Diecezja Warszawsko-Praska
Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Guzew
Guzew 102
05-320 Mrozy
16: 00
10: 00
11: 30
Ks. Długosz Robert, 06.03.2011–10.08.2016
Ks. Ścisłowski Adam Antoni, 07.12.2008 – 06.03.2011
Ks. Jankowski Eugeniusz, 30.10.2006 – 07.12.2008
Ks. Gajda Witold Józef, 15.10.2005 – 30.10.2006
Ks. Leda Eugeniusz, 28.02.1999 –15.10.2005
Ks. Sałański Bogdan, 24.05.1997 –15.02.1999, organizator parafii i budowniczy plebanii
Liczba parafian: 680
Parafię erygował Bp Kazimierz Romaniuk 24 maja 1997 roku z części parafii Kuflew i Mrozy.

Parafię erygował bp Kazimierz Romaniuk 24 maja 1997 r. z części parafii Kuflew i Mrozy. Początki duszpasterstwa były tutaj dość burzliwe: w 1930 r. wieś Guzew została odłączona od parafii Kuflew i przyłączona do parafii Mrozy. Spowodowało to antagonizmy na tyle silne, że w latach 1931-1936 funkcjonował tu Polski Narodowy Kościół z niewielką drewnianą kaplicą i księdzem. Jednak z powodu braku funduszy na budowę kościoła murowanego i utrzymanie księdza wspólnota się rozwiązała. Po tym fakcie cztery rodziny przyłączyły się do parafii w Mrozach, a pozostali powrócili do Kuflewa.

Ks. Władysław Furmański, wieloletni proboszcz Kuflewa (1968-1983), czynił duże starania, aby zjednoczyć wieś: wynajął dom, w którym prowadził katechizację dzieci (raz w tygodniu) i odprawiał Mszę świętą (raz w miesiącu). Ówczesne władze cywilne postanowiły sprzedać dom; od tej pory katechizację i Eucharystię sprawowano po rodzinach lub na łące. W 1982 r. ks. Furmański podjął starania o budowę kaplicy i sali katechetycznej.

Poświęcenia krzyża i placu dokonał bp Zbigniew Kraszewski. Od maja 1983 r. Mszę świętą odprawia się w każdą niedzielę. Budowę kaplicy rozpoczęto 17 września, a 22 października bp Jerzy Modzelewski wmurował kamień węgielny przywieziony z Grobu Pańskiego. Od 1 września 1984 r. nauka religii odbywała się już w salce katechetycznej. Dekretem z 22 czerwca 1995 r. władza diecezjalna mianowała ks. Bogdana Sałańskiego kapelanem kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa w sanatorium w Rudce, powierzając mu obowiązek opieki duszpasterskiej nad kaplicą z Guzewie; on też został mianowany pierwszym proboszczem.

W roku 1999 między plebanią a kościołem powstała grota ku czci Matki Bożej, rozpoczęto też prace związane z wyposażaniem świątyni. W dniu 15 września 2004 r. bp Kazimierz Romaniuk dokonał konsekracji kościoła.

Gajówka Bernatowizna, Guzew, Lubomin, Natolin, Rudka, Rudka-Sanatorium, Trojanów

Kaplica szpitalna Najświętszego SPJ w Rudce, Rudka-Sanatorium, al. Dunina 1