Diecezja Warszawsko-Praska
Parafia Matki Bożej Częstochowskiej, Józefów
ul. Piotra Skargi 24
05-420 Józefów
ul. 3 Maja 81a
05-420 Józefów
06: 30poza wakacjami
07: 00poza Adwentem
08: 30
18: 00
07: 00
08: 30
09: 30w nadzwyczajnej formie Rytu Rzymskiego w dolnym kościele
10: 00
11: 30
13: 00poza wakacjami
18: 00
20: 00
Ks. Jusiński Łukasz, od 27.08.2020
Ks. Szewczyk Mateusz, od 26.08.2018
Ks. Mikulski Mirosław, od 15.10.2005
Ks. Wnuk Andrzej, od 23.11.2018
† Ks. Antolak Ludwik, 22.06.1994 – 26.12.2006 (†)
† Ks. Gaszkowski Zbigniew, 24.06.1982 – 22.06.1994
† Ks. Malinowski Wincenty, 01.10.1947 – 24.06.1982
† Ks. Makowski Jan, 02.01.1934 – 01.10.1947
† Ks. Królak Mieczysław, 01.11.1919 – 02.01.1934
† Ks. Królak Mieczysław, 02.10.1919 – 01.11.1919
Ks. Sołowiej Paweł, 27.08.2014 – 01.07.2020
Ks. Połomski Tomasz, 01.09.2013 – 26.08.2018
Ks. Czeluściński Paweł Piotr, 28.06.2008 – 27.08.2014
Ks. Skoczylas Jacek, 01.07.2006 – 01.09.2013
Ks. Banaszek Adam, 01.07.2007 – 31.08.2013
Ks. Szabaciuk Jacek, 03.07.2004 – 28.06.2008
† Ks. Wielgolewski Sławomir, 28.06.2003 – 01.07.2006
Ks. Wróbel Marcin, 01.10.2005 – 30.06.2006
Ks. Rybicki Andrzej, 01.07.2005 – 01.10.2005
Ks. Sieńkowski Jerzy, 24.06.2004 –13.05.2005
Ks. Jarzębski Tomasz, 01.07.2003 – 03.07.2004
Ks. Mazurek Jarosław, 30.06.2001– 03.07.2004
† Ks. Dudzik Andrzej, 29.06.2002 – 28.06.2003
Ks. Krupa Krzysztof, 30.06.2001– 28.06.2003
Ks. Wyszomierski Jarosław, 01.07.1999 – 29.06.2002
Ks. Kurowski Adam, 01.07.1999 – 30.06.2001
Ks. Gołembiewski Jan Kazimierz, 18.06.1998 – 31.07.1999
Ks. Mioduchowski Grzegorz, 22.06.1995 – 24.06.1999
Ks. Rudzki Paweł, 22.06.1996 – 26.06.1998
Ks. Kutzner Roger, 30.06.1995 – 22.06.1996
Ks. Chibowski Andrzej Franciszek, 26.06.1993 – 30.06.1995
† Ks. Korporowicz Ireneusz, 22.06.1994 – 22.06.1995
Ks. Kozera Krzysztof, 19.05.1991– 30.06.1994
Ks. Lus Wojciech, 21.06.1990 – 20.06.1993
Ks. Skwarski Dariusz, 21.05.1989 –19.08.1991
Ks. Sadkowski Krzysztof, 15.06.1989 – 21.06.1990
Ks. Czocharyn Tadeusz, 24.06.1985 –15.06.1989
Ks. Solczyński Marek, 10.06.1987 –15.06.1989, od 25/04/2017 nuncjusz apostolski w Tanzanii
Ks. Grygier Janusz, 03.06.1985 –10.06.1987
Ks. Ujma Jan, 01.05.1981–15.06.1985
Ks. Alterman Bogdan, 01.08.1983 – 20.03.1985
† Ks. Walczewski Władysław, 03.01.1980 – 24.10.1982, z obowiązkiem budowy kościoła w Błotach
Ks. Pietrusiński Jan, 09.06.1980 – 31.05.1982
† Ks. Gniadek Henryk, 20.05.1980 –10.12.1980
