Diecezja Warszawsko-Praska
Parafia Świętej Trójcy, Kołbiel
ul. Tadeusza Kościuszki 25
05-340 Kołbiel
25 757 30 19
07: 00
08: 00
18: 00
07: 00
08: 30
10: 00
12: 30
18: 00
Ks. Łaszcz Daniel, od 06.09.2016
Ks. Staniszewski Artur, od 01.11.2016
Ks. Pietrusiński Jan, 17.06.2006 –11.03.2016
Ks. Guzowski Ryszard, 15.06.1988 –17.06.2006
† Ks. Wasiluk Tadeusz, 15.03.1982 –15.06.1988
† Ks. Wilkowski Kazimierz, 29.04.1975 –15.03.1982
Ks. Krawczyk Tomasz, 16.06.1957 – 29.04.1975
Ks. Zuba Wacław, 05.05.1952 –16.06.1957
† Ks. Potocki Józef Adam, 10.04.1947 – 05.05.1952
Ks. Kostrzewski Konstanty, 08.01.1931–10.04.1947
Ks. Górski Piotr, 30.06.1918 – 08.01.1947
Ks. Wyszyński Piotr, 01.09.2013 – 26.08.2017
Ks. Staniszewski Artur, 26.08.2016 – 01.11.2016
Ks. Kołak Jacek, 26.08.2015 –11.04.2016
Ks. Pancewicz Wojciech, 27.08.2014 – 01.08.2015
Ks. Morka Mariusz Tomasz, 03.06.2010 – 27.08.2014
Ks. Kondracki Paweł, 26.08.2012 – 01.09.2013
Ks. Łazarz Sebastian, 28.06.2008 – 26.08.2012
Ks. Wachowiak Dariusz, 12.06.2009 – 03.06.2010
Ks. Gawor Andrzej, 03.07.2004 – 29.08.2009
Ks. Bielicki Marcin, 04.06.2006 – 28.06.2008
Ks. Stefanowicz Dariusz, 29.06.2002 – 30.06.2006
Ks. Jeznach Marek, 29.06.2002 – 03.07.2004
Ks. Rejmuza Dariusz, 30.06.2001– 29.06.2002
Ks. Serżysko Włodzimierz, 18.06.2001–18.06.2002
Ks. Szczepaniuk Dariusz, 30.06.2000 –18.06.2001
Ks. Wyszyński Piotr, 01.07.1999 – 30.06.2000
Ks. Piechaczek Janusz, 30.05.1999 – 20.06.2000
Ks. Krzyżewski Janusz, 26.06.1998 – 01.07.1999
Ks. Ziółkowski Robert, 28.06.1996 – 01.07.1999
Ks. Płochocki Zbigniew, 30.06.1995 – 26.06.1998
Ks. Modrzejewski Bogusław Jacek, 22.06.1994 – 22.06.1996
Ks. Wójcik Zenon, 22.06.1994 – 22.06.1996
Ks. Klepacki Kazimierz, 22.06.1992 – 22.06.1994
Ks. Kania Stanisław, 19.08.1991– 21.06.1994
Ks. Gosik Mariusz Andrzej, 19.08.1991– 27.06.1992
Ks. Kwiatkowski Andrzej Janusz, 21.06.1990 –19.08.1991
Ks. Nowak Mirosław, 21.06.1990 –19.08.1991
Ks. Gal Dariusz, 15.06.1989 – 21.06.1990
Ks. Podsędek Mieczysław, 15.06.1988 – 21.06.1990
Ks. Jamka Tadeusz, 10.06.1987 –15.06.1989
Ks. Bajurski Leszek Tomasz, 16.06.1986 –15.06.1988
Ks. Pietrusiński Jan, 10.06.1983 –10.06.1987
Ks. Kamiński Andrzej Maria, 10.06.1983 –16.06.1986
Ks. Woźnicki Longin, 10.06.1983 –11.08.1983
Ks. Krześniak Leszek, 25.05.1981–10.06.1983
Ks. Strzyż Jan, 08.06.1982 –10.06.1983
Ks. Radecki Jerzy, 08.06.1981– 31.05.1982
Ks. Piórkowski Ryszard, 25.05.1978 – 31.05.1981
Ks. Latoszek Edward, 05.06.1978 – 25.05.1981
Ks. Piotrowski Antoni, 28.05.1977 – 20.05.1978
Ks. Stokowski Lucjan, 06.06.1977 – 20.05.1978
Ks. Grabski Marek, 20.05.1975 – 28.05.1977
Ks. Tomaszkiewicz Ryszard, 15.05.1975 – 28.05.1977
Ks. Jankowski Eugeniusz, 15.10.1974 – 23.06.1976
† Ks. Giertuga Bogusław, 08.06.1974 – 20.05.1975
Ks. Sut Stefan, 08.06.1974 – 23.11.1974
Ks. Borek Józef, 02.06.1969 – 08.06.1974
Ks. Kiszło Józef, 01.06.1972 – 08.06.1974
Ks. Komoda Waldemar, 01.06.1971– 08.06.1974
Ks. Sąpor Józef, 02.06.1970 – 01.06.1971
† Ks. Łucyk Mieczysław, 10.06.1968 – 02.06.1970
† Ks. Łapiński Franciszek, 20.06.1968 – 02.06.1969
† Ks. Krysztopa Zygmunt, 01.06.1967 –10.06.1968
† Ks. Żmijewski Edward, 28.05.1965 –10.06.1968
† Ks. Kulesza Jan, 26.05.1964 –14.06.1967
† Ks. Kuśmierczyk Janusz, 08.06.1964 –11.06.1965
Ks. Walenciej Marian, 20.06.1963 – 08.06.1964
Ks. Żelaźnicki Zygmunt, 01.06.1963 – 08.06.1964
Ks. Dąbrowski Brunon, 10.06.1961– 20.06.1963
Ks. Okrasa Stanisław, 07.06.1962 – 01.06.1963
Ks. Sadowski Jan, 20.06.1960 – 07.06.1962
† Ks. Żółkiewski Henryk, 20.06.1960 –10.06.1961
Ks. Olczak Józef, 02.08.1958 – 20.06.1960
Ks. Lewandowski Jan, 20.12.1956 – 02.08.1958
Ks. Sotkiewicz Leopold, 25.11.1955 – 20.12.1956
† Ks. Kapusta Stanisław, 20.08.1954 – 25.11.1955
Ks. Włudyka Leopold, 31.08.1953 – 20.08.1954
Ks. Różalski Jerzy, 20.12.1952 – 31.08.1953
Ks. Barszczewski Stanisław, 09.04.1952 – 20.12.1952
† Ks. Karasiński Antoni, 15.12.1951– 09.04.1952
† Ks. Urcus Józef, 11.06.1946 – 25.08.1947
Ks. Szczepara Jan, 10.06.1945 –11.06.1946
Ks. Mińkowski Marian, 18.03.1945 –10.06.1945
Ks. Jankowski Bogdan, 10.07.1943 –18.03.1945
Ks. Żurawiński Stanisław, 01.01.1970 –10.07.1943
† Ks. Stefankiewicz Tadeusz, 25.08.1941– 01.08.1942
Ks. Massalski Jan, 05.05.1941– 25.08.1941
Ks. Trybulski Jerzy, 11.1939 – 05.05.1941
† Ks. Krzemiński Szczepan, 1939 – 09.1939, wywieziony do Lidzbarka Warmińskiego, podobóz E9 Stablack
† Ks. Piwowarczyk Józef Paweł, 11.1938 –1939, kapelan AK, zginął podczas PW
Ks. Sędziak Jan, 30.06.1938 –11.1938
Ks. Palasik Wacław, 06.05.1937 – 30.06.1938
Ks. Peciak Kazimierz, 30.06.1936 – 06.05.1937
Ks. Kowalski Zygmunt, 18.04.1934 – 30.06.1936
Ks. Konkowski Wacław, 1933 –18.04.1934
Ks. Chmielewski Zygmunt, 27.06.1931–1933
Ks. Piórkowski Bronisław, 19.02.1931– 27.06.1931
Ks. Kuć Stanisław, 1930 –19.02.1931
Ks. Pognanis Jerzy, 1929 –1930
Ks. Żemralski Mieczysław, 1922 –1929
Ks. Stanaszek Mariusz Maksymilian, 17.04.2016 – 26.08.2016
Liczba parafian: 7300
Parafię erygował biskup poznański Andrzej Łaskarz z Gosławic w 1422 roku.

