Diecezja Warszawsko-Praska
Parafia Św. Antoniego z Padwy, Lucynów
ul. Lipowa 1
Lucynów Duży
07-201 Wyszków
08: 00w środę
18: 00poza środą
09: 00
10: 30
12: 00
† Ks. Świeboda Witold, 01.09.1986 – 29.08.2010, organizator parafii, budowniczy kościoła i plebanii
† Ks. Świeboda Witold, 15.09.1984 – 01.09.1986
Liczba parafian: 1030
Parafię erygował kard. Józef Glemp 1 września 1986 roku z części parafii Niegów.

Parafię erygował kard. Józef Glemp 1 września 1986 roku z części parafii Niegów. Początki duszpasterstwa związane są z osobą ks. Witolda Świebody, mianowanego 16 lutego 1984 roku wikariuszem parafii Niegów z zadaniem zorganizowania nowego ośrodka w Lucynowie. 26 marca 1981 roku uzyskano zezwolenie na budowę kaplicy w Lucynowie, a we wrześniu 1983 roku zakupiono plac, na który przewieziono niewielką ilość materiałów budowlanych pozostałych po remoncie kościoła w Niegowie.

Ze względu na sytuację polityczno-gospodarczą początki budowy były trudne. Najpierw zbudowano murowaną kaplicę, w której sprawowano kult aż do 2000 roku. Obecnie zwie się ona kaplicą Miłosierdzia Bożego i jest miejscem spotkań grup parafialnych, w jej dawnej zakrystii zaś mieści się kancelaria parafialna (czynna w soboty w godz. 10.00-11.00).

Już 1 września 1984 roku ośrodek został przekształcony w prawie-parafię. Kościół, według projektu arch. Feliksa Dzierżanowskiego z Warszawy, wybudowano w latach 1992-2000. Kamień węgielny poświęcił i wmurował bp Kazimierz Romaniuk 4 maja 1992 roku, on także konsekrował świątynię 8 października 2000 roku jako wotum Roku Jubileuszowego.

S. Marcinkiewicz Beata SZJ, do 08.12.2002
S. Niegowska Joachima, do 30.07.1997
Deskurów, Fidest, Lucynów, Lucynów Duży, Tumanek