DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Parafia Św. Anny, Jakubów
Plac św. Jakuba Apostoła 1
05-306 Jakubów
25 757 91 93
17:00
09:00
10:30
12:00
17:00
Ks. Tempczyk Mirosław, od 27.08.2009
Ks. Chrząszcz Wiesław, 08.06.2006 – 27.08.2009
Ks. Wnuk Andrzej, 27.07.2002 – 08.06.2006
† Ks. Jarosz Leonard, 02.03.1998 – 23.07.2002 (†)
Ks. Mierzejewski Ryszard Stanisław, 10.06.1987 – 02.03.1998
Ks. Konieczny Ludwik, 18.03.1972 –10.06.1987
Ks. Stasiewicz Ksawery, 15.05.1970 –18.03.1972
Ks. Ciećwierz Józef, 15.06.1967 –15.05.1970
Ks. Świtkowski Jan, 10.02.1952 –15.06.1967
† Ks. Siedlecki Wincenty, 15.11.1947 – 05.12.1951 (†)
Ks. Garwacki Eugeniusz, 14.08.1937 –15.11.1947
Ks. Malatyński Jan, 01.11.1923 – 01.08.1937
† Ks. Lipski Józef, 01.02.1913 –15.09.1923 (†)
Ks. Bretschneider Józef, 01.01.1911– 01.01.1913
Ks. Perkowski Aleksander, 01.09.1907 – 01.01.1911
Ks. Sobolewski Kazimierz, 12.1897 – 01.09.1907
Ks. Stefański Michał, 01.1897 –12.1897
† Ks. Zieliński Teodor, 12.1866 –12.1896
Ks. Modelski Leonard, 07.1862 –12.1866
† Ks. Sypniewski Andrzej, 1836 –1862
Ks. Rutkowski Tomasz, 1835 –1836
Ks. Skowyra Kazimierz CM, 10.12.1951–10.02.1952
Ks. Kałczyński Henryk, 15.09.1923 – 01.11.1923
Ks. Łaszcz Daniel, 28.06.2008 – 29.08.2010
Ks. Franczak Dariusz, 01.10.2007 – 28.06.2008
Ks. Wąsowski Andrzej, 28.06.2003 – 20.08.2006
Ks. Mądry Grzegorz, 04.08.2002 – 28.06.2003
Ks. Danecki Jerzy Andrzej, 30.06.2000 – 21.11.2000
Ks. Pogorzelski Robert, 26.06.1998 – 30.06.2000
Ks. Wdowiak Kamil, 28.06.1997 – 26.06.1998
Ks. Ożóg Marcin, 30.06.1994 – 28.06.1997
Ks. Ejsmont Piotr Krzysztof, 19.09.1991– 22.06.1994
Ks. Wnuk Andrzej, 01.06.1989 –19.08.1991
Ks. Pasiak Ireneusz, 10.06.1987 – 01.07.1989
Ks. Kakietek Janusz, 16.06.1986 –10.06.1987
Ks. Kisieliński Kacper, 24.10.1985 –16.06.1986
Ks. Ciećwierz Michał, 13.06.1984 – 24.10.1985
Ks. Kulikowski Antoni, 10.06.1983 –13.06.1984
† Ks. Mencel Leszek Grzegorz, 20.01.1982 – 30.06.1982
Ks. Bieliński Michał Antoni, 03.06.1980 – 20.01.1982
Ks. Zaręba Wiesław, 25.05.1979 – 20.05.1980
Ks. Badowski Zbigniew, 27.09.1978 – 25.05.1979
Ks. Fedorowicz Waldemar, 06.06.1977 – 04.10.1978
† Ks. Mroczkowski Grzegorz, 18.11.1976 – 28.05.1977
Ks. Rudzik Zygmunt, 07.06.1976 –18.11.1976
Ks. Wojciechowski Zbigniew Feliks, 08.06.1974 –15.05.1976
Ks. Jaworski Tadeusz, 16.11.1973 – 08.06.1974
Ks. Ordak Franciszek, 25.06.1973 –16.11.1973
Ks. Olaczek Tadeusz, 29.05.1972 – 25.06.1973
Ks. Kasztalski Marian, 10.06.1970 –10.06.1972
Ks. Kret Henryk, 18.01.1969 –10.06.1970
Ks. Wilczek Jan, 20.06.1967 –18.01.1969
Ks. Wyszyński Stanisław, 01.06.1966 – 20.06.1967
Ks. Tarnowski Janusz, 06.1944 – 07.1944
† Ks. Sałaga Anatol, 05.1923 – 09.1923
Liczba parafian: 2970
Parafię erygował biskup poznański Andrzej z Bnina 12 listopada 1473 roku i włączył do archidiakonatu warszawskiego.

Parafię erygował biskup poznański Andrzej z Bnina 12 listopada 1473 roku i włączył do archidiakonatu warszawskiego. Początkowo obejmowała dwie miejscowości: Jakubów i Łaziska. W 1540 roku było ich już osiem, a w roku 1616 – dziesięć.

Pierwszy kościół wzniesiono wraz z erygowaniem parafii. W 1657 roku świątynia została sprofanowana i obrabowana przez Kozaków i Szwedów. W wyniku III rozbioru Polski w 1795 roku Jakubów znalazł się pod zaborem austriackim i dlatego należał do diecezji lubelskiej (dekanat liwski, potem garwoliński). W 1818 roku znalazł się w granicach nowo powstałej archidiecezji warszawskiej (dekanat siennicki, potem miński).

Obecny neogotycki kościół zbudowano w latach 1903-1905, z cegły wypalanej na miejscu, według projektu arch. Józefa Dziekońskiego, staraniem ks. Kazimierza Sobolewskiego, z ofiar miejscowej ludności. Świątynię konsekrował bp Kazimierz Ruszkiewicz 26 lipca 1905 roku. W prawie stuletniej historii kościół był trzykrotnie odnawiany: w 1928, 1966 i 1990 roku.

Ks. Bodecki Krzysztof, do 14.06.2003
Ks. Królak Walenty, do 24.06.1973
Ks. Bartnicki Roman, do 12.06.1966
Ks. Rawski Stanisław, do 12.06.1966
Ks. Aksman Julian
† Ks. Gromulski Stanisław
Ks. Mielcarz Henryk
Ks. Niewiatowski Wacław
Ks. Wocial Józef
S. Gromulska Józefa SM
S. Mielcarz Mechtylda CSSE
S. Mielcarz Salomea CSSE
S. Sieńowska Józefa USJK
Aleksandrów, Antonina, Borek Czarniński, Brzozówka, Budy Kumińskie, Budy Przytockie, Czarna, Góry, Izabelin, Jakubów, Józefin, Ludwinów, Łaziska, Marianka, Moczydła, Przedewsie, Przytoka, Rządza, Szczytnik, Szymankowszczyzna, Tymoteuszew, Witkowizna