Diecezja Warszawsko-Praska
Parafia Św. Antoniego z Padwy, Ignaców
Ignaców 11
05-300 Mińsk Mazowiecki
25 759 26 11
06:30 w kaplicy u Sióstr
07:30 w okresie kolędy
09:00 w wakacje we wtorek, czwartek i sobotę
17:00 od października do marca poza okresem kolędy
18:00 od kwietnia do czerwca, we wrześniu oraz w wakacje w poniedziałek, środę i piątek
08:00
10:00
12:00
10:00, 17:00
17:00
10:00, 17:00
Ks. Staszczyszyn Edward CM, od 25.06.2004
Ks. Jaworecki Konrad CM, od 01.07.2014
Ks. Gerej Andrzej CM, 30.06.1997 – 25.06.2004
Ks. Kozłowski Wojciech CM, 20.08.1996 – 30.06.1997
Ks. Piotrowski Władysław CM, 01.11.1992 – 20.08.1996
Ks. Tyszka Antoni CM, 14.08.1984 –18.09.1992
Ks. Godziek Hieronim CM, 09.06.1980 –14.08.1984
Ks. Łotach Ludgard CM, 14.09.1965 – 09.06.1980
Ks. Majchrzycki Jan CM, 01.08.1964 –14.09.1965
† Ks. Klimek Stanisław CM, 15.02.1959 – 20.12.1963 (†)
Ks. Skowyra Kazimierz CM, 15.01.1950 –15.02.1959
Ks. Goliszewski Wincenty CM, 25.12.1949 –10.01.1950
Ks. Sętkowski Rafał CM, 18.09.1992 – 01.11.1992
Ks. Budziszewski Zdzisław CM, 20.12.1963 – 01.08.1964
Ks. Goliszewski Wincenty CM, 23.12.1948 – 25.12.1949
Ks. Krzyśków Robert CM, 25.06.2012 – 01.07.2014
Ks. Budziszewski Zdzisław CM, 1958 –1970
Ks. Sitarz Eugeniusz CM, 29.08.1962 –1964
Ks. Żak Czesław CM, 1956 –1961
† Ks. Klimek Stanisław CM, 1955 –1959
Ks. Fujawa Franciszek CM, 1955 –1956
Ks. Goliszewski Wincenty CM, 01.10.1940 – 23.12.1948
Ks. Suchoński Zenon CM, 1989 –1905
Ks. Smakosz Leszek Paweł CM, 01.07.2009 – 30.06.2012
Liczba parafian: 2089
Parafię erygował kard. Stefan Wyszyński 25 grudnia 1949 roku z części parafii Narodzenia NMP w Mińsku Mazowieckim i św. Anny w Jakubowie.

Parafię erygował kard. Stefan Wyszyński 25 grudnia 1949 roku z części parafii Narodzenia NMP w Mińsku Mazowieckim i św. Anny w Jakubowie. Pierwszym duszpasterzem był ks. Wincenty Goliszewski, który przybył tu w październiku 1940 roku i rozpoczął pracę w kaplicy Zakładu Wychowawczego dla Dziewcząt.

Historia kościoła rozpoczyna się w 1895 roku, gdy zarząd warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności podjął decyzję o budowie świątyni przy Domu Opieki dla Dziewcząt. Główną opiekunką zakładu stała się hrabina Maria Wanda Ronikier, która w ten sposób chciała uczcić przedwcześnie zmarłego męża Wiktora, ofiarnego działacza Towarzystwa Dobroczynności. W kosztach budowy brali udział również członkowie Koła Czcicieli św. Antoniego. Kościół zbudowano według projektu Stanisława Adamczewskiego, który także sprawował dozór techniczny nad budową.

13 czerwca 1903 roku, we wspomnienie św. Antoniego z Padwy, świątynię poświęcił kapelan zakładu ks. Zenon Suchoński w obecności ks. prał. Leona Jungowskiego. 23 grudnia 1948 roku władze kościelne powołały w Ignacowie filię parafii Narodzenia NMP w Mińsku Mazowieckim. 10 stycznia 1950 roku parafię przekazano Księżom Misjonarzom św. Wincentego à Paulo, a pierwszym proboszczem został ks. Kazimierz Skowyra, który przybył z Chin po piętnastoletniej pracy misyjnej. Kościół nie był konsekrowany.

Ks. Mucha Radosław CM, do 19.05.2007
Ks. Goźliński Zbigniew CM, do 13.05.1995
Ks. Dobosiewicz Jan CM, do 02.10.1993
S. Dobosiewicz Teresa SM, do 12.03.1990
Ks. Piotrowski Władysław CM, do 19.06.1960
Anielew, Budy Janowskie, Dziękowizna, Ignaców, Janów, Jędrzejów Nowy, Jędrzejów Stary, Kokoszki, Leonów, Tyborów, Wiciejów, Wólka Wiciejowska

Zgromadzenie Księży Misjonarzy, Ignaców 11 (parafia), tel. 22 759 26 11

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (Szarytki), Ignaców 10 (Specjalny Ośrodek Wychowawczy), tel. 25 759 23 82