Diecezja Warszawsko-Praska
Parafia Narodzenia Pańskiego, Jasienica
ul. Kościelna 2
Jasienica
05-240 Tłuszcz
wg ogłoszeń
08: 00
10: 00z udziałem dzieci
12: 00
18: 00
Ks. Kozera Krzysztof, od 27.07.2014
Ks. Lemański Wojciech Michał, 03.06.2006 –15.07.2013
Ks. Kazulak Stanisław Euzebiusz, 30.03.1988 –17.06.2006
Ks. Kozera Krzysztof, 01.07.2014 – 27.07.2014
Ks. Chojnicki Grzegorz, 15.07.2013 – 01.07.2014
Ks. Kazulak Stanisław Euzebiusz, 23.12.1982 – 30.03.1988, organizator parafii, budowniczy kościoła i plebanii
Ks. Iwański Zbigniew, 28.08.2013 – 01.07.2014
Ks. Skłucki Jerzy Marcin, 28.08.2013 – 30.11.2013
Liczba parafian: 3000
Parafię erygował kard. Józef Glemp 30 marca 1988 roku z części parafii Klembów.

Parafię erygował kard. Józef Glemp dnia 15 marca 1988 roku z części parafii Klembów. Początki duszpasterstwa sięgają 24 grudnia 1982 roku, gdy ks. Stanisław Kazulak, delegowany dzień wcześniej do tworzenia ośrodka w Jasienicy, odprawił pierwszą Pasterkę w miejscowej salce katechetycznej. Prowizoryczną kaplicę poświęcił bp Jerzy Modzelewski 27 lutego 1983 roku.

Od 15 marca 1983 roku był tu samodzielny ośrodek duszpasterski. Naczelnik gminy Tłuszcz 23 stycznia 1985 roku wydał pozwolenie na budowę kościoła według projektu arch. Janusza Stępkowskiego i inż. Janusza Zdrojewskiego. Plac pod budowę, krzyż i wykop pod fundamenty poświęcił bp Władysław Miziołek 20 kwietnia 1985 roku. Kamień węgielny, poświęcony przez Jana Pawła II w archikatedrze św. Jana w Warszawie 8 czerwca 1987 roku, wmurował bp Władysław Miziołek 28 czerwca 1987 roku, on także poświęcił mury świątyni w dniu 20 kwietnia 1991 roku. Kościół powstał dzięki staraniom ks. Stanisława Kazulaka, z ofiar parafian (szczególnie Krystyny i Dariusza Parysów) i dzięki bardzo ofiarnej pracy społecznej (na budowie pracowało od 6 do 354 mężczyzn).

Kościół konsekrował abp Sławoj Leszek Głódź 17 kwietnia 2005 roku.