Diecezja Warszawsko-Praska
Parafia Św. Mikołaja, Dobre
ul. Rynek 30a
05-307 Dobre
17: 00
08: 15
10: 00poza wakacjami
11: 00w wakacje
12: 00poza wakacjami
16: 00poza wakacjami
17: 00w wakacje
† Ks. Gniazdowski Zdzisław Józef, 29.08.2009 – 21.12.2014
† Ks. Rutkowski Franciszek, 28.06.1983 – 29.08.2009
† Ks. Prus Marian, 20.11.1978 – 28.06.1983
Ks. Czajkowski Antoni, 04.11.1975 – 20.11.1978
† Ks. Żółkiewski Henryk, 29.05.1971– 04.11.1975
† Ks. Malewski Walenty Albert, 30.06.1965 – 29.05.1971
† Ks. Olszewski Stanisław, 04.12.1947 – 30.06.1965
† Ks. Trzepałko Jan, 1941– 04.12.1947
† Ks. Konieczny Antoni, 1934 –1941
† Ks. Bors Paulin, 1928 –1934
† Ks. Smoleński Edmund, 1867 –1928, zmarł i pochowany w Dobrem
Ks. Skierkowski Michał Jacek, 26.08.2017 – 27.08.2020
Ks. Bugaj Dariusz, 01.09.2013 – 26.08.2017
Ks. Wyszyński Piotr, 28.08.2011– 01.09.2013
Ks. Rokita Piotr Paweł, 01.07.2006 – 28.08.2011
Ks. Jaworski Wojciech, 20.06.2003 –19.06.2006
Ks. Białobrzeski Paweł, 30.06.2001– 28.06.2003
Ks. Piechaczek Janusz, 20.06.2000 –18.06.2001
Ks. Kwieciński Jacek, 28.06.1997 – 30.06.2000
Ks. Hołuj Marcin, 05.02.1996 – 20.06.1997
Ks. Wojno Wojciech, 30.06.1994 – 05.02.1996
Ks. Jarzyna Wojciech, 30.06.1993 – 30.06.1994
Ks. Sosna Arkadiusz ISChP, 22.06.1992 – 30.06.1993
Ks. Długosz Robert, 22.06.1989 – 22.06.1992
Ks. Pomarański Bogusław, 16.06.1986 – 22.06.1989
Ks. Leda Eugeniusz, 04.06.1984 –16.06.1986
Ks. Wasiak Mirosław, 07.06.1982 –13.06.1984
Ks. Trzaskowski Zenon, 25.05.1981– 07.06.1982
Ks. Jędrzejewski Józef, 05.02.1979 – 25.05.1981
Ks. Zagórski Stanisław, 28.05.1977 – 05.02.1979
Ks. Podstawka Zygmunt Marcin, 20.05.1975 – 28.05.1977
Ks. Zaława Jan, 20.05.1975 – 31.10.1975
† Ks. Siwiński Zbigniew Stanisław, 06.06.1974 – 20.05.1975
Ks. Zdun Wojciech, 17.06.1974 – 20.05.1975
Ks. Czarnołęcki Mirosław, 02.03.1974 – 06.06.1974
Ks. Alterman Bogdan, 13.10.1973 – 02.03.1974
Ks. Pękowski Jan SDB, 21.06.1972 – 22.11.1973
Ks. Bień Józef, 25.08.1973 –13.10.1973
Ks. Seremak Zbigniew, 05.06.1973 – 25.08.1973
Ks. Drzewiecki Zbigniew Leszek, 12.01.1973 – 05.06.1973
Ks. Kozłowski Stanisław, 02.10.1971– 09.12.1972
Ks. Smak Marian, 10.06.1970 – 01.06.1971
† Ks. Płaszczyński Ryszard, 02.06.1969 –10.06.1970
Ks. Borek Józef, 25.06.1966 – 02.06.1969
† Ks. Hałabuda Stanisław, 08.10.1965 – 25.06.1966
† Ks. Armijak Tadeusz, 26.06.1965 – 08.10.1965
Ks. Kazulak Stanisław Euzebiusz, 25.05.1964 – 26.06.1965
† Ks. Wrotniak Andrzej, 01.06.1963 – 25.06.1964
Ks. Olczak Józef, 22.06.1961– 01.06.1963
Ks. Jóźwik Ludwik, 20.06.1960 – 22.06.1961
† Ks. Żółkiewski Henryk, 03.08.1959 – 20.06.1960
Ks. Pawłowski Marian, 01.09.1958 – 03.08.1959
† Ks. Półkośnik Jan, 10.08.1957 – 01.09.1958
† Ks. Płudowski Józef, 28.06.1955 –10.08.1957
† Ks. Kajtaniak Marian, 09.1954 – 28.06.1955
† Ks. Boczek Konstanty, 25.08.1947 – 30.10.1947
† Ks. Dobiecki Zdzisław, 16.03.1946 – 25.08.1947
† Ks. Michrowski Ryszard, 28.09.1945 –16.03.1946
† Ks. Kotyński Leon, 1945 – 29.09.1945
† Ks. Poławski Jan, 1945 –1945
† Ks. Wróblewski Roman, 22.06.1942 –1945
† Ks. Jacukowicz Alfons, 1942 – 22.06.1942
† Ks. Kozalski Jerzy, 1941–1942
† Ks. Skrzecz Emilian, 17.03.1932 – 01.11.1932
† Ks. Gąsiorowski Franciszek, 1905 –1908, poległ podczas bombardowania Warszawy
Liczba parafian: 4861
Parafię erygował biskup poznański Jan Latalski w roku 1530.

