Diecezja Warszawsko-Praska
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Kałuszyn
ul. Mickiewicza 2
05-310 Kałuszyn
25 757 67 93
07: 00
07: 30
07: 00
09: 00
11: 00
17: 00
Ks. Regucki Tadeusz Władysław, 22.01.1992 – 26.07.1995
† Ks. Bednarczyk Czesław, 01.07.1985 – 22.01.1992
Ks. Żurowski Władysław, 26.06.1974 – 01.07.1985
Ks. Wojno Wincenty, 08.10.1962 – 26.06.1974
Ks. Cegłowski Aleksander, 28.05.1958 – 08.10.1962
† Ks. Dejciński Zygmunt, 28.09.1954 – 28.05.1958
Ks. Siedlecki Zygmunt, 31.08.1946 – 28.09.1954
Ks. Majchrzak Tadeusz, 30.06.1939 – 31.08.1946
Ks. Kaczyński Antoni, 30.06.1935 – 30.06.1939
Ks. Zegart Edward, 30.06.1928 – 30.06.1935
Ks. Brajczewski Bolesław, 30.06.1921– 30.06.1928
Ks. Rymarkiewicz Józef, 30.06.1906 – 30.06.1921
Ks. Kloch Zbigniew, 29.11.2014 – 01.07.2015
Ks. Bielicki Marcin, 27.08.2014 – 29.11.2014
Ks. Mroziński Wiesław, 29.08.2009 – 27.08.2014
Ks. Tarasiuk Tomasz, 01.07.2007 – 29.08.2009
Ks. Goliński Rafał, 03.07.2004 – 01.07.2007
Ks. Filipczuk Marek Jan, 28.06.2003 – 24.06.2004
Ks. Mikusek Robert, 01.12.2000 – 28.06.2003
Ks. Rzępołuch Paweł, 30.06.2000 – 28.10.2000
Ks. Skwarski Dariusz, 20.06.1997 – 20.06.2000
Ks. Danecki Jerzy Andrzej, 30.06.1995 – 28.06.1997
Ks. Madej Wacław, 30.06.1993 – 22.06.1995
Ks. Liber Piotr, 21.06.1990 – 30.06.1993
Ks. Klepacki Kazimierz, 19.08.1991– 22.06.1992
Ks. Chmielewski Sławomir, 15.06.1989 –19.08.1991
† Ks. Łopacki Sławomir, 15.06.1988 –15.06.1989
Ks. Rutkowski Józef, 10.06.1987 –15.06.1988
Ks. Pokrzywniki Wojciech, 13.06.1984 –10.06.1987
Ks. Sadkowski Krzysztof, 10.06.1983 –13.06.1984
† Ks. Koć Witold Anastazy, 08.06.1981–10.06.1983
Ks. Baranowski Jan, 08.06.1979 – 08.06.1981
Ks. Jędrzejewski Józef, 20.05.1978 – 05.02.1979
Ks. Jurkiewicz Stanisław, 06.06.1977 – 20.05.1978
Ks. Zaraś Henryk Michał, 17.06.1974 – 28.05.1977
Ks. Słyk Władysław SJ, 24.11.1973 –17.06.1974
† Ks. Budziński Stanisław, 25.08.1973 – 24.11.1973
Ks. Olton Zbigniew, 05.06.1973 – 25.08.1973
† Ks. Kret Henryk, 10.06.1972 – 05.06.1973
Ks. Woźnicki Lech, 05.12.1970 –10.06.1972
Ks. Szczęsny Wiesław, 10.06.1970 – 05.12.1970
Ks. Kuś Stanisław, 10.06.1968 –10.06.1970
Ks. Kazulak Stanisław Euzebiusz, 26.06.1965 –10.06.1968
Ks. Armijak Tadeusz, 03.12.1963 – 26.06.1965
Ks. Liber Antoni, 01.06.1963 – 03.12.1963
Ks. Florowski Władysław, 22.11.1961– 01.06.1963
Ks. Świstak Jan, 25.06.1961– 22.11.1961
† Ks. Wudarkiewicz Zygmunt Antoni, 09.08.1958 – 25.06.1961
Ks. Kapusta Stanisław, 08.12.1955 – 09.08.1958
† Ks. Śnieżek Tadeusz, 30.06.1954 – 08.12.1955
Ks. Buczyński Jan, 1952 – 30.06.1954
Ks. Leśniak Franciszek, 1950 –1952
† Ks. Kozłowski Józef Adam, 1948 –1950
Ks. Gogacz Stanisław, 1948 –1948
Ks. Przybyłko Marian, 1946 –1948
Ks. Dobiecki Zdzisław, 17.08.1945 –1946
Ks. Nagadowski Stanisław, 1942 –1945
Ks. Konopka Paweł, 1941–1942
† Ks. Kowalczyk Piotr Paweł, 1939 –1941
Ks. Kecel Stanisław, 1937 –1939
Ks. Romanowski Franciszek, 1935 –1937
Ks. Kaniowski Marian, 1931–1934
Ks. Miecznikowski Jerzy, 1929 –1931
Ks. Szczęsny Jan, 1928 –1929
Ks. Gryglas Kazimierz, 1926 –1928
Ks. Marcinkowski Władysław, 1923 –1926
Ks. Jaczewski Stanisław, 1921–1923
Ks. Ziemecki Zenon, 1919 –1921
Ks. Zaręba Józef, 1918 –1919
Liczba parafian: 5000
Parafię erygował biskup poznański Andrzej Bniński 24 grudnia 1472 roku z części parafii Grębków.

