Diecezja Warszawsko-Praska
Parafia Św. Anny, Kiczki
Kiczki Drugie 32
05-319 Cegłów
8: 00 lub 17: 00, wg ogłoszeń
08: 00
09: 30
11: 30
Ks. Sulej Andrzej, od 29.12.2018
† Ks. Safader Sławomir, 28.08.2010 – 29.12.2018
Ks. Zych Antoni, 09.06.2007 – 28.08.2010
Ks. Bajurski Leszek Tomasz, 18.06.2001– 09.06.2007
Ks. Lewandowski Eugeniusz Stanisław, 22.06.1995 –18.06.2001
Ks. Szcześniak Wacław, 22.09.1987 – 22.06.1995
Ks. Och Witold Stanisław, 25.11.1983 – 21.09.1987
† Ks. Serowik Stanisław, 23.06.1973 – 25.11.1983
† Ks. Nowak Czesław, 03.07.1967 – 22.03.1973
† Ks. Wielec Józef, 01.08.1958 – 03.07.1967
† Ks. Maliszewski Franciszek, 04.03.1956 – 01.08.1958
† Ks. Kołodziejski Franciszek, 01.08.1946 – 04.03.1956
† Ks. Jarkiewicz Zygmunt Aleksander, 20.05.1944 –10.06.1949 (†), więziony przez UB, zamęczony we Wronkach
† Ks. Grzybowski Kazimierz, 01.08.1942 – 20.05.1944
† Ks. Muszalski Zygmunt, 01.08.1937 – 08.07.1942 (†), napadnięty i zastrzelony na plebanii
† Ks. Wocial Józef, 01.09.1929 – 01.08.1937
† Ks. Grodecki Feliks, 01.05.1926 – 01.09.1929
† Ks. Kwasiborski Henryk, 01.04.1923 – 01.02.1926
† Ks. Marks Edward, 01.09.1919 – 01.04.1923
† Ks. Bryndza-Nacki Wojciech Dionizy, 01.08.1917 – 01.09.1919, więzień Pawiaka, rozstrzelany w Tomaszowie Maz.
† Ks. Gajewicz Zygmunt, 15.05.1913 – 01.09.1917, więziony w Konstantynowie, zamęczony w KL Dachau
† Ks. Kozak Feliks, 01.11.1910 –15.05.1913
† Ks. Rozwadowski Michał, 01.01.1910 – 01.11.1910, kapelan AK, zginął podczas PW
† Ks. Jaśkiewicz Józef Benedykt, 1907 –1908
† Ks. Prus Henryk Benedykt, 1906 –1907
† Ks. Ułasiewicz Ludwik, 1903 –1906
† Ks. Wójcicki Aleksander, 1906 –1906
† Ks. Lesisz Stefan, 1902 –1903
† Ks. Cichalewski Kazimerz, 1900 –1901
† Ks. Wielec Józef, 22.03.1973 – 23.06.1973
† Ks. Gajewski Stanisław, 21.06.1946 – 01.08.1946, proboszcz parafii Siennica
Ks. Ladachowski Witold, 31.03.1971–10.06.1971
Liczba parafian: 1126
Parafię erygował w 1458 roku biskup poznański i sekretarz królewski Andrzej Bniński herbu Łodzia, wydzielając ją z parafii Latowicz.

Kiczki to wieś wydzielona z dóbr piaseczyńskich, pierwotnie zwana Wolą Glonkową, nadana wójtowi Maciejowi Kiczce. Po „morowym powietrzu” wieś przeniesiono na wyżej położone Piaski (Kiczki Pierwsze). Parafię erygował tu w 1458 roku biskup poznański i sekretarz królewski Andrzej Bniński herbu Łodzia, wydzielając ją z parafii Latowicz. On także ufundował pierwszy drewniany kościół.

Dzieje pierwszego kościoła nie są znane. W 1626 roku na niewielkim wzgórzu (obecnie Kiczki Drugie) wybudowano drugą świątynię, której fundatorką była księżna Anna. Ta świątynia spłonęła 11 stycznia 1751 roku i w tym samym roku została odbudowana.

Od XV wieku wieś była przypisana do warszawskiego szpitala Świętego Ducha (obok kościoła św. Marcina). Po 1796 roku parafia znalazła się pod rządami austriackimi i weszła na krótko w skład diecezji lubelskiej.

W latach 1824 i 1860 kościół był remontowany. W 1901 roku przedłużono go o 12 łokci i położono nowe podwaliny, od południowej strony dobudowano zakrystię, a nad nią galerię do słuchania Mszy świętej. Grotę Matki Bożej z Lourdes wzniósł ks. Ludwik Utasiewicz w 1902 roku. W latach 1992 i 2000 ufundowano dzwony o imionach „Anna” i „Maria”. W roku 2000 zamknięto Szkołę Podstawową w Kiczkach Pierwszych, która mieściła się w przedwojennym dworze.

Staraniem ks. Eugeniusza Lewandowskiego w 2001 roku wybudowano 16 kapliczek różańcowych z kamienia polnego. W 2003 roku wykonano z modrzewia stopnie i podłogę prezbiterium, wyremontowano południową ścianę zewnętrzną i wymieniono 9 okien. W 2008 roku, staraniem ks. Antoniego Zycha, zainstalowano w kościele 6 promienników i wymieniono figurę Pana Jezusa (z 1928 r.) na figurę Jezusa Miłosiernego. Natomiast w 2012 roku przeprowadzono gruntowny remont dzwonnicy, w całości sfinansowany przez Urząd Marszałkowski.

Ks. Jarzębski Tomasz, do 29.05.1999
O. Kowalski Kajetan OFM, do 1993
S. Marszczewska Barbara SM, do 15.08.1987
Dzielnik, Gajówka Posiadały, Kiczki Drugie, Kiczki Pierwsze, Leśniczówka Piaseczno, Piaseczno, Posiadały, Skupie