DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Parafia Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika, Jeruzal Miński
ul. Rynek 2
05-317 Jeruzal
17:00 w maju
09:00
11:15
14:00 kaplica w Toporze w I i III niedzielę miesiąca
09:00, 11:15
Ks. Wnuk Andrzej, 10.08.2016 – 30.11.2017
Ks. Bajurski Leszek Tomasz, 28.08.2011–10.08.2016
Ks. Sobczyk Andrzej, 20.06.2003 – 28.08.2011
Ks. Balicki Jan, 18.06.1998 – 20.03.2003
Ks. Szwedkowicz Leszek Franciszek, 09.11.1993 –18.06.1998
Ks. Dusza Andrzej Stanisław, 26.04.1989 – 09.11.1993
Ks. Lubaczewski Jan, 18.04.1989 – 26.04.1989
† Ks. Rybak Kazimierz, 16.11.1987 –18.04.1989
Ks. Drzewiecki Zbigniew Leszek, 19.02.1984 – 30.11.1987
† Ks. Śnieżek Tadeusz, 10.09.1981–19.02.1984
† Ks. Heintsch Paweł, 27.05.1971–10.09.1981
Ks. Żółkiewski Henryk, 06.07.1967 – 27.05.1971
Ks. Ciepielewski Bogdan, 02.09.1959 – 06.07.1967
Ks. Rek Józef, 01.10.1946 – 02.09.1959
Ks. Kapelewski Paweł, 01.09.1939 – 01.10.1946
Ks. Marcinkowski Władysław, 01.02.1935 – 01.09.1939
Ks. Truszkowski Jan, 04.06.1918 – 01.02.1935
Ks. Knapski Zygmunt, do 04.06.1918
Ks. Wojno Wincenty, 14.11.1944 – 30.10.1945
Liczba parafian: 1366
Parafię erygował biskup poznański Jan Latalski, późniejszy Prymas, 20 stycznia 1532 roku.

Parafię erygował biskup poznański Jan Latalski, późniejszy Prymas, 20 stycznia 1532 roku. Bracia Serafin (sędzia ziemi czerskiej) i Zygmunt Oborscy, właściciele dóbr Łukowiec i Żeliszew, zbudowali drewniany kościół p.w. Wszechmogącego Boga, Niepokalanej Dziewicy Maryi, Św. Anny, Św. Bartłomieja i Św. Stanisława BM (inni podają Św. Barbarę, Św. Stanisława i Św. Annę). Rok później kolatorzy kościoła otrzymali przywilej i założyli tu miasto na prawie magdeburskim. Dokumenty z 1747 roku podają, że pierwotną nazwę Żeliszew zmieniono na Jeruzal. W połowie XVIII w. miasto przeszło w posiadanie rodziny Rudzińskich, a od 1758 r. należało do Cieszkowskich.

W XVIII w. kościół groził zawaleniem, dlatego wojewoda mazowiecki i właściciel miasteczka, Kazimierz Rudziński, zbudował w 1758 r. nową świątynię z drewna p.w. Św. Wojciecha i Św. Mikołaja, która istnieje do chwili obecnej. Na początku XIX w. Jeruzal utracił prawa miejskie. Gruntowne remonty przeprowadzono w latach 1882-1884 (wydłużono nawy na zachód, przebudowano zakrystię i kruchty) i w 1946 r.

O. Buduer Janusz CSSR, do 25.05.1978
Ks. Podstawka Jan Tadeusz MIC, do 20.06.1965
Ks. Podstawka Józef, do 27.05.1965
S. Kozicka Zofia
Barania Ruda, Borki, Dębowce, Gajówka Florianów, Jeruzal, Jeziorek, Lipiny, Łukówiec, Płomieniec, Porzewnica, Topór