Diecezja Warszawsko-Praska
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Kamieńczyk
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6
Kamieńczyk
07-202 Wyszków
18: 00od listopada do marca o 17: 00
09: 00
11: 00
16: 00kościół w Loretto od maja do września
18: 00od kwietnia do października
Ks. Klepacki Kazimierz, od 01.03.2015
Ks. Wojno Wojciech, od 27.08.2020
Ks. Sztajerwald Kazimierz Edward, 22.06.2005 – 01.03.2015
† Ks. Jarecki Gerard, 18.06.2002 – 22.06.2005
† Ks. Chudzik Feliks, 24.06.1999 –18.06.2002
† Ks. Serowik Stanisław, 15.12.1983 – 24.06.1999
† Ks. Godzisz Janusz, 26.06.1980 –15.12.1983
Ks. Cybulski Jan, 25.06.1974 – 26.06.1980
Ks. Bedowicz Władysław, 08.12.1970 – 25.06.1974
† Ks. Osmólski Wiesław, 10.10.1962 – 08.12.1970
† Ks. Szmidt Zdzisław, 10.03.1960 –10.10.1962
† Ks. Balik Tadeusz, 26.10.1946 –10.03.1960
† Ks. Sprusiński Stanisław, 1938 – 26.10.1946
† Ks. Zaremba Józef Bronisław, 1934 –1938
† Ks. Kościakiewicz Maksymilian, 1931–1934
† Ks. Sobolewski Feliks, 1920 –1931, zamordowany w KL Dachau
† Ks. Nowosielski Kazimierz, 1908 –1920
Ks. Morka Mariusz Tomasz, 26.08.2016 – 27.08.2020
Ks. Krawczyk Łukasz, 28.08.2011– 26.08.2016
Ks. Pogorzelski Robert, 19.02.2005 – 28.08.2011
Ks. Grzegrzułka Marek, 26.06.2004 –19.02.2005
Ks. Bieniecki Przemysław, 29.06.2002 – 03.07.2004
Ks. Ścisłowski Adam Antoni, 24.06.1999 –18.06.2002
Ks. Wojno Wojciech, 05.02.1996 – 01.07.1999
Ks. Banaszek Cezary, 22.06.1995 – 23.02.1996
Ks. Niewęgłowski Dariusz, 22.06.1994 – 22.06.1995
Ks. Rowicki Grzegorz, 27.06.1992 – 30.06.1994
Ks. Karolak Grzegorz Andrzej, 06.03.1991– 27.06.1992
Ks. Gal Dariusz, 21.06.1990 – 06.03.1991
Ks. Bigda Zbigniew, 15.06.1988 – 21.06.1990
Ks. Kopczyński Andrzej, 15.05.1985 –15.06.1988
Ks. Zagórski Stanisław, 10.06.1983 – 23.02.1984
Ks. Kulikowski Antoni, 15.11.1982 –10.06.1983
Ks. Papierowski Andrzej, 02.06.1969 –10.10.1970
Ks. Kozłowski Stanisław, 10.06.1968 – 02.06.1969
Ks. Pajda Ryszard, 01.06.1967 –10.06.1968
Ks. Płatek Kazimerz, 15.06.1966 – 01.06.1967
Ks. Porzeziński Kazimierz, 15.06.1964 –15.06.1966
Ks. Mliczek Stanisław, 01.06.1963 –15.06.1964
† Ks. Bogusz Feliks, 03.1946 – 24.10.1946
† Ks. Muszalski Zygmunt, 1934 –1936
† Ks. Kamiński Wojciech Aleksander, 1930 –1930, zastrzelony w Powstaniu Warszawskim
† Ks. Jaśkiewicz Józef Benedykt, 1902 –1903
Liczba parafian: 1450
Parafia została erygowana w XIII wieku. Pierwszy kościół istniał już w 1240 roku.

Parafia została erygowana w XIII wieku. Pierwszy kościół istniał już w 1240 roku.

W 1973 roku odkryto pod Kamieńczykiem cmentarzysko prasłowiańskie z okresu od II wieku przed Chrystusem do II wieku po Chrystusie. Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z 1452 roku, gdy Kamieńczyk otrzymał prawa miejskie od księcia Bolesława. Nazywał się wtedy Kamieniec Mazowiecki. W XVI wieku miasto było siedzibą kasztelanii, miało zamek obronny, letnią rezydencję królewską na czas polowań, ratusz, sukiennice, 7 młynów wodnych, 3 kościoły, 13 rzeźników, 20 browarów, komorę celną kontrolującą Bug (rocznie przepływało tędy ok. 4 tys. barek ze zbożem i produktami lasu) i 300 domów murowanych. Do upadku i zniszczenia miasta przyczyniły się: pożary w latach 1612 i 1615, pożar i zaraza w 1647 roku, a także potop szwedzki.

Od 1654 roku do czasów pruskich Kamieniec Mazowiecki należał do sióstr wizytek, sprowadzonych przez królową Marię Ludwikę do Warszawy. Potem stał się częścią dóbr hrabiego Zamojskiego. Miasto ostatecznie utraciło prawa miejskie w 1870 roku.

16 sierpnia 1896 roku ks. prał. Roch Filochowski poświęcił kamień węgielny pod budowę nowego kościoła według projektu arch. Józefa Piusa Dziekońskiego. Świątynia powstała staraniem ks. Ludwika Budziszewskiego w latach 1898-1902. Kościół konsekrował abp Wincenty Chościak Popiel w 1903 roku. Po walkach z bolszewikami w 1920 roku została już tylko osada Kamieńczyk.

Podczas II wojny światowej wieś została spalona, ucierpiał także kościół: spłonął dach, chór z organami i witraże. W 1952 roku ks. Tadeusz Balik odbudował dach; nowe, 15-głosowe organy zagrały po raz pierwszy w 1966 roku.

Parafia posiada trzy dzwony („Antoni”, „Kazimierz”, „Maria”), ufundowane w 1967 roku przez Kazimierza Oleskiego z USA i zawieszone w drewnianej dzwonnicy z 1885 roku, krytej blachą cynkową.

Ks. Zieliński Mariusz, do 28.04.2008
Ks. Konarzewski Stanisław
S. Parczyńska Amalia SSpS
S. Radzka Kasjana CSL
S. Wojdyno Łucja CSL
Gajówka Nadkole, Kamieńczyk, Kukawki, Loretto, Nadkole, Puste Łąki, Skuszew, Strachów, Szumin (bez Wywłóki), Świniotop

Zgromadzenie Najświętszych Serc Jezusa i Maryi oraz Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu Ołtarza (Sercanie Biali), Loretto, tel. 29 741 18 88

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej, Loretto, tel. 29 741 17 87