Diecezja Warszawsko-Praska
Parafia Św. Wita, Karczew
ul. Ks. Władysława Żaboklickiego 12
05-480 Karczew
22 780 65 19
07: 00
08: 00
18: 00
07: 00
09: 00
10: 30
12: 00
18: 00
Ks. Sobczyk Andrzej, od 28.08.2011
Ks. Krawczyk Łukasz, od 26.08.2018
Ks. Żabicki Rafał, od 26.08.2021
Ks. Nowosielski Wiesław Daniel, 24.06.1999 – 28.08.2011
Ks. Sienkiewicz Sylwester, 09.08.1984 – 23.06.1999
† Ks. Święcki Edward, 18.12.1953 – 09.08.1984
Ks. Stolarski Józef, 09.01.1926 –14.08.1953
Ks. Tacikowski Feliks, 02.04.1922 – 06.12.1925
† Ks. Pogorzelski Michał, 27.04.1918 – 02.04.1922
† Ks. Żaboklicki Władysław, 01.07.1916 – 24.02.1918
† Ks. Ostrowski Klemens, 01.11.1911– 01.07.1916
† Ks. Żaboklicki Władysław, 01.09.1906 – 01.11.1911
† Ks. Pyzalski Feliks, 1862 –17.08.1906 (†), rok zesłania na Syberii
† Ks. Luft Andrzej, 14.08.1953 –18.12.1953
† Ks. Urbanowicz Michał Paweł, 24.02.1918 – 27.04.1918
Ks. Sztreja Michał, 26.08.2018 – 26.08.2021
Ks. Bieniecki Przemysław, 29.08.2010 – 26.08.2018
Ks. Wąsowski Andrzej, 29.08.2011– 26.08.2018
Ks. Ostanek Norbert, 29.08.2009 – 28.08.2011
Ks. Kamola Tomasz Jacek, 01.07.2006 – 29.08.2010
Ks. Rogowski Paweł, 24.02.2008 – 29.08.2009
† Ks. Wielgolewski Sławomir, 01.07.2006 – 24.02.2008
Ks. Jasionek Wojciech, 01.07.2005 – 01.07.2006
Ks. Szałkowski Cezary Robert, 29.06.2002 – 01.07.2006
Ks. Kot Roman, 28.06.2003 – 01.07.2005
Ks. Rajski Zbigniew, 30.06.2001– 28.06.2003
† Ks. Cymerman Paweł, 24.06.1999 –18.06.2002
Ks. Chaciński Michał, 24.06.1999 –18.06.2001
Ks. Budzyński Krzysztof, 28.06.1997 – 01.07.1999
Ks. Lipiński Radosław, 28.06.1996 – 01.07.1999
Ks. Wyszomierski Jarosław, 30.06.1994 – 28.06.1997
Ks. Popis Stanisław, 22.06.1992 – 22.06.1996
Ks. Józefczyk Jan, 19.08.1991– 22.06.1994
Ks. Sobczyk Andrzej, 15.06.1989 – 27.06.1992
Ks. Michalczyk Grzegorz, 21.06.1990 –19.08.1991
Ks. Rawa Jan, 10.06.1987 – 21.06.1990
Ks. Popiel Jan, 16.06.1986 –15.06.1989
Ks. Jędrzejewski Jerzy, 15.06.1985 –10.06.1987
Ks. Florek Stanisław, 15.06.1985 –16.06.1986
Ks. Gajewski Marek, 10.06.1983 –16.06.1986
Ks. Gałecki Tadeusz, 13.06.1984 –15.06.1985
Ks. Sienkiewicz Sylwester, 31.05.1982 – 09.08.1984, z prawem następstwa
Ks. Skonieczny Wiesław, 25.05.1981–10.06.1983
Ks. Łagowski Wojciech, 28.05.1979 – 31.05.1982
Ks. Cholewa Maciej, 06.06.1977 – 25.05.1981