Ks. Kołodziej Lucjan, 10.05.1978 – 20.05.1980
Ks. Kuźniar Jan, 25.05.1979 – 20.05.1980
† Ks. Giertuga Bogusław, 20.05.1975 – 25.05.1979
Ks. Rymuza Marek, 20.05.1978 – 25.05.1979
Ks. Bazarnik Jacek Kazimierz, 06.06.1978 – 26.07.1978
Ks. Mocarski Stanisław, 13.08.1977 – 03.06.1978
Ks. Sut Stefan, 28.05.1977 – 20.05.1978
Ks. Kozub Jan, 15.05.1976 –13.08.1977
Ks. Piotrowski Antoni, 15.05.1976 – 28.05.1977
† Ks. Jarecki Gerard, 07.06.1971–15.05.1976
Ks. Trzciński Roman, 20.05.1975 –15.05.1976
† Ks. Roguski Stefan, 08.06.1973 – 20.05.1975
† Ks. Walczewski Władysław, 05.06.1967 – 08.06.1974
Ks. Sąpor Józef, 27.07.1973 – 05.10.1973
Ks. Pękala Bogdan, 10.06.1970 –10.06.1971
Ks. Guzek Stanisław, 02.06.1969 –10.06.1970
Ks. Wołosiewicz Stanisław, 05.09.1966 – 02.06.1969
Ks. Zieliński Jan, 16.01.1967 – 01.06.1967
† Ks. Huryn Jan, 15.06.1964 –16.01.1967
Ks. Drożdż Henryk Paweł, 11.06.1965 –13.07.1966
Ks. Starowieyski Marek, 20.06.1960 –11.06.1965
Ks. Walenciej Marian, 15.06.1964 –11.06.1965
Ks. Jatczak Kazimierz, 01.06.1963 –15.06.1964
Ks. Pawłowski Marian, 01.06.1963 –15.06.1964
Ks. Piszczatowski Mirosław, 30.06.1962 – 01.06.1963
Ks. Lisek Bogdan, 10.06.1961– 30.06.1962
† Ks. Bednarczyk Czesław, 18.08.1960 –10.06.1961
† Ks. Lelito Józef, 24.05.1959 – 30.09.1960, skazany w Procesie Kurii Krakowskiej na karę śmierci
Ks. Barszczewski Stanisław, 25.08.1959 – 09.07.1960
† Ks. Panek Marian, 03.08.1958 – 25.08.1959
† Ks. Karolak Tadeusz, 23.08.1958 – 05.08.1959
† Ks. Biernacki Jerzy, 28.08.1957 – 23.08.1958
† Ks. Skoniecki Włodzimierz, 20.12.1956 –10.08.1957
† Ks. Uszyński Tadeusz, 24.08.1955 – 01.01.1957
† Ks. Góźdź Franciszek, 12.06.1946 – 04.07.1947
† Ks. Kryszewski Jan, 17.09.1945 – 27.06.1946
† Ks. Ciepielewski Bogdan, 02.07.1943 –17.09.1945
† Ks. Bank Bruno Paweł, 13.08.1942 – 02.07.1943
† Ks. Goździewski Jerzy, 10.06.1942 –13.08.1942
† Ks. Jastak Hilary, 19.08.1941–10.06.1942
† Ks. Smyrski Władysław, 10.05.1940 –19.08.1941
† Ks. Piechowski Stanisław, 18.10.1938 –10.05.1940
† Ks. Szwedkowicz Leszek Franciszek, 18.06.1998 – 06.03.2019 (†)
Ks. Wnuk Andrzej, 01.12.2017 – 23.11.2018
Ks. Sobczak Sławomir, 28.06.1997 – 31.12.1997
† Ks. Piesiewicz Eugeniusz, 01.06.1963 –13.10.1964
† Ks. Wawrzyniak Stanisław Jerzy, 01.07.2010 – 22.09.2014
Liczba parafian: 10000
Parafię erygował kard. Aleksander Kakowski 1 listopada 1919 roku z części parafii Wniebowzięcia NMP w Warszawie-Zerzniu.

