Diecezja Warszawsko-Praska
Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła, Dębe Wielkie
ul. Kościelna 2
05-311 Dębe Wielkie
07: 00
18: 00
07: 00
09: 00
10: 30
12: 00
18: 00
Ks. Żarski Sławomir, od 12.10.2016
Ks. Kondracki Paweł, od 25.08.2019
Ks. Zaraś Henryk Michał, 28.08.2011– 01.07.2015
Ks. Mackiewicz Jerzy Karol, 25.11.2000 – 28.08.2011
† Ks. Armijak Tadeusz, 17.07.1982 – 25.11.2000
† Ks. Krajewski Franciszek, 23.10.1962 –17.07.1982
† Ks. Kwasiborski Henryk, 22.03.1957 – 23.10.1962
† Ks. Borowiec Władysław, 24.08.1950 – 22.03.1957
† Ks. Napiórkowski Henryk, 30.06.1939 – 24.08.1950
† Ks. Zdebski Karol, 30.06.1933 – 30.06.1939
† Ks. Wądołowski Zygmunt, 30.06.1932 – 30.06.1933
† Ks. Weber Kazimierz, 30.06.1929 – 30.06.1932
† Ks. Lebioda Jan, 30.06.1920 – 30.06.1929
† Ks. Zaremba Stanisław, 09.04.1913 – 30.06.1920
Ks. Żarski Sławomir, 01.07.2015 –12.10.2016
Ks. Rajski Zbigniew, 27.08.2014 – 25.08.2019
Ks. Sołowiej Paweł, 29.08.2009 – 27.08.2014
Ks. Włodkowski Mariusz Krzysztof, 24.06.2008 – 28.08.2009
Ks. Stępień Wojciech Robert, 01.07.2007 – 24.02.2008
Ks. Korzenecki Mariusz, 28.06.2003 – 01.07.2007
Ks. Danecki Jerzy Andrzej, 21.11.2000 – 28.06.2003
Ks. Szczepaniuk Dariusz, 28.06.1997 – 30.06.2000
Ks. Brajczewski Sławomir, 26.05.1996 – 20.06.1997
Ks. Ostojski Krzysztof, 30.06.1995 – 28.06.1996
Ks. Kuflikowski Andrzej, 27.06.1992 – 30.06.1995
Ks. Dobosz Ryszard, 15.06.1989 – 27.06.1992
Ks. Sałański Bogdan, 10.06.1987 –15.06.1988
Ks. Dominiak Piotr, 15.06.1985 –10.06.1987
† Ks. Armijak Tadeusz, 31.05.1982 –17.07.1982
Ks. Sobieraj Józef, 24.06.2004 –10.11.2013
Ks. Twarowski Marek, 01.07.2007 – 02.12.2007, delegowany do tworzenia ośrodka duszpasterskiego w Wielgolesie Brzezińskim
† Ks. Armijak Tadeusz, 25.11.2000 – 22.07.2004
Ks. Pogorzelski Robert, 01.06.2001–15.04.2004
Ks. Serżysko Włodzimierz, 20.06.2000 –18.06.2001
Liczba parafian: 5010
Parafię erygował bp Kazimierz Ruszkiewicz 9 kwietnia 1913 r.

Parafię erygował bp Kazimierz Ruszkiewicz 9 kwietnia 1913 r.

Kościół, zaprojektowany przez Józefa Piusa Dziekońskiego, zbudowali sami wierni w latach 1906-1908. Kamień węgielny wmurował w 1906 r. ks. Kazimierz Sobolewski – dziekan miński, a następnie poseł na Sejm Rzeczypospolitej. Zapał wiernych był tak duży, że w niespełna trzy lata po zawiązaniu się komitetu, 26 sierpnia 1908 r., świątynię konsekrował bp Kazimierz Ruszkiewicz, sufragan warszawski.

Miejscowość Dębe Wielkie w roku 2016 obchodziła 600-lecie istnienia. Znana jest m.in. z bitwy 31 marca 1831 r., w której oddziały gen. Jana Skrzyneckiego zwyciężyły rosyjski korpus gen. Grigorija Rosena i gen. Fiodora Geismara.

Prawie 90 lat później, 17 sierpnia 1920 r., kościołowi groziło wysadzenie przez bolszewików. Tragedii zapobiegł ppor. Jan Bozowski, którego bohaterski czyn parafianie wciąż wspominają. 1 maja 1944 r. wojska radzieckie zajęły Dębe Wielkie bez walk, ale w styczniu 1945 r. niemiecki samolot zrzucił w pobliżu kościoła bombę, której wybuch uszkodził wszystkie okna. W 1954 r. wybudowano kotłownię i założono w kościele centralne ogrzewanie (system Morwa na gorące powietrze). Obecnie świątynia jest ogrzewana przez dwie dmuchawy olejowe.

W 1957 r. do parafii przydzielono wieś Brzeziny, a 20 września 1964 r. dołączono jeszcze wieś Hutna Góra.

Ks. Jackowicz Andrzej
† Ks. Malesa Stanisław
† Ks. Świtkowski Jan
Ks. Tomasiewicz Ewaryst
Aleksandrówka, Cięciwa, Dębe Wielkie, Górki: Armii Krajowej, Hutnicza, Nadrzeczna, Kobierne, Olesin, Ostrów-Kania, Rysie, Teresław, Wielgolas Duchnowski (do 22)