Grodzisku i odległej o 5 km Kobyłce.

Wraz z uprzemysłowieniem i dynamicznym wzrostem liczby mieszkańców zrodziła się idea budowy świątyni w Markach. Do jej realizacji przystąpili mieszkańcy, ks. Jakub Dąbrowski, a także bracia Briggsowie, będący wprawdzie wyznania ewangelicko-augsburskiego, ale mocno zaangażowani w życie lokalnej społeczności. Grunt pod budowę świątyni, o łącznej powierzchni 2,5 ha, stanowił darowiznę włościan mareckich: Kaniaków, Kiełków, Kopańskich, Marków i Michalskich. Natomiast Wacław Trembiński, właściciel cegielni w Strudze, i Jan Menzel, właściciel cegielni w Markach, ofiarowali po 100 000 sztuk cegieł. Starania u władz carskich o wydanie pozwolenia na budowę kościoła trwały kilka lat.

Koszt wzniesienia świątyni w stanie surowym szacowano na 50 000 rubli. Środki na budowę pochodziły m.in. od braci Briggsów i ich wspólnika (15 000 rubli srebrnych), Florentyny Amalii z Granzowów – żony Johna Briggsa (5000 rubli), ks. Jakuba Dąbrowskiego (3000 rubli), Maksymiliana Małachowskiego – prezesa społecznego komitetu budowy kościoła, właściciela fabryki dachówek w Pustelniku (znaczna, nieokreślona suma oraz dachówka na dach kościoła). Zebrano również 13 000 rubli dobrowolnych ofiar. Ostatecznie zgoda na rozpoczęcie budowy świątyni nadeszła z Petersburga 23 marca 1899 roku. Kamień węgielny wmurowano już 3 maja 1899 roku. Cegła na budowę pochodziła z okolicznych cegielni, wierni chętnie angażowali się w prace, dzięki czemu roboty postępowały bardzo szybko – ściany zewnętrzne powstały w ciągu siedmiu miesięcy – i 10 grudnia 1899 roku poświęcono mury.

Budowa wieży (dwa dzwony odlała w 1903 roku ludwisarnia braci Zwolińskich) i wyposażanie kościoła potrwały do 1903 roku. Na wieży umieszczono 2,5-metrowy ażurowy krzyż. Koszty prac kowalskich przy krzyżu wieńczącym wieżę i żelaznych oknach oraz zakupu dwóch kryształowych żyrandoli, dębowych drzwi frontowych i fisharmonii pokryła Flora Briggs. Świątynia powstała według projektu Jana Hinza (zmarł w 1902 roku) i Józefa Dziekońskiego; konsekrował ją kard. Aleksander Kakowski w 1919 roku. Mimo że istniał już kościół i duszpasterstwo, władze carskie przez wiele lat nie zgadzały się na powstanie parafii.

W sierpniu 1920 roku na plebanii zakwaterowano polskich oficerów sztabowych biorących udział w bitwie warszawskiej.

W 1935 roku oddano do użytku Dom Katolicki, w sali widowiskowej organizowano przedstawienia teatralne. W 1938 roku zakupiono projektor filmowy, a dochody z projekcji i przedstawień teatralnych przeznaczano na potrzeby najuboższych parafian. Wojska niemieckie, wycofując się 8 września 1944 roku, wysadziły wieżę i poważnie uszkodziły kościół, odbudowa trwała do 1961 roku. Witraże wstawiono dopiero w 1967 roku, wykonała je pracownia Jerzego Olszewskiego według projektu Haliny Cieślińskiej-Brzeskiej.

Ks. Różański Marcin Aleksander CSMA, do 18.05.2002
O. Mężyński Stanisław SJ, do 31.07.1981
Ks. Dzięgielewski Jerzy, do 11.08.1957
Białołęka: Leona Berensona (przy granicy z Markami), Marki: Architektów, Bagienna, księdza Biskupa Władysława Bandurskiego, Bankowa, Barbary, Barska, Baśniowa, gen. Józefa Bema, Bielówek, Billewiczów, Bociania, Bolesława Chrobrego, Braci Briggsów (do Lotników), Brzozowa (do Wspólnej), Budowlana, Butrymów, Ceglana, Chemików, Tadeusza Czackiego, Stefana Czarnieckiego, Dobra, Dziennikarska, Dzika, Elektryków, Fabryczna (do Lotników/Rodziewiczówny), Geodetów, Geologów, Gliniecka, Bartosza Głowackiego, Główna, Gołębia, Handlowa, Heleny, Hetmańska, Herberta Hoovera, Husarii, Husarska, Instalatorów, Inżynierów, Królowej Jadwigi, Papieża Jana Pawła II, Janczarów, Stefana Jaracza, Tadeusza Jasińskiego, Jaskółcza, Jasna, Jasnogórska, Jastrzębia, Jowisza, Kamieniecka, Kartografów, Ketlinga, Kiemliczów, Jana Kilińskiego, Andrzeja Kmicica, Hugo Kołłątaja, Mikołaja Kopernika, Księdza Augustyna Kordeckiego, Tadeusza Kościuszki (do 64), Rocha Kowalskiego, Kozacka, Kresowa, Kręta, Krótka, Krucza, Krymska, Krzywa, Księżycowa, Kurcewiczów, Laudańska, Leopolda Lisa-Kuli, Lisi Jar, Lisia, 11-go Listopada, Literacka, Longinusa, Łącznościowa, Łosia, Malinowa, Maksymiliana Małachowskiego (nieparzyste), Marsa, Adama Mickiewicza, Miedziana (nieparzyste), Mieszka I, Miła (od rz. Długiej), Heleny Modrzejewskiej, Mokra, Morska, Nauczycielska, Okólna (do Kolonii Bielówek), Oleńki, Orla, Ignacego Jana Paderewskiego, Park Wolontariuszy, Marszałka Józefa Piłsudskiego (nieparzyste do Małachowskiego, parzyste od Szkolnej do Wspólnej), Platynowa, Pocztowa, Podolska, Polna, księdza Jerzego Popiełuszki, Promienna, Przesmyk, Przyleśna, Tadeusza Rejtana, Równa, Rysia, Rzemieślnicza, Rzędziana, Saturna, generała Władysława Sikorskiego, Piotra Skargi, Skowronia, Jana Skrzetuskiego, Skwer Pamięci Narodowej, Słoneczna, Juliusza Słowackiego, Sokola, Ludwika Solskiego, Sosnowa, Sowia, Józefa Sowińskiego, Sportowa, Srebrna, Stanisława Staszica, Stawowa, Strzelecka, Szczęśliwa (do Wspólnej), Świerkowa, Tatarska, Leonida Teligi, Urbanistów, Ustronie, Wesoła, Wilcza, Wiśniowa, Księcia Jeremiego Wiśniowieckiego, Władysława Jagiełły, Michała Wołodyjowskiego, Wołyńska, Wronia, Wschodnia, Wyspiańskiego, księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Zachodnia, Onufrego Zagłoby, gen. Józefa Zajączka, Zakątek, Ząbkowska (od rz. Długiej), Złota, Zygmuntowska, Żabia, Żbika, Żeglarska, Stefana Żeromskiego, Stanisława Żółkiewskiego, Żółwia, Żurawia

Zgromadzenie Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi (Honoratki), Marki, ul. Rejtana 33, tel. 22 781 10 02