Ks. Pietroń Józef, 07.06.1976 – 25.05.1979
Ks. Okurowski Waldemar, 05.06.1973 – 28.05.1977
Ks. Wójtowicz Marcin Stanisław, 17.06.1974 –14.08.1976
Ks. Krupa Konrad, 05.06.1973 – 08.06.1974
Ks. Szadkowski Tadeusz, 10.06.1972 – 05.06.1973
Ks. Szmołda Ryszard, 01.06.1969 – 05.06.1973
Ks. Lech Stanisław, 01.06.1971–10.06.1972
Ks. Hass Józef, 01.06.1967 – 01.06.1971
Ks. Sienkiewicz Sylwester, 28.05.1965 – 01.06.1969
Ks. Zembrzuski Stefan, 08.06.1964 – 01.06.1967
Ks. Pisarek Stanisław, 08.06.1964 –11.06.1965
Ks. Kolis Kazimierz, 10.08.1963 – 08.06.1964
† Ks. Rogatko Zbigniew, 01.06.1963 – 08.06.1964
Ks. Szefler Bernard, 06.12.1962 – 28.08.1963
Ks. Głuszcz Franciszek, 02.09.1961– 01.06.1963
Ks. Płaszczyński Bronisław, 07.06.1962 – 06.12.1962
Ks. Hahn Władysław SAC, 19.05.1962 – 01.07.1962
Ks. Szczypiński Henryk, 19.06.1961– 07.06.1962
† Ks. Jaworek Bogdan, 03.08.1959 – 02.09.1961
Ks. Chyrek Stanisław, 10.08.1957 – 03.08.1959
Ks. Skotnicki Tadeusz, 20.12.1956 –10.08.1957
Ks. Matulka Marian, 11.08.1955 – 20.12.1956
Ks. Załuska Henryk, 02.05.1954 –11.08.1955
† Ks. Luft Andrzej, 30.01.1949 –16.10.1954
† Ks. Makowski Jan, 20.12.1952 – 21.05.1954
Ks. Zawitkowski Stanisław, 20.08.1946 – 30.01.1949
Ks. Kalinowski Leon, 16.06.1946 – 20.08.1946
† Ks. Góźdź Franciszek, 10.05.1945 –16.06.1946
Ks. Zieliński Zygmunt, 1943 –10.05.1945
Bp Miziołek Władysław, 1940 –1944
† Ks. Krupiński Józef, 1939 –1939, zamordowany w ruinach Pawiaka
Ks. Hofman Adam, 1938 –1938
Ks. Penkała Jan, 1938 –1938
Ks. Paciorkiewicz Eugeniusz, 1937 –1937
† Ks. Bogusz Feliks, 1936 –1936
Ks. Owczarek Stanisław, 1935 –1935
Ks. Chmielewski Zygmunt, 1934 –1934
† Ks. Witek Józef Nikodem, 1934 –1934
† Ks. Rozbiewski Jan, 1927 –1933
† Ks. Marcinkowski Władysław, 1925 –1926
† Ks. Kamiński Zbigniew, 1923 –1925
† Ks. Kwasiborski Henryk, 01.09.1921– 01.03.1923
Ks. Dawidczyk Adam, 1923 –1923
† Ks. Biernacki Aleksander, 01.06.1918 –16.03.1921
† Ks. Święcki Edward, 09.08.1984 – 28.10.1996 (†)
Ks. Rozbicki August SAC, 1961–1971, kapelan „Anielina”
Ks. Janecki Antoni SAC, 1956 –1961, kapelan „Anielina”
Ks. Zimiński Stanisław, 1948 –1956, kapelan DPS „Dźwignia”
Ks. Karpowicz Witold, 1948 –1955
Liczba parafian: 7000
Parafia erygowana w XII lub XIII wieku, należała do diecezji poznańskiej (archidiakonat czerski); niektórzy wskazują dopiero rok 1488.