Parafię erygował biskup poznański Andrzej Bniński 24 grudnia 1472 roku z części parafii Grębków. W 1447 roku za sprawą dziedzica Stanisława Kałuskiego wzniesiono w Kałuszynie, wiosce szlacheckiej, modrzewiowy kościół pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa Męczennika. W roku 1563 do parafii należało 11 wsi szlachty osiadłej i 16 wsi szlachty zagrodowej.

Pierwszy kościół modrzewiowy, z fundacji Stanisława Kałuskiego, przetrwał przeszło cztery wieki, mimo że nie oszczędzały go burze dziejowe i częste pożary miasta (prawa miejskie Kałuszyna sprzed 1662 roku potwierdził król August II Mocny na sejmie grodzieńskim w 1718 roku). Podczas powstania listopadowego miasto trzykrotnie było terenem walk.

W 1887 roku na wniosek ks. Adolfa Żebrowskiego postanowiono wznieść trójnawowy kościół w stylu neogotyckim według projektu Józefa Piusa Dziekońskiego. Budowa kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP, mogącego pomieścić 3000 osób, trwała od 1889 do 1897 roku. Poświęcenie świątyni odbyło się 27 października 1893 roku, a konsekrował ją abp Wincenty Chościak Popiel 14 sierpnia 1897 roku.

Według danych z 1856 roku 87 proc. mieszkańców stanowiła ludność żydowska, w roku 1918 zaś na terenie parafii zamieszkiwało około 17 000 osób, w tym: 6379 katolików, 9934 żydów, 406 mariawitów i 12 ewangelików. W tym czasie pracował tu wielce zasłużony dla parafii i miasta ks. Józef Rymarkiewicz. W 1939 roku Kałuszyn zamieszkiwało 6500 żydów i 3000 katolików.

W czasie bitwy o Kałuszyn w dniach 11-12 września 1939 roku miasto zostało zniszczone w 80 proc., ucierpiała także świątynia (najbardziej jej dach, podziurawiony przez pociski). W trakcie bitwy w kościele zgromadzono miejscową ludność, aby go wysadzić w powietrze. Do tragedii nie doszło na prośbę rannego oficera niemieckiego przywiezionego na plebanię. W obronie Kałuszyna wsławił się 6. Pułk Piechoty 1. Dywizji Legionów Józefa Piłsudskiego.

Po wojnie ks. Zygmunt Dejciński przeprowadził gruntowny remont kościoła. W końcu lat sześćdziesiątych wyremontowano organy i wstawiono witraże. W latach osiemdziesiątych, staraniem ks. Czesława Bednarczyka, wymieniono dach na kościele i odnowiono wnętrze.

Wiosną 1994 roku ks. Tadeusz Regucki rozpoczął budowę kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej w Nowych Groszkach. Ukończył ją ks. Władysław Szymański, który również odnowił parkany, uporządkował cmentarz, wyremontował plebanię i dom parafialny, zamontował zegar na wieży, zelektryfikował dzwony, wymienił ławki i ołtarz soborowy w świątyni oraz meble w zakrystii. Ułożył także kostkę przy kościele i plebanii.

W latach 2003–2005 wstawiono w kościele 13 nowych witraży wraz z oknami oraz 2 witraże w kaplicy w Nowych Groszkach. Od roku 2010 przeprowadzono kapitalny remont kaplicy na Zjawieniu w Olszewicach. W 2014 roku ponownie uporządkowano cmentarz – położono ponad 500 m² kostki. Ksiądz Władysław Szymański przeprowadził też generalny remont elewacji i dachu oraz ocieplenia plebanii.

Ks. Wąsowski Jacek, do 11.06.2011
S. Mroczek Anna CSA, do 15.08.1996
Ks. Nowicki Piotr SAC, do 1991
Ks. Paczuski Jerzy, do 04.06.1983
Ks. Zych Antoni, do 16.06.1974
Ks. Mroczek Józef COr., do 22.09.1963
O. Napiórkowski Celestyn OFMConv., do 11.08.1957
Ks. Mroczek Piotr
Ks. Pawlikowski Ryszard
S. Kozioł Władysława SM
S. Napiórkowska Barbara CSFM
Abramy, Chrościce, Falbogi, Gajówka Gójszcz, Gołębiówka, Gójszcz, Górki, Kałuszyn, Kazimierzów, Kluki, Marysin, Milew, Mroczki, Nowe Groszki, Olszewice, Patok, Ryczołek, Stare Groszki, Szembory, Szymony, Wąsy, Wity, Wólka Kałuska