Diecezja Warszawsko-Praska
Parafia Św. Wawrzyńca, Glinianka
ul. Wawrzyniecka 149
05-408 Glinianka
07: 30
08: 00w soboty
18: 00od poniedziałku do piątku w maju, czerwcu i październiku oraz w środy
08: 00
10: 00
11: 30
12: 45oprócz lipca i sierpnia
18: 00
Ks. Błażejczyk Piotr, od 01.07.2017
† Ks. Krzesiński Krzysztof, 09.06.2007 – 22.02.2017 (†)
Ks. Regucki Tadeusz Władysław, 26.07.1995 – 09.06.2007
† Ks. Nowak Władysław, 22.06.1993 –11.07.1995
† Ks. Krukowski Adam, 17.12.1988 – 22.06.1993
† Ks. Nowicki Władysław, 26.06.1987 –17.12.1988
Ks. Bereziński Jacek, 26.06.1985 – 26.06.1987
† Ks. Marczuk Stanisław, 07.07.1966 – 26.06.1985
† Ks. Zakrzewski Władysław, 30.07.1959 – 07.07.1966
† Ks. Malesa Stanisław, 07.09.1952 – 30.07.1959
† Ks. Wesołowski Henryk, 01.12.1932 – 07.09.1952
† Ks. Wielicki Henryk, 01.04.1931– 01.12.1932
† Ks. Polikowski Karol, 01.03.1917 – 01.04.1931
Ks. Błażejczyk Piotr, 01.03.2017 – 01.07.2017
Ks. Błażejczyk Piotr, 26.08.2015 – 01.03.2017
Ks. Wojno Wojciech, 27.08.2014 – 26.08.2015
Ks. Franczak Dariusz, 28.06.2008 – 27.08.2014
† Ks. Krzesiński Krzysztof, 15.06.1989 –19.08.1991
Ks. Szymula Marek, 15.06.1988 –15.06.1989
Ks. Kosiński Wiesław, 10.06.1987 –15.06.1988
Ks. Węgrzynowicz Ireneusz, 09.06.1986 –10.06.1987
† Ks. Dupczyk Jerzy, 13.06.1984 –15.06.1985
Ks. Prokop Zygmunt CSMA, 11.06.1965 –15.06.1966
Ks. Żelaźnicki Zygmunt, 08.06.1964 –11.06.1965
Ks. Witecki Leon, 16.12.1963 – 08.06.1964
Ks. Proczek Zygmunt MIC, 01.11.1963 –16.12.1963
Ks. Umerle Janusz, 20.10.2020 – 30.06.2021
† Ks. Rybak Kazimierz, 01.07.2007 – 01.07.2013
Ks. Sarosiek Jan SI, 1967 –1977
Liczba parafian: 3500
Parafię erygował biskup poznański Andrzej Czarnkowski 13 listopada 1556 roku z części parafii Kołbiel.

Parafię erygował biskup poznański Andrzej Czarnkowski 13 listopada 1556 roku z części parafii Kołbiel. Wieś została założona w XV wieku jako Gliniany. W latach 1557-1820 posiadała prawa miejskie, nosiła wówczas nazwę Wawrzyńczew (od imienia właściciela, Wawrzyńca Dobrzynieckiego herbu Ciołek, podstolego czerskiego). Obecna nazwa pochodzi od dużych pokładów gliny zalegających pod powierzchnią.

Pierwszy kościół parafialny pod wezwaniem NMP, św. Franciszka, św. Jana Apostoła i św. Wawrzyńca Męczennika wzniósł równocześnie z utworzeniem parafii (inni podają 26 kwietnia 1564 roku) Wawrzyniec Dobrzyniecki, podczaszy ziemi czerskiej. W ówczesnym Wawrzyńczewie były dwa kościoły, szkoła parafialna, szpital-przytułek dla ubogich. W wyniku wojen ze Szwedami podupadły okoliczne miejscowości i zmalała liczba mieszkańców. Spowodowało to spadek dochodów parafii i niszczenie starego kościoła. W końcu XVIII wieku w parafii mieszkało ok. 480 osób, a samo miasto liczyło ponad 200 mieszkańców. W roku 1763 na miejscu zniszczonej świątyni zbudowano nową, istniejącą do dziś. Ks. Andrzej Nowacki w roku 1883 oszalował ściany i dobudował dwie zakrystie (jedna murowana).

W okresie II wojny światowej silnie działały tu Armia Krajowa i Bataliony Chłopskie, upamiętnia to pomnik stojący przy kościele.

W 1997 roku rozpoczął się remont kościoła, nadzorowany przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wykonano następujące prace: odbudowa fundamentów, położenie impregnowanych podwalin, cyklinowanie i malowanie ścian zewnętrznych, wymiana szczytów przed głównym wejściem, wymiana części szalunku zewnętrznego, całkowita wymiana pokrycia gontem. W 2001 roku przystąpiono do prac konserwatorskich przy ołtarzach bocznych i ołtarzu głównym. W roku 2010 wymieniono podłogę świątyni.

S. Brewczyńska Róża WNO, do 06.08.2001
Ks. Rokicki Klaudiusz MIC
S. Książek Iwona
S. Niemczak Maria
Bolesławów, Czarnówka, Dobrzyniec, Glinianka, Górki: Graniczna, Marii Konopnickiej, Krótka, Partyzantów, Księcia Józefa Poniatowskiego, Szkolna, Żwirowa, Józefów, Kopki, Kruszówiec, Lipowo, Poręby, Rzakta, Siwianka, Wola Karczewska