Diecezja Warszawsko-Praska
Parafia Św. Klemensa Papieża i Męczennika, Klembów
ul. gen. Franciszka Żymirskiego 39
05-205 Klembów
29 777 90 90,
502 207 228
07: 30od maja do października tylko o 18: 00
08: 00od maja do października tylko o 18: 00
08: 00
10: 00z udziałem dzieci
12: 00
16: 00poza wakacjami
Ks. Powała Fabian, od 05.07.2014
Ks. Zieliński Paweł, od 27.08.2020
Ks. Jakacki Edmund, 17.06.2006 – 05.07.2014
Ks. Sankowski Bogdan Piotr, 22.04.2001–17.06.2006
Ks. Drzewiecki Zbigniew Leszek, 19.06.2000 –16.04.2001
Ks. Górecki Józef, 10.06.1987 – 20.06.2000
Ks. Kwiatkowski Kazimierz, 26.06.1979 –10.06.1987
Ks. Marat Tadeusz, 02.06.1977 – 26.06.1979
Ks. Pieńkos Marian Franciszek, 25.06.1974 – 02.06.1977
Ks. Myczka Bolesław, 26.06.1967 – 25.06.1974
† Ks. Gosiewski Adam, 09.11.1957 – 26.06.1967
Ks. Jędrych Władysław, 17.07.1954 – 09.11.1957
Ks. Andruszkiewicz Feliks, 10.12.1947 –17.07.1954
Ks. Kozłowski Feliks, 15.10.1946 –10.12.1947
† Ks. Dziugieł Franciszek, 17.04.1938 –15.10.1946
Ks. Roguski Władysław, 21.08.1934 –17.04.1938
Ks. Sadowski Franciszek, 07.03.1918 – 21.08.1934
† Ks. Dąbrowski Jakub, 1910 – 07.03.1918
Ks. Kuczyński Stanisław, 1905 –1910
Ks. Synoradzki Bruno, 1901–1905
Ks. Stypułkowski Andrzej, do 1901
Ks. Wąsowski Jacek, 26.08.2015 – 27.08.2020
Ks. Włodkowski Mariusz Krzysztof, 29.08.2010 – 26.08.2015
Ks. Brzeszczyński Marcin, 01.07.2004 – 29.08.2010
Ks. Moczulski Tomasz Andrzej, 30.06.2001– 01.07.2004
Ks. Krasuski Piotr, 28.06.1997 – 30.06.2001
Ks. Serżysko Włodzimierz, 28.05.1995 – 20.06.1997
Ks. Twarowski Marek, 22.06.1992 – 30.06.1995
Ks. Sałański Bogdan, 21.06.1990 – 22.06.1992
Ks. Wójcik Wiesław, 21.11.1990 –19.08.1991
† Ks. Grochal Zbigniew Paweł, 21.06.1990 – 21.11.1990
Ks. Serafin Marek, 29.05.1988 – 21.06.1990
Ks. Wojciechowski Marek, 24.02.1987 –15.06.1988
Ks. Duda Władysław, 16.06.1986 – 24.02.1987
Ks. Pałka Stanisław, 08.08.1984 –16.06.1986
Ks. Borucki Krzysztof, 13.06.1984 – 08.08.1984
† Ks. Niedziałek Tadeusz Jan, 31.05.1982 –13.06.1984
Ks. Puchalski Wojciech, 16.10.1982 – 20.12.1983
Ks. Kostrzębski Andrzej, 23.06.1981–16.10.1982
Ks. Jędrzejewski Józef, 23.06.1981– 31.05.1982
Ks. Czyżyk Krzysztof, 04.04.1981– 30.06.1981
Ks. Drożdż Henryk Paweł, 19.11.1966 – 30.04.1981
Ks. Fiuczek Zbigniew, 09.06.1980 – 04.04.1981
Ks. Przegaliński Bogdan, 03.06.1980 – 31.12.1980
Ks. Kołakowski Tomasz, 14.12.1979 – 20.05.1980
Ks. Banach Stanisław, 18.06.1979 –14.12.1979
Ks. Krysik Jan, 18.06.1978 –18.06.1979
Ks. Piórkowski Ryszard, 20.05.1978 –18.06.1978
Ks. Baranowski Janusz Maria, 06.06.1977 – 20.05.1978
Ks. Jaworski Józef, 15.02.1975 – 28.05.1977
Ks. Mężyński Jan, 20.05.1975 –15.02.1977
Ks. Gorzkowski Bolesław, 16.06.1973 – 20.05.1976
Ks. Romaniszyn Wiesław, 22.08.1973 – 08.06.1974
Ks. Rodak Mieczysław SDB, 01.09.1970 – 22.08.1973
Ks. Landowski Zygfryd, 10.06.1972 – 25.06.1973
Ks. Lewandowski Ryszard, 10.06.1970 –10.06.1972
Ks. Czajka Stanisław, 31.05.1967 – 09.06.1970
Ks. Tomczyk Ignacy, 11.06.1965 – 01.06.1967
Ks. Sadowski Jan, 15.06.1966 –19.11.1966
Ks. Dąbrowski Brunon, 20.06.1963 –15.06.1966
Ks. Drożdż Henryk Paweł, 25.05.1964 –11.06.1965
Ks. Matusiak Tadeusz, 20.06.1963 – 25.05.1964
Ks. Walenciej Marian, 07.06.1962 – 20.06.1963
Ks. Wielochowski Wiktor, 10.06.1961– 07.06.1962
† Ks. Apel Kazimierz, 20.06.1960 –10.06.1961
† Ks. Świętochowski Andrzej, 04.08.1958 – 20.06.1960
† Ks. Bednarowicz Jerzy, 08.06.1956 – 04.08.1958
Ks. Pieńkos Marian Franciszek, 20.08.1955 – 08.06.1956
† Ks. Dreling Henryk, 25.08.1954 – 20.08.1955
Ks. Strękowski Tadeusz, 26.08.1953 –10.12.1954
† Ks. Burza Józef, 28.08.1946 – 26.08.1953
Ks. Zieliński Zygmunt, 23.04.1945 – 28.08.1946
† Ks. Milewicz Leon, 26.06.1944 –15.12.1944 (†), kapelan WP i AK, zamordowany przez Rosjan
† Ks. Góźdź Franciszek, 11.07.1943 – 26.06.1944
† Ks. Kot Tadeusz, 06.06.1942 –11.07.1943
† Ks. Foks Franciszek, 12.05.1941– 22.11.1942
Ks. Grembowicz Kazimierz, 1940 –12.05.1941
† Ks. Witkowski Stanisław, 1939 –1940
Ks. Kwaśniewski Władysław, 1937 –1939
Ks. Michałowicz Jan, 23.10.1936 – 07.12.1937
† Ks. Nagadowski Stanisław, 1936 – 23.10.1936
Ks. Pałtynowicz Józef, 01.05.1935 –1936
† Ks. Kościanek Stanisław, 01.09.1934 – 01.05.1935
† Ks. Biedrzycki Antoni, 1933 –13.06.1934
Ks. Bedowicz Władysław, 1932 –1933
Ks. Brodnicki Zygmunt, 1930 –1932
Ks. Lisowski Tadeusz, 1928 –1930
Ks. Malinowski Augustyn, 1927 –1928
Ks. Kozłowski Romuald, 1925 –1926
Ks. Samkowski Zygmunt, 1924 –1925
† Ks. Widyński Franciszek, 1925 –1925
Ks. Lewandowski Bronisław, 1923 –1924
† Ks. Sałaga Anatol, 1922 –1923
Ks. Mecheda Jan, 1920 –1922
† Ks. Sielski Bronisław, 1919 –1920
Ks. Zabłocki Józef, 1918 –1919
† Ks. Weiss Marceli, 1900 –1901
Liczba parafian: 4350
Parafia została erygowana w 1. połowie XIV wieku (niektórzy wskazują rok 1075, gdyż parafia znajduje się w wykazach i na mapach archidiecezji gnieźnieńskiej).

Parafia została erygowana w 1. połowie XIV wieku (niektórzy wskazują rok 1075, gdyż parafia znajduje się w wykazach i na mapach archidiecezji gnieźnieńskiej).

Wieś Klembów leży u zbiegu rzek Rządzy i Cienkiej. Na jej terenie wykopano stare urny gliniane z czasów pogańskich oraz szczątki dawnych zabudowań i brukowaną ulicę pochodzącą z X-XI wieku. Fundatorem drewnianego kościoła pod wezwaniem św. Klemensa był niejaki Woliński. Konsekracji świątyni za panowania Kazimierza Wielkiego dokonał biskup płocki Klemens Pierzchała.

Klembów, z kolumną w herbie, należał najpierw do książąt mazowieckich. Książę Janusz II przyznał rycerzowi Świętosławowi, pieczętującemu się herbem Roch, rozległe dobra Pruskowo (w tym Klembów), a synowie Świętosława przyjęli nazwisko od dziedzicznych dóbr – Klembowscy. 17 marca 1629 roku biskup płocki Stanisław Łubieński konsekrował nową świątynię. Niestety, została ona spalona 23 kwietnia 1656 roku przez Szwedów i kozackie wojska księcia Bogusława Radziwiłła.

Trzecia świątynia powstała dwa lata później dzięki kanonikowi klembowskiemu Wojciechowi Mościckiemu, Samuelowi Czosnowskiemu i rodzinie Wolińskich; konsekrował ją bp Andrzej Chryzostom Załuski w trzecią niedzielę po Wielkanocy roku 1699. Fundatorami remontu kościoła byli Dominik Sobolewski, łowczy nurski, i Teresa Młocka, starościna zakroczymska. Budowla dotrwała do insurekcji kościuszkowskiej, wtedy spłonęła. Wcześniej parafia przekazywała na cele wojenne złote i srebrne naczynia liturgiczne oraz wota ołtarzowe.

9 marca 1822 roku dobra klembowskie (ok. 2000 ha) nabył gen. Franciszek Żymirski, który zainwestował w budowę nowych, murowanych budynków gospodarczych, gorzelni, zajazdu. Okazał się dobrym gospodarzem i czerpał z majątku niemałe korzyści. W latach 1823-1829 z fundacji generała wzniesiono klasycystyczną świątynię murowaną. Fundator został śmiertelnie ranny w 1831 roku pod Olszynką Grochowską, a świątynia stała się miejscem pochówku doczesnych szczątków żołnierza Legionów Polskich, bohatera insurekcji kościuszkowskiej i powstania listopadowego, odznaczonego orderem Virtuti Militari.

W 1829 roku rozebrano starą, bardzo zniszczoną świątynię, która stała pośrodku cmentarza na niewielkim wzniesieniu, gdzie do dziś znajdują się najstarsze drzewa i nagrobki – usytuowane jakby w kierunku stojącego tam wówczas kościoła. Kościół przebudowano w latach 1885-1894 według projektu W. Kamieńskiego: dodano prezbiterium z zakrystią i skarbcem oraz dwie kaplice po obu stronach nawy, nad którą założono plafon, a nad wielkim ołtarzem i kaplicami położono sklepienie.

W tej świątyni Helena Kowalska, późniejsza św. siostra Faustyna, złożyła prywatny ślub czystości w oktawie Bożego Ciała w 1925 roku (między 19 a 25 czerwca). Kościół ucierpiał w czasie II wojny światowej; wieżę odbudowano w 1959 roku. W roku 1960 świątynię wpisano do rejestru zabytków województwa warszawskiego.

W nocy z 21 na 22 maja 2013 roku włamano się do kościoła, zdewastowano część wyposażenia i sprofanowano Najświętszy Sakrament.

Ks. Staszak Łukasz, do 30.05.2015
S. Szymuta Franciszka CSFN, do 22.08.1992
Ks. Wdziekoński Zdzisław SAC, do 13.12.1986
S. Szymborska Hanna WNO, do 26.07.1986
Ks. Jędrysiak Wojciech, do 02.06.1985
S. Wiśniewska Sabina WDC, do 26.08.1981
Ks. Jabłecki Tadeusz, do 27.05.1979
Ks. Kania Ryszard, do 27.05.1979
Ks. Małecki Henryk, do 06.06.1976
Ks. Dziedzic Eugeniusz, do 24.06.1973
Dobczyn, Klembów, Krusze, Michałów, Nowy Kraszew, Pasek, Pieńki, Rasztów, Sitki, Stary Kraszew