Parafia erygowana w XII lub XIII wieku, należała do diecezji poznańskiej (archidiakonat czerski); niektórzy wskazują dopiero rok 1488. W księgach biskupich spotykamy ją w roku 1517 przy okazji mianowania proboszczem Stanisława Goślińskiego po zgonie Leonarda z Warszawy. Patronami drewnianego kościoła św. Bartłomieja i św. Wita byli Paweł i Marcin Karczewscy, Jan Ducki, Jan i Marcin Zbroscy, wszyscy z rodu Jasiona (imię Wit było częste w tym rodzie w XV wieku).

W 1548 roku, za zgodą Zygmunta I, Jan i Franciszek Karczewscy podnieśli osadę do godności miasta na prawie chełmińskim (osada utraciła prawa miejskie w 1869 roku, odzyskała je w roku 1957). Około roku 1602 spłonął pierwotny kościół, postawiono wówczas nowy, prowizoryczny, też drewniany. Gdy w 1603 roku na wizytację przybył biskup poznański Wawrzyniec Goślicki, świątynia nie była jeszcze poświęcona. Przy kościele istniała wtedy szkoła, której rektorem był Andrzej z Sobikowa; jego brat Walenty był kantorem w kościele.

Kościół murowany wzniósł kanclerz koronny Kazimierz Bieliński w 1632 roku. W latach 1733-1737 marszałek wielki koronny Franciszek Bieliński przebudował go (projekt przypisuje się Jakubowi Fontanie). Świątynię konsekrował biskup płocki Andrzej Załuski w niedzielę po uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła w roku 1733.

Najstarszą częścią kościoła jest kaplica Karczewskich z 1541 roku, dobudowana pierwotnie do świątyni drewnianej. Podczas pożaru miasta w 1865 roku z kościoła pozostały tylko szczątki. Odbudowę finansowali ówcześni dziedzice Kurtzowie.

W latach 1910-1913 kościół został rozbudowany według projektu Hugona Kudery: dobudowano transept, dwie sąsiadujące z nim kaplice od zachodu oraz prezbiterium z zakrystią. Konsekrował go kard. Aleksander Kakowski 20 czerwca 1915 roku.

W Karczewie były niegdyś sławne dzwony z lat 1618, 1646 i 1668, ale zabrali je Niemcy w 1941 roku; obecne dzwony („Józef”, „Franciszek” i „Antoni”), zawieszone w dzwonnicy murowanej z XVIII wieku, poświęcił kard. August Hlond 29 lipca 1946 roku.

Od XIX wieku szczególnie bogato celebruje się tu uroczystość Bożego Ciała. Kościół wiele ucierpiał w 1944 roku, ale wszystkie zniszczenia naprawiono.

Karczew od XVIII wieku słynął z jarmarków bydła. W czasie II wojny światowej było tu centrum wyrobów mięsnych dla stolicy.

O. Leśniewski Tomasz OSPPE
Ks. Bugaj Dariusz, do 22.05.2010
S. Dąbrowska Agnieszka WJ, do 02.08.1998
Ks. Ruszkiewicz Jacek, do 24.05.1997
Ks. Szulski Jacek, do 24.05.1997
Ks. Młynik Janusz, do 25.05.1996
Ks. Trzaskowski Piotr, do 21.05.1994
S. Lasecka Magdalena SMMM, do 22.07.1989
Ks. Żelazko Zdzisław, do 20.05.1989
Ks. Trzaskowski Zenon, do 07.06.1981
Ks. Trzaskowski Henryk, do 16.06.1974
O. Laskus Andrzej OSPPE
O. Niedziółka Arkadiusz OSPPE
S. Mucha Agnieszka SSND
Brzezinka, Janów, Karczew: Akacjowa, Aleja Jana Pawła II, Anielin, Armii Krajowej, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Bednarska, Franciszka Bielińskiego, Boh. Powstania Listopadowego, Boh. Powstania Styczniowego, Bohaterów Westerplatte, Brzozowa, ks. Stanisława Brzóski, Chłopickiego, Fryderyka Chopina, Ciepłownicza, Czerwona Droga, Częstochowska, Dojazd, Gołębia, Górna, Hubala, Jagodne, Karczówek, Kolejkowa, Hugona Kołłątaja, Mikołaja Kopernika, Kościelna, Tadeusza Kościuszki, Krakowska, Krótka, Jana Krzewniaka, Janusza Kusocińskiego, Kwiatowa, Joachima Lelewela, Leśna, Łąkowa, Ireny Maciejewskiej, Jana Matejki, Adama Mickiewicza, Maurycego Mochnackiego, Stanisława Moniuszki, Niemcewicza, Ochotników, Ogrodowa, Ordona, Otwocka, Partyzantów, Piaski, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Podchorążych, Podlaska, Ignacego Prądzyńskiego, Przechodnia, Przemysłowa, Redutowa, Różana, Rynek Zygmunta Starego, Rzemieślnicza, Henryka Sienkiewicza, Marii Skłodowskiej, Juliusza Słowackiego, Sosnowa, Spokojna, Stadion, Stare Miasto, Stolarska, Henryka Sucharskiego, Ślepa, Ślusarska, Świderska, Torfy, Romualda Traugutta, Ludwika i Jana Trzaskowskich, Warszawska, Widok, Wierzbowa, Jakuba Winczakiewicza, Wiślana, Wschodnia, Piotra Wysockiego, Stanisława Wyspiańskiego, ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, Zakolejkowa, Zatylna, Złotnicza, Ks. Władysława Żaboklickiego, Stefana Żeromskiego, Ostrówiec, Otwock Mały

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Cierpiących, Karczew, ul. Anielin 4, tel. 22 779 34 65