DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego, Dąbrówka
ul. Kościelna 30
05-252 Dąbrówka
29 757 80 42
07:00
17:00
07:00
09:00
10:30 z udziałem dzieci
12:00
17:00
07:00, 09:00, 16:00, 18:00
Ks. Mackiewicz Jerzy Karol, 28.08.2011– 01.08.2015
Ks. Czajka Stanisław, 19.08.1991– 28.08.2011
† Ks. Góźdź Franciszek, 30.01.1964 –19.08.1991
Ks. Zajkowski Piotr, 04.12.1961– 30.01.1964
Ks. Wysocki Jan Julian, 10.09.1955 – 04.12.1961
† Ks. Kulesza Władysław, 20.04.1947 –10.09.1955
† Ks. Tomaszczyk Józef, 21.05.1938 – 20.04.1947
Ks. Żabczyński Władysław, 23.02.1935 – 21.05.1938
Ks. Staniszewski Henryk, 30.06.1923 – 23.02.1935
Ks. Grabowski Henryk, 30.06.1919 – 30.06.1923
Ks. Trzciński Paweł Stanisław, 26.08.2016 – 26.08.2017
Ks. Kiesner Adam, 26.08.2012 – 26.08.2016
Ks. Gut Robert, 01.07.2007 – 01.09.2012
Ks. Kozłowski Waldemar Sylwester, 01.07.2005 –15.07.2007
Ks. Zieliński Tadeusz Stanisław, 28.06.2003 – 01.07.2005
Ks. Jaworski Wojciech, 20.06.2000 – 20.06.2003
Ks. Swędrowski Michał Henryk, 26.08.2000 – 30.06.2001
Ks. Kania Stanisław, 20.06.1997 – 20.06.2000
Ks. Rowicki Grzegorz, 30.