DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Parafia Św. Anny, Kiczki
Kiczki Drugie 32
05-319 Cegłów
8:00 lub 17:00, wg ogłoszeń
08:00
09:30
11:30
10:00, 17:00
Ks. Sulej Andrzej, od 29.12.2018
Ks. Safader Sławomir, 28.08.2010 – 29.12.2018
Ks. Zych Antoni, 09.06.2007 – 28.08.2010
Ks. Bajurski Leszek Tomasz, 18.06.2001– 09.06.2007
Ks. Lewandowski Eugeniusz Stanisław, 22.06.1995 –18.06.2001
Ks. Szcześniak Wacław, 22.09.1987 – 22.06.1995
Ks. Och Witold Stanisław, 25.11.1983 – 21.09.1987
† Ks. Serowik Stanisław, 23.06.1973 – 25.11.1983
Ks. Nowak Czesław, 03.07.1967 – 22.03.1973
Ks. Wielec Józef, 01.08.1958 – 03.07.1967
Ks. Maliszewski Franciszek, 04.03.1956 – 01.08.1958
Ks. Kołodziejski Franciszek, 01.08.1946 – 04.03.1958
† Ks. Jarkiewicz Zygmunt, 20.05.1944 –10.06.1946, zamęczony przez komunistów
Ks. Grzybowski Kazimierz, 01.08.1942 – 20.05.1944
† Ks. Moszalski Zygmunt, 01.08.1937 –10.07.1942, napadnięty i zastrzelony na plebanii
Ks. Wocial Józef, 01.09.1929 – 01.08.1937
Ks. Grodecki Feliks, 01.05.1926 – 01.09.1929
† Ks. Kwasiborski Henryk, 01.04.1923 – 01.02.1926
Ks. Marks Edward, 01.09.1919 – 01.04.1923
Ks. Bryndza Wojciech, 01.08.1917 – 01.09.1919
Ks. Gajewicz Zygmunt, 15.05.1913 – 01.09.1917
Ks. Kozak Feliks, 01.11.1910 –15.05.1913
Ks. Rozwadowski Michał, 01.01.1910 – 01.11.1910
Ks. Prus Henryk, 1908 –1909
Ks. Wójcicki Aleksander, 1907 –1908
Ks. Ułasiewicz Ludwik, 1903 –1907
Ks. Lesisz Stefan, 1902 –1903
Ks. Cichalewski Kazimerz, 1900 –1901
Ks. Wielec Józef, 22.03.1973 – 23.06.1973
Ks. Gajewski Stanisław, 21.06.1946 – 01.08.1946, proboszcz parafii Siennica
Ks. Jaśkiewicz Józef, 1909 –1910
Ks. Ladachowski Witold, 31.03.1971–10.06.1971
Liczba parafian: 1120
Parafię erygował w 1458 roku biskup poznański i sekretarz królewski Andrzej Bniński herbu Łodzia, wydzielając ją z parafii Latowicz.

Kiczki to wieś wydzielona z dóbr piaseczyńskich, pierwotnie zwana Wolą Glonkową, nadana wójtowi Maciejowi Kiczce. Po „morowym powietrzu” wieś przeniesiono na wyżej położone Piaski (Kiczki Pierwsze). Parafię erygował tu w 1458 roku biskup poznański i sekretarz królewski Andrzej Bniński herbu Łodzia, wydzielając ją z parafii Latowicz. On także ufundował pierwszy drewniany kościół.

Dzieje pierwszego kościoła nie są znane. W 1626 roku na niewielkim wzgórzu (obecnie Kiczki Drugie) wybudowano drugą świątynię, której fundatorką była księżna Anna. Ta świątynia spłonęła 11 stycznia 1751 roku i w tym samym roku została odbudowana.

Od XV wieku wieś była przypisana do warszawskiego szpitala Świętego Ducha (obok kościoła św. Marcina). Po 1796 roku parafia znalazła się pod rządami austriackimi i weszła na krótko w skład diecezji lubelskiej.

W latach 1824 i 1860 kościół był remontowany. W 1901 roku przedłużono go o 12 łokci i położono nowe podwaliny, od południowej strony dobudowano zakrystię, a nad nią galerię do słuchania Mszy świętej. Grotę Matki Bożej z Lourdes wzniósł ks. Ludwik Utasiewicz w 1902 roku. W latach 1992 i 2000 ufundowano dzwony o imionach „Anna” i „Maria”. W roku 2000 zamknięto Szkołę Podstawową w Kiczkach Pierwszych, która mieściła się w przedwojennym dworze.

Staraniem ks. Eugeniusza Lewandowskiego w 2001 roku wybudowano 16 kapliczek różańcowych z kamienia polnego. W 2003 roku wykonano z modrzewia stopnie i podłogę prezbiterium, wyremontowano południową ścianę zewnętrzną i wymieniono 9 okien. W 2008 roku, staraniem ks. Antoniego Zycha, zainstalowano w kościele 6 promienników i wymieniono figurę Pana Jezusa (z 1928 r.) na figurę Jezusa Miłosiernego. Natomiast w 2012 roku przeprowadzono gruntowny remont dzwonnicy, w całości sfinansowany przez Urząd Marszałkowski.

Ks. Jarzębski Tomasz, do 29.05.1999
O. Kowalski Kajetan OFM, do 1993
S. Marszczewska Barbara SM, do 15.08.1987
Dzielnik, Gajówka Posiadały, Kiczki Drugie, Kiczki Pierwsze, Leśniczówka Piaseczno, Piaseczno, Posiadały, Skupie