Diecezja Warszawsko-Praska
Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Duczki
ul. Willowa 9
Duczki
05-200 Wołomin
07: 00
18: 00
07: 00
08: 30
10: 00
12: 00z udziałem dzieci
18: 00
20: 15
Ks. Strzyż Jan, od 20.08.2021
Ks. Rakoczy Arkadiusz Stanisław, 04.02.2016 – 01.07.2020
Ks. Kałęcki Józef, 06.07.2013 – 04.02.2016
† Ks. Krysztopa Zygmunt, 06.04.1980 – 06.07.2013
† Ks. Krysztopa Zygmunt, 31.12.1975 – 06.04.1980, organizator parafii, budowniczy kościoła i plebanii
Ks. Włoch Michał, 01.02.2016 – 25.08.2019
Ks. Grzegrzułka Marek, 27.08.2014 – 04.02.2016
Ks. Mądry Grzegorz, 26.08.2012 – 27.08.2014
Ks. Legucki Rafał, 28.06.2008 – 28.08.2012
Ks. Kowalczyk Jakub, 04.06.2006 –19.06.2008
† Ks. Królak Mariusz, 28.06.2003 – 01.07.2006
Ks. Gergont Stanisław, 18.06.2002 –18.01.2004
Ks. Budzyński Krzysztof, 26.08.2000 – 28.06.2003
Ks. Rasztawicki Leszek Jacek, 26.06.1998 –19.08.2000
Ks. Olędzki Wojciech, 30.06.1995 – 26.06.1998
Ks. Mazurkiewicz Paweł Zbigniew, 30.06.1994 – 30.06.1995
Ks. Rakoczy Arkadiusz Stanisław, 27.06.1992 – 30.06.1994
Ks. Niewęgłowski Dariusz, 21.05.1989 – 22.06.1992
Ks. Chibowski Henryk Maciej, 15.06.1988 –15.06.1989
Ks. Krzyżewski Janusz, 10.06.1987 –15.06.1988
Ks. Micek Bronisław, 03.06.1985 –10.06.1987
Ks. Jędrzejewski Jerzy, 10.06.1983 – 03.06.1985
Ks. Badowski Zbigniew, 14.10.1982 –10.06.1983
Ks. Łyszkowski Zbigniew, 18.06.1979 –14.10.1982
† Ks. Makowski Wojciech Wiesław, 06.06.1977 – 20.05.1978
Ks. Czajkowski Antoni, 15.05.1976 – 28.05.1977
Ks. Korczak Jakub, 24.08.2016 – 26.08.2021
Ks. Gałaj Andrzej, 20.10.2020 – 30.06.2021
† Ks. Krysztopa Zygmunt, 06.07.2013 – 08.07.2019 (†)
Ks. Sałański Bogdan, 10.04.2015 –13.01.2016
Liczba parafian: 4810
Parafię erygował kard. Stefan Wyszyński 6 kwietnia 1980 roku.

Parafię erygował kard. Stefan Wyszyński 6 kwietnia 1980 roku. Utworzono ją z części trzech parafii: Świętej Trójcy w Kobyłce, św. Jana Chrzciciela i św. Wojciecha Biskupa Męczennika w Poświętnem oraz Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie.

W 1878 roku powstała wieś Zagościniec, jednym z jej właścicieli był Józef Łaszcz, który nabył 240 ha gruntów (w tym 100 ha lasu). Pod koniec XIX wieku wydzielono 95 działek po 0,6 ha i sprzedawano – już z domami w stylu nadświdrzańskim („świdermajer”) – urzędnikom rosyjskim, wojskowym, kupcom i przemysłowcom z Warszawy. Tramwaj konny łączył je ze stacją kolejową w Wołominie. Początki duszpasterstwa związane są z kaplicą w Zenonowie: w roku 1905 rosyjski pułkownik Krysztanowski postawił tu gipsową figurę Niepokalanej, a w 1938 roku ze składek mieszkańców i letników postawiono kapliczkę o wymiarach 3 × 4 m. Wiosną 1969 roku wierni wraz z ks. Grzegorzem Kalwarczykiem, ówczesnym wikariuszem parafii Świętej Trójcy w Kobyłce, w ciągu jednej nocy dwukrotnie powiększyli kaplicę – do powierzchni 3 × 8 m.

Jeszcze w 1941 roku pięciu gospodarzy z Duczek ofiarowało działki pod kościół, ich łączna powierzchnia wynosiła 1,5 ha.

W 1957 roku pojawiły się plany utworzenia parafii w Zagościńcu, lecz Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie zablokowało je skutecznie.

Od 1969 roku w kaplicy w Zenonowie odprawiały się Msze święte w niedziele i święta. W czerwcu 1973 roku władza metropolitalna mianowała ks. Zygmunta Krysztopę wikariuszem parafii Świętej Trójcy w Kobyłce, powierzając mu opiekę nad kaplicą w Zenonowie) i zadanie zorganizowania nowego ośrodka duszpasterskiego. Kaplicę ponownie w ciągu jednej nocy nielegalnie powiększono (6 × 10 m), ale Urząd Bezpieczeństwa zapieczętował ją i postawił wartownika. Sprawa rozwiązała się pozytywnie po kilku dniach: władze cywilne zgodziły się na ukończenie budowy.

Kaplicę pod wezwaniem Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych poświęcił bp Władysław Miziołek 25 maja 1975 roku. Pierwszy plac pod budowę kościoła w Duczkach (6000 m) wraz ze zdewastowaną oficyną zakupił ks. Zygmunt Krysztopa na swoje nazwisko 23 października 1974 roku (Kościół katolicki do 1989 roku nie miał osobowości prawnej). Po remontach i rozbudowie odprawiono tu pierwszą Mszę świętą. Był 9 września 1975 roku. 31 grudnia 1975 roku erygowano samodzielny ośrodek duszpasterski.

10 grudnia 1976 roku uzyskano pozwolenie na budowę kościoła i plebanii. Projekt przygotowali Maciej i Ewa Krasińscy z Warszawy, a konstrukcję opracowali Franciszek Romańczuk i Jan Płóciennik; budową kierował inż. Tadeusz Jarząbek z Warszawy. Ks. Krysztopa dokupił jeszcze 2300 m² placu i 24 września 1978 roku zaprosił bp. Jerzego Modzelewskiego, aby go poświęcił. Prace ziemne rozpoczęły się latem 1979 roku. 24 sierpnia 1980 roku kard. Stefan Wyszyński pobłogosławił kamień węgielny pochodzący z Ziemi Świętej, a pięć lat później (9 września 1985 roku) kard. Józef Glemp poświęcił nowo wybudowany kościół i sale katechetyczne. Nieco wcześniej, 29 czerwca 1985 roku, bp Kazimierz Romaniuk poświęcił cztery nowe dzwony, które zawisły na frontonie kościoła; on też konsekrował świątynię 9 czerwca 2002 roku.

Bp Solarczyk Marek, do 28.05.1992
Ks. Sałański Bogdan, do 09.06.1987
O. Kielczyk Krzysztof OSPPE
S. Dębska Ewa WDC
S. Zych Ewa PDDM
Duczki, Nowe Grabie, Nowe Lipiny: Batalionów Chłopskich (od Wąskiej), Niska, Pogodna, Szosa Jadowska (od 58), Stare Grabie