Diecezja Warszawsko-Praska
Parafia Świętej Trójcy, Latowicz
ul. Rynek 10
05-334 Latowicz
07: 00
08: 00poza wakacjami
08: 00
09: 00poza wakacjami
10: 00
12: 00
17: 00
Ks. Rudko Andrzej, od 26.08.2018
Ks. Mierzejewski Ryszard Stanisław, 29.08.2009 – 01.07.2018
Ks. Zdun Wojciech, 20.06.1997 – 29.08.2009
† Ks. Wardziak Andrzej Grzegorz, 07.01.1969 – 20.06.1997
† Ks. Kościanek Stanisław, 04.10.1960 – 28.06.1968
† Ks. Dziugieł Franciszek, 20.09.1946 – 09.08.1959, zmarł w Latowiczu
Ks. Kozłowski Feliks, 30.06.1943 – 20.09.1946
Ks. Kożuchowski Jan, 1941–1942
† Ks. Borkowski Ryszard, 1936 –15.01.1941, zmarł w Latowiczu
Ks. Antosiewicz Stefan, 1923 –1936
Ks. Bakalarczyk Stefan, 1920 –1923
Ks. Burakowski Wincenty, 1916 –1920
Ks. Rauba Józef, 1902 –1916
† Ks. Godlewski Piotr, do 12.11.1902, zmarł w Latowiczu
† Ks. Wardziak Andrzej Grzegorz, 28.06.1968 – 07.01.1969
† Ks. Witkowski Lech, 09.08.1959 – 04.10.1960
Ks. Szewczyk Mateusz, 27.08.2014 – 26.08.2018
Ks. Danelczyk Mariusz, 28.08.2011– 27.08.2014
Ks. Długoszewski Marek Marcin, 01.07.2006 – 28.08.2011
Ks. Błażejczyk Piotr, 06.06.2004 –19.06.2006
Ks. Gawor Andrzej, 29.06.2002 – 03.07.2004
Ks. Paska Marek, 29.06.1999 –18.06.2002
Ks. Stępień Wojciech Robert, 01.08.1996 – 26.06.1998
Ks. Szymański Zbigniew, 28.06.1997 – 30.08.1997
Ks. Kania Stanisław, 22.06.1996 – 20.06.1997
Ks. Swędrowski Michał Henryk, 03.11.1995 – 01.08.1996
† Ks. Juszczuk Aleksander, 30.06.1994 – 28.06.1996
† Ks. Chrząszcz Wiesław, 22.06.1994 –19.09.1994
Ks. Gergont Stanisław, 19.05.1991– 22.06.1994
Ks. Chojnacki Grzegorz, 06.03.1991–19.08.1991
Ks. Karolak Grzegorz Andrzej, 21.06.1990 – 06.03.1991
Ks. Gumołowski Piotr, 15.06.1989 – 21.06.1990
Ks. Kapaon Andrzej, 10.06.1987 –11.07.1989
Ks. Puchalski Wojciech, 01.08.1988 –15.06.1989
Ks. Bartołd Bogdan, 16.06.1986 –10.06.1987
† Ks. Stelmach Bogdan, 06.06.1977 – 20.05.1987
Ks. Sobieszek Marian, 30.05.1983 –16.06.1986
Ks. Kłosiewicz Krzysztof, 03.06.1980 –10.06.1983
Ks. Kuć Stanisław, 31.05.1979 – 20.05.1980
† Ks. Murziak Jan, 28.05.1979 – 07.06.1979
Ks. Kuźniar Jan, 05.06.1978 – 25.05.1979
Ks. Dobrzyński Piotr, 13.10.1976 – 28.05.1977
Ks. Baranowski Stanisław, 15.05.1976 –13.10.1976
Ks. Lipiak Kazimierz, 05.06.1973 –15.05.1976
† Ks. Serowik Stanisław, 10.06.1972 – 23.06.1973
† Ks. Nawrocki Czesław, 10.06.1970 – 05.06.1973
Ks. Ladachowski Witold, 10.06.1970 –19.06.1971
Ks. Dobrzyński Mariusz, 18.01.1969 –10.06.1970
† Ks. Kret Henryk, 01.06.1967 –18.01.1969
Ks. Wierzbicki Wojciech, 27.05.1965 – 01.06.1967
Ks. Szymaniak Mieczysław, 01.06.1963 – 27.05.1965
Ks. Dębkowski Antoni, 25.06.1962 – 01.06.1963
Ks. Andryszczyk Kazimierz, 10.06.1961– 25.06.1962
† Ks. Żmijewski Adam, 20.06.1960 –10.06.1961
† Ks. Witkowski Lech, 09.08.1958 – 20.06.1960
Ks. Buczyński Jan, 15.12.1951– 09.08.1952
Ks. Nałęcz Kazimierz, 28.05.1951–17.10.1951
Ks. Cwikliński Kazimierz, 20.12.1950 – 28.05.1951
Ks. Magrzyk Stefan, 1950 – 20.12.1950
† Ks. Góźdź Franciszek, 04.07.1947 –15.04.1948
† Ks. Burza Józef, 17.08.1945 – 01.01.1970
Ks. Zbonikowski Stanisław, 1943 –17.08.1945
Ks. Massalski Jan, 1941–1943
Ks. Wilkowski Stanisław, 1943 –1943
Ks. Gawlik Romuald, 01.07.1939 – 20.03.1941
† Ks. Stefankiewicz Tadeusz, 1941–1941
Ks. Pełka Marian, 1938 – 01.07.1939
Ks. Harasim Piotr, 15.07.1937 –1938
Ks. Wojda Edward, 01.07.1936 –15.07.1937
Ks. Szufladowicz Walenty, 1932 – 01.07.1936
Ks. Makowski Henryk, 14.11.1931– 26.02.1932
† Ks. Arndt Stefan Paweł, 26.02.1932 –1932
Ks. Grzybowski Kazimierz, 1931–14.11.1931
Ks. Brodnicki Zygmunt, 1930 –1931
Ks. Andruszkiewicz Feliks, 1929 –1930
Ks. Olszewski Jan, 1928 –1929
Ks. Śliwiński Walenty, 1929 –1929
Ks. Skrzypczak Stanisław, 1927 –1928
Ks. Szczęsny Jan, 1926 –1927
Ks. Błoński Włodzimierz, 1925 –1926
† Ks. Malewski Walenty Albert, 1926 –1926
Ks. Kazimierski Jan, 1924 –1925
† Ks. Jankiewicz Zygmunt, 1922 –1924
Ks. Jesionowski Teodor, 1921–1922
† Ks. Rozbiewski Jan, 01.01.1920 –17.10.1920
Ks. Żukowski Bolesław, 1918 – 01.01.1920
Ks. Zasada Bogdan, 04.06.1984 – 01.07.1985
Ks. Ołowski Stanisław, 10.06.1983 – 04.06.1984
Liczba parafian: 4000
Parafię erygował biskup poznański w X lub XI wieku, jako jedną z pierwszych, a może nawet pierwszą w zawiślańskiej części diecezji poznańskiej.

Parafię erygował biskup poznański w X lub XI wieku, jako jedną z pierwszych, a może nawet pierwszą w zawiślańskiej części diecezji poznańskiej. Inni przesuwają datę erygowania na wiek XII. Archeologowie odkryli na tych terenach cmentarzysko ciałopalne z XXX wieku przed Chrystusem. Pierwszy drewniany kościół, pod wezwaniem św. Wawrzyńca, zbudowano dla uczczenia 1000-lecia narodzenia Jezusa Chrystusa. Prawdopodobnie z tego okresu datuje się herb Latowicza (apokaliptyczny Baranek Boży).

Pierwsze dokumenty o Latowiczu pochodzą z lat 1238-1247, gdy był on własnością książąt mazowieckich. W roku 1300 książę Trojden podarował go dożywotnio sędziemu ziemi czerskiej Janowi z Piekar. W 1313 roku należał do wojewody mazowieckiego Krystyna. 17 lipca 1423 roku książę Janusz I nadał osadzie prawa miejskie, którymi cieszyła się do roku 1869. Na początku XVI wieku miasto stanowiło część posagu przyznanego przez króla Zygmunta I Starego księżnej Annie Mazowieckiej. Następnie należało do dóbr królowej Bony, która bardzo chętnie tu przebywała, Anny Jagiellonki (żony Stefana Batorego) i Konstancji (żony Zygmunta III Wazy). Po zniszczeniach potopu szwedzkiego Latowicz nigdy nie powrócił do dawnej świetności.

W roku 1400 był tu kościół drewniany pod wezwaniem Świętej Trójcy i św. Walentego, jednak na skutek ognia i innych wypadków uległ zniszczeniu. W roku 1522 księżna Anna Radziwiłłówna wybudowała nowy kościół drewniany pod wezwaniem św. Anny, który w czasie wielkiego pożaru miasta w 1619 roku doszczętnie spłonął. O budowę świątyni zatroszczył się ks. Stanisław Falęcki, kanonik pułtuski. W tym czasie istniały w miasteczku dwa kościoły filialne: św. Wawrzyńca i Świętego Ducha. W roku 1733 książę August Aleksander Czartoryski, ówczesny generał ziem podolskich i starosta latowicki, ufundował nową drewnianą świątynię, z dwoma wieżami. Konsekrował ją w 1777 roku bp Kacper Cieciszowski.

Pod koniec XIX wieku parafia liczyła 8000 wiernych i kościół był za mały. Nowa świątynia – w stylu neogotyckim, według projektu arch. Józefa Dziekońskiego – powstała staraniem proboszczów Piotra Godlewskiego i Józefa Rauby w latach 1899-1911. Konsekrował ją kard. Aleksander Kakowski 23 czerwca 1920 roku. Starą, niepotrzebną i w złym stanie technicznym, rozebrano w 1918 roku (dwa ołtarze boczne i ambonę przeniesiono do nowego kościoła).

W czasie bombardowania Latowicza w 1939 roku Niemcy poważnie uszkodzili kościół, na szczęście jedna z dwóch bomb nie eksplodowała.

† Ks. Rogala Henryk, do 01.06.1980
Ks. Świątek Tadeusz, do 05.06.1977
Budziska, Chyżyny, Dąbrówka, Dębe Małe, Generałowo, Iwowe, Kamionka, Laliny, Latowicz, Oleksianka, Redzyńskie, Stawek, Strachomin, Waliska, Wężyczyn