Parafię erygował biskup poznański Jan Latalski w roku 1530. W tym samym roku, na mocy zezwolenia Zygmunta I, Jan Dobrzyniecki, podstoli zakroczymski, na swoich dobrach zwanych Ossowno założył miasto Dobre na prawie niemieckim. On także, przy udziale Mateusza z Brzozowicy, ufundował kościół pod wezwaniem św. Stanisława.

W XVI wieku miasto było poważnym ośrodkiem rzemieślniczo-handlowym, mieszkało w nim około 800 osób. Zniszczenia potopu szwedzkiego, wojen napoleońskich i powstania listopadowego (bitwa pod Dobrem, w czasie której siłami polskimi dowodził gen. Jan Skrzynecki) doprowadziły do utraty praw miejskich w 1852 roku.

Obecny kościół św. Mikołaja Biskupa, z fundacji Kamili Jaźwińskiej (dziedziczki Rudzienka, największego majątku w parafii), według projektu Bolesława Podczaszyńskiego, stanął w latach 1873-1878 dzięki staraniom ks. Edmunda Smoleńskiego. 31 sierpnia 1878 roku poświęcił go ks. Stanisław Chromiński, dziekan radzymiński, a konsekrował bp Wincenty Teofil Chościak Popiel 10 maja 1886 roku.

We wrześniu 1939 roku Mazowiecka Brygada Kawalerii toczyła pod Dobrem boje z okupantem.

Ks. Cudny Paweł, do 17.05.2008
S. Szpakowska Pia CSL, do 11.07.2002
Ks. Szelągowski Robert, do 25.05.1996
Ks. Sajnóg Zbigniew, do 29.05.1983
Ks. Wronka Wiesław, do 06.06.1976
Ks. Ołdak Kazimierz TChr., do 20.05.1971
S. Mrozińska Antonina CSIC
Antonina, Brzeźnik, Brzozowica, Czarnocin, Dobre, Drop, Duchów, Głęboczyca, Grabniak, Kąty Czernickie, Kobylanka, Makówiec Duży, Makówiec Mały, Osęczyzna, Poręby Nowe, Poręby Stare, Rakówiec, Rąbierz-Kolonia, Rąbież, Ruda-Czernik, Rudno, Rudzienko, Rynia, Sołki, Walentów, Wólka Kobylańska, Wólka Kokosia