Parafię erygował biskup poznański Andrzej Łaskarz z Gosławic w 1422 roku.

Nazwa miejscowości wzięła się od ludowego określenia grząskiego bagna. Ślady osadnictwa na tym terenie pochodzą ze starożytności i wczesnego średniowiecza. Pierwsze wzmianki o Kołbieli pochodzą z 1407 roku, gdy prawdopodobnie został pobudowany drewniany kościół. Ufundowali go Mikołaj Kurzec herbu Jasieńczyk z Kołbieli i Mikołaj herbu Pobóg z Sufczyna.

W 1532 roku Kołbiel otrzymała prawa miejskie. Swój rozkwit miasto przeżywało w 2. połowie XVI wieku, miało wtedy 800 mieszkańców. Poważnie ucierpiało w czasie potopu szwedzkiego, powstania kościuszkowskiego i wojen napoleońskich, a w 1869 roku władze carskie pozbawiły je praw miejskich. W 1806 roku Kołbiel przeszła na własność Zamoyskich.

W XIX wieku wykształciła się tu oryginalna kultura ludowa, przejawiająca się w budownictwie, obrzędach, strojach, tkactwie, wycinankach, muzyce i tańcach. Ożywienie gospodarcze na początku XX wieku spowodowało napływ ludności, szczególnie Żydów (w 1939 roku stanowili dwie trzecie ludności). Atrakcją turystyczną jest zespół pałacowy Zamoyskich w Starej Wsi, wzniesiony w 1866 roku według projektu Leandra Marconiego, stojący w parku o powierzchni 10 ha, zajmowany przez internat Zespołu Szkół Zawodowych.

Obecny kościół parafialny, murowany, w stylu neogotyckim, kryty blachą miedzianą, był budowany w latach 1895-1901 według projektu Józefa Dziekońskiego, staraniem proboszcza ks. Jana Wasilewskiego. Konsekrował go w 1903 roku bp Kazimierz Ruszkiewicz, sufragan warszawski.

Ks. Więsik Artur, do 05.06.2004
Ks. Macios Przemysław, do 27.05.1995
Ks. Kloch Zbigniew, do 22.05.1993
Ks. Wiktorowicz Arkadiusz, do 28.05.1988
Ks. Mlącki Józef
Ks. Piętka Piotr
O. Domański Jerzy OFMConv.
S. Osica Monika OSBM
Antoninek, Bocian, Bolechówek, Borków, Chrosna, Chrząszczówka, Człekówka, Dłużew, Gadka, Głupianka, Gózd, Karpiska, Kąty, Kołbiel, Kośminy, Kujawki, Lubice, Majdan, Nowa Wieś, Podgórzno, Radachówka, Rudno, Sępochów, Skorupy, Stara Wieś Druga, Sufczyn, Wilczarz, Władzin, Wola Sufczyńska