Parafię erygował kard. Aleksander Kakowski 1 listopada 1919 roku z części parafii Wniebowzięcia NMP w Warszawie-Zerzniu. Pierwszym proboszczem został ks. Mieczysław Królak.

Początki osadnictwa na tych terenach związane są z budową kolei nadwiślańskiej w 1877 roku. Przez długi czas był to teren letniskowo-wypoczynkowy; przed wojną na 1500 mieszkańców przypadało 3000 kuracjuszy i letników. W roku 1901 powstał komitet budowy kościoła, a 12 listopada 1902 roku nastąpiło poświęcenie kamienia węgielnego i natychmiast rozpoczęło się wznoszenie świątyni według planów arch. Jana Białego. Biskup Kazimierz Ruszkiewicz poświęcił kościół i oddał go do użytku wiernych 27 sierpnia 1905 roku. Na konsekrację trzeba było czekać wiele lat; dokonał jej kard. Stefan Wyszyński 31 lipca 1966 roku.

Z czasem kościół okazał się za mały i 13 października 1984 roku rozpoczęły się prace ziemne przy rozbudowie. Biskup Jerzy Modzelewski 17 listopada 1985 roku poświęcił i wmurował kamień węgielny, a już od grudnia 1985 Msze święte odprawiane były w dolnym kościele. Połączenie części starego i nowego kościoła nastąpiło w październiku 1987 roku. W roku 1988 wstawiono główny ołtarz, ambonę, ołtarz Najświętszego Sakramentu. 20 października 1996 roku bp Kazimierz Romaniuk poświęcił trzy dzwony i stacje Drogi Krzyżowej. W roku 2000 zbudowano na terenie przykościelnym kaplicę przedpogrzebową i dzwonnicę.

4 września 2005 roku abp Sławoj Leszek Głódź konsekrował nowy ołtarz i nową część kościoła. W roku 2012 wykończono dolny kościół (poświęcił go 3 marca abp Henryk Hoser SAC). W latach 2014-2016 wybudowano Dom św. Józefa z salami spotkań dla wspólnot i ruchów.

Ks. Zdanowicz Marek, do 21.05.1994
Ks. Bieńkowski Leszek, do 02.06.1985
Bp Markowski Rafał, do 06.06.1982
Ks. Łukomski Marek, do 24.05.1964
Ks. Płatek Kazimerz
O. Pożaroszczyk Grzegorz OSB
Józefów: Aleja Bluesa, Aleja Drogowców, Aleja Przyszłości, Armii Krajowej (do Wawerskiej), Bema, Błękitna, Bogatki, Botaniczna, Brzozowa, Marii Budziszewskiej, Cicha, Długa, Dworska, Dziekońska, Ejsmonda, Ekologiczna, Godebskiego, Gołębia, Górna, Graniczna (nieparzyste do Puszkina, parzyste do Samorządowej), Iglasta, Jarosławska, Jaskółcza, Jastrzębia, Świętego Józefa, Klonowa, Kopernika, Korczaka, Kormoranów, Kościuszki, Krótka, Krucza, Legendy, Lelewela, Leśna, Łabędzia, Łąkowa, 3 Maja, Mała (do Wawerskiej), Małkowskiego, Modrzewiowa, Muzyczna, Noakowskiego, Nowa, Ogrodowa, Ordona, Orla, Orzeszkowej, Owalna, Papuzia, Parkingowa, Parkowa, Pawia, Piaskowa, Marszałka Piłsudskiego, Pogodna, Polna, Powstańców Warszawy, Prusa, Przybosia, Przyjazna, Puszkina, Redutowa, Reja, Rodziewiczówny, gen. Stefana Roweckiego „Grota”, Rozkoszna, Samorządowa (od Granicznej), Sezamkowa, Sienkiewicza, Piotra Skargi, Księdza Skorupki, Skośna, Skrajna, Słoneczna, Sosnowa, Sowińskiego, Spokojna, Staszica, Szeroka, Szkolna, Tadeusza Ślusarskiego, Świderska, Tadeusza, Teatralna, Telimeny, Urocza, Uśmiech, Leonarda da Vinci, Walentego, Wawerska (nieparzyste od Wąskiej, parzyste od Westerplatte), Wąska (do Wawerskiej), Werbeny (do Wawerskiej), Wesoła, Westerplatte (do Wawerskiej), Wewnętrzna, Wiosenna, Wiślana, Wodna, Wschodnia, Wspólna, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Zaciszna, Zagajnikowa, Zaułek, Zawiszy, Zielona, Żytnia

Kaplica Św. Franciszka z Asyżu (Franciszkanie), Józefów, ul. Aleja Przyszłości 8

Zakon Braci Mniejszych (Franciszkanie), Józefów, ul. Aleja Przyszłości 8 (dawniej Doloryści), tel. 517 184 134

Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim, Józefów, ul. 3 Maja 74, tel. 22 789 24 99

Zgromadzenie Sióstr Dominikanek Misjonarek Jezusa i Maryi, Józefów, ul. Piaskowa 48, tel. 22 789 25 02