Diecezja Warszawsko-Praska
Parafia Św. Matki Teresy z Kalkuty, Kobyłka-Turów
ul. Nadarzyńska 62
05-230 Kobyłka
17: 00w Adwencie i styczniu o 7: 00
09: 00
11: 00
17: 00
Ks. Dębski Jacek, od 24.09.2004
Ks. Dębski Jacek, 20.06.2003 – 24.09.2004
Ks. Iżycki Marcin, 01.07.2005 – 03.06.2006
Liczba parafian: 2100
Parafię erygował 1 października 2004 roku bp Kazimierz Romaniuk, wydzielając ją z parafii Świętej Trójcy w Kobyłce.

Parafię erygował 1 października 2004 roku bp Kazimierz Romaniuk, wydzielając ją z parafii Świętej Trójcy w Kobyłce. Jej pomysłodawcą był ks. Kazimierz Konowrocki, były proboszcz parafii Świętej Trójcy w Kobyłce. Jego następca ks. Władysław Walczewski po rozpoznaniu terenu i zapoznaniu się z zagospodarowaniem przestrzennym miasta Kobyłka kupił działki pod przyszły kościół, jednak z powodu ciężkiej choroby nie doczekał realizacji dzieła. Dopiero jego następca, ks. prał. Jan Andrzejewski, w 2003 roku podjął inicjatywę utworzenia nowego ośrodka duszpasterskiego w Kobyłce-Turowie. Teren ogrodzono metalowymi przęsłami i umieszczono na placu duży metalowy krzyż.

24 czerwca 2003 roku bp Kazimierz Romaniuk odprawił w tym miejscu pierwszą Mszę świętą, podczas której poświęcił plac pod budowę i krzyż. W czasie uroczystości ogłoszono, że w pracach przy budowie kaplicy wraz z pomieszczeniem mieszkalnym będzie pomagał ks. Jacek Dębski, wikariusz parafii Świętej Trójcy w Kobyłce.

W krótkim czasie (od 13 sierpnia do 13 listopada 2003 roku) postawiono w surowym stanie budynek kaplicy z pomieszczeniem mieszkalnym. W latach 2004-2006 trwały prace wykończeniowe kaplicy i mieszkania, we wrześniu 2004 roku zamieszkał w parafii ks. Jacek Dębski, który został mianowany jej proboszczem.

Pod koniec 2006 roku wykonano projekt koncepcyjny kościoła, który zyskał aprobatę abp. Sławoja Leszka Głódzia. 13 sierpnia 2008 roku, po otrzymaniu pozwolenia na budowę kościoła i budynku gospodarczego, rozpoczęto prace przy budowie kościoła. Do końca 2013 roku udało się założyć dach i pokryć go blachą.

Kobyłka: Batalionów Chłopskich, Borysów, gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, Grodzka, mjr. Hubala, Husarii, Kawalerii, gen. Franciszka Kleeberga, Kosynierów, Kresowa, Lotników, gen. Stanisława Maczka, Majdańska, Stanisława Mikołajczyka, Nadarzyn (do zagajnika), Nadarzyńska (od Orląt Lwowskich), Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Orląt Lwowskich, Ossowska, rtm. Witolda Pileckiego, ks. Józefa Poniatowskiego, Poprzeczna, Macieja Rataja, gen. Tadeusza Rozwadowskiego, gen. Władysława Sikorskiego, Stanisława Skalskiego, Szwoleżerów, Turowska, Ułanów, Wileńska, Wincentego Witosa, ks. Sylwestra Zycha, Turów, Zielonka: Prymasa Stefana Wyszyńskiego (od 91)