Diecezja Warszawsko-Praska
Parafia Św. Marcina i Mikołaja, Kuflew
Kuflew 9
05-320 Mrozy
25 757 88 93
08: 00
18: 00
08: 00
11: 30
† Ks. Koć Witold Anastazy, 24.06.2004 – 28.08.2011
Ks. Sałański Bogdan, 15.02.1999 – 24.06.2004
† Ks. Dmochowski Szczepan, 09.02.1995 – 25.02.1999
† Ks. Kuśmierczyk Janusz, 08.03.1983 – 09.02.1995
† Ks. Furmański Władysław, 29.11.1968 – 08.03.1983
† Ks. Opiela Stefan, 23.03.1949 – 29.11.1968
† Ks. Barszczewski Józef, 28.05.1948 – 23.03.1949
Ks. Łubiński Wiktor, 23.09.1946 – 28.05.1948, skazany na 4 lata więzienia komunistycznego
Ks. Stypułkowski Aleksander, 23.01.1935 – 23.09.1946
† Ks. Ziemecki Zenon, 20.10.1933 – 23.01.1935
† Ks. Zdebski Karol, 09.03.1931– 20.10.1933
Ks. Głowacki Wacław, 15.05.1921– 09.03.1931
† Ks. Kozak Feliks, 27.10.1912 –15.05.1921
Ks. Bojanek Mikołaj, 28.02.1902 –15.09.1904
† Ks. Błaszkowski Mikołaj, 1887 – 28.02.1902
Ks. Kalisiak Robert, 26.06.1998 – 01.07.1999
Ks. Pogorzelski Robert, 28.06.1996 – 26.06.1998
Ks. Powała Fabian, 30.06.1994 – 28.06.1996
Ks. Sztajerwald Kazimierz Edward, 22.06.1992 – 30.06.1994
Ks. Kuflikowski Andrzej, 21.06.1990 – 27.06.1992
Ks. Rzepkowski Rajmund, 15.06.1988 – 21.06.1990
Ks. Bieńkowski Leszek, 02.06.1985 –15.06.1988
Ks. Nowacki Józef, 19.02.1983 – 04.04.1984
Ks. Norbert Henryk, 01.09.1982 – 01.03.1983
† Ks. Opiela Stefan, 05.08.1949 – 23.03.1949
Ks. Dada Zygmunt, 23.10.1992 – 01.03.1993
Liczba parafian: 1720
Parafię erygował biskup poznański Jan Lubrański 19 stycznia 1515 roku.

Parafię erygował biskup poznański Jan Lubrański 19 stycznia 1515 roku.

Na początku XV wieku wieś należała do rodu Jasieńczyków. Około 1470 roku przeszła w posiadanie rodziny Oborskich herbu Pierzchała. Nowi właściciele postarali się o prawa miejskie, którymi Kuflew cieszył się do 1820 roku. W XIX wieku był własnością Bronisława Dąbrowskiego, syna Henryka Dąbrowskiego – wodza Legionów. Za aktywny udział w ruchu oporu wieś została spalona przez Niemców w 1943 roku.

Wraz z założeniem parafii bracia Oborscy (Marcin, Jan, Wiktoryn i Werner) ufundowali drewniany kościół pod wezwaniem Matki Bożej i św. Anny we wsi Stok, który jednak po kilkunastu latach spłonął. Nową świątynię z drewna, pod wezwaniem św. Marcina i św. Mikołaja, już w Kuflewie, wzniósł Werner Oborski w 1542 roku, a poświęcił ją ówczesny biskup poznański Sebastian Branicki.

W 1759 roku ks. kan. Franciszek Kosowski, proboszcz kuflewski, i hrabia Rafał Ludwik Skarbek, dziedzic Kuflewa, ufundowali kolejny drewniany kościół, który przetrwał do 8 marca 1991 roku, kiedy doszczętnie spłonął z nieustalonych przyczyn. Obecny kościół murowany wzniesiono w latach 1991-1994 staraniem ks. Janusza Kuśmierczyka i przy ogromnym wysiłku parafian.

Świątynię konsekrował bp Kazimierz Romaniuk 29 maja 1994 roku. Obok kościoła stoi figura św. Jana Nepomucena rzeźbiona w piaskowcu i zabytkowa dzwonnica z XVIII wieku, postawiona na planie trójkąta.

S. Todorska Elżbieta CSFN, do 22.08.1992
S. Malesa Wiesława CSFN, do 03.09.1988
S. Jaglak Wincenta CSL, do 28.07.1988
Ks. Zalewski Dariusz SAC
Dąbrowa, Gajówka Sokolnik, Huta Kuflewska, Kołacz, Kuflew, Mała Wieś, Podciernie, Podskwarne, Sokolnik, Wola Stanisławowska