Diecezja Warszawsko-Praska
Parafia Miłosierdzia Bożego, Legionowo
ul. Targowa 48
05-120 Legionowo
07: 00
15: 00tylko w piątki
17: 00
18: 00w soboty z niedzieli
07: 30
09: 00
10: 30
12: 00z udziałem dzieci
13: 15chrzty w II i IV nd
18: 00
Ks. Och Witold Stanisław, 30.08.1995 – 30.06.2017
Ks. Szcześniak Lucjan, 01.11.1984 – 30.08.1995
Ks. Szcześniak Lucjan, 15.12.1980 – 01.11.1984
Ks. Mazurkiewicz Paweł Zbigniew, 27.08.2014 – 01.07.2019
Ks. Wysocki Karol, 26.08.2016 – 01.06.2019
Ks. Jusiński Łukasz, 26.08.2012 – 26.08.2016
Ks. Wyszomierski Jarosław, 08.08.2010 – 27.08.2014
Ks. Gawle Marek Andrzej, 28.06.2008 – 26.08.2012
Ks. Hodyna Robert Zbigniew, 01.07.2006 – 29.08.2010
Ks. Banaszek Cezary, 19.06.2006 –19.06.2008
Ks. Dębiński Robert Piotr, 24.06.2004 – 30.06.2006
Ks. Piotrkowicz Robert, 29.06.2002 – 01.01.2004
Ks. Adler Paweł, 30.06.2001– 28.06.2003
Ks. Lemiech Marek Zbigniew, 26.06.1998 – 29.06.2002
Ks. Kulbat Krzysztof Zbigniew, 28.06.1997 – 30.06.2001
Ks. Główka Piotr, 22.06.1996 –18.06.1998
Ks. Kaniewski Paweł Waldemar, 22.06.1994 –13.06.1997
Ks. Chibowski Andrzej Franciszek, 30.06.1995 – 08.06.1996
Ks. Trzaskowski Piotr, 30.06.1994 – 30.06.1995
Ks. Gaworek Sylwester, 27.06.1992 – 22.06.1994
Ks. Jurkiewicz Stanisław, 04.12.1990 – 22.06.1994
† Ks. Łapiński Franciszek, 17.05.1983 – 04.05.1992 (†)
Ks. Adamczewski Bartosz Hubert, 18.06.2001– 24.06.2004
Ks. Kołoniecki Leszek, 09.06.2002 –11.06.2006
† Ks. Czarnowski Wojciech, 2012 –15.09.2017
Liczba parafian: 7000
Parafię erygował kard. Józef Glemp 20 października 1984 roku z części parafii św. Jana Kantego w Legionowie, Wniebowzięcia NMP w Chotomowie i Przemienienia Pańskiego w Wieliszewie.

Parafię erygował kard. Józef Glemp 20 października 1984 roku z części parafii św. Jana Kantego w Legionowie, Wniebowzięcia NMP w Chotomowie i Przemienienia Pańskiego w Wieliszewie. Pierwszą siedzibą parafii był dom bliźniaczy przy ul. Okrzei 5, własność ks. Tadeusza Adamusa, który w styczniu 1980 roku przekazał go do dyspozycji kurii metropolitalnej. Ks. prał. Stefan Piotrowski polecił ks. Lucjanowi Szcześniakowi, ówczesnemu wikariuszowi parafii św. Jana Kantego w Legionowie, utworzyć w tym domu ośrodek duszpasterski na potrzeby wiernych mieszkających „za torami kolejowymi”.

22 lutego 1980 roku odprawiono pierwszą Mszę świętą i rozpoczęła się katechizacja. Z dniem 23 sierpnia 1980 roku władza kościelna nadała kaplicy tytuł Miłosierdzia Bożego i pozwoliła na przechowywanie w niej Najświętszego Sakramentu; dekretem z 15 grudnia 1980 roku zezwoliła na prowadzenie ksiąg parafialnych. Tę datę należy uznać za utworzenie samodzielnego ośrodka duszpasterskiego. Na mocy dekretu z 9 kwietnia 1984 roku kard. Józef Glemp pozwolił mieszkańcom Legionowa (należącym dotychczas do parafii Chotomów i Wieliszew) na korzystanie, na zasadzie dobrowolności, z posług duszpasterskich w nowym ośrodku. Starania o pozwolenie na lokalizację kościoła i budynków administracyjnych przy pl. Zgody zakończyły się 11 stycznia 1984 roku uzyskaniem stosownej zgody.

W dniu 31 grudnia 1985 roku bp Jerzy Modzelewski poświęcił krzyż i plac pod budowę kościoła. 29 maja 1988 roku bp Kazimierz Romaniuk wmurował kamień węgielny. Od 1 grudnia 1991 roku wszystkie czynności liturgiczne odbywają się w budującym się kościele, a budynek przy ul. Okrzei 5 przejęły Siostry Wspomożycielki Dusz Czyśćcowych i otworzyły w nim dom opieki. Budowa świątyni, zaprojektowanej przez arch. Krzysztofa Chwaliboga i arch. Ryszarda Girtlera, oraz prace wykończeniowe trwały aż do konsekracji, której dokonał bp Kazimierz Romaniuk 2 czerwca 2002 roku.

Na terenie parafii znajduje się zabytkowy zespół willowo-parkowy „Kozłówka” przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej (dawnej Kolejowej). Do zabytków należy też kompleks koszarowy garnizonu carskiego z przełomu XIX i XX wieku, gdzie usytuowana jest filia Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej.

S. Słobodzian Urszula CSFN
S. Strzelczyk Emanuela CSFN
Legionowo: Akacjowa, Aleja Legionów, Aleja Róż, Adama Asnyka, bpa. Władysława Bandurskiego, Brzozowa, Bukowa, Cynkowa, gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, Dębowa, Stefana Gawryszewskiego, Grabowa, Grzybowa, Zbigniewa Herberta, Jana Pawła I, Jaśminowa, Jodłowa, Kamienna, Klonowa, Jana Kochanowskiego, Kolejowa, Jana Kossaka, Krucza, Leszczynowa, Bolesława Leśmiana, Miedziana, Józefa Mireckiego, Morwowa, Gabriela Narutowicza, Niklowa, Stefana Okrzei, Olszankowa, Olszowa, Orzechowa, Ignacego Paderewskiego, Polskiej Organizacji Wojskowej, Projektowana, Sadowa, gen. Władysława Sikorskiego, Mieczysława Smereka, Sosnowa, Srebrna, Leopolda Staffa, Suwalna, Szarych Szeregów (nieparzyste), Szczygla, Świerkowa, Targowa, Topolowa, Tadeusza Wardenckiego, Wierzbowa, Wiśniowa, Wronia, kard. Stefana Wyszyńskiego, Zgody, Złota, Żelazna, Łajski: Aleja Róż (od Choinowej), Białobłocka, Brzozowa, Bukowa, Fabryczna (nieparzyste), Grzybowa, Kościelna (od Fabrycznej), Krótka, Lipowa, Modrzewiowa, Paprociowa, gen. Władysława Sikorskiego (od Fabrycznej), Suwalna (nieparzyste od Szarych Szeregów, parzyste od Choinowej)

Zgromadzenie Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych, Legionowo, ul. Okrzei 5, tel. 22 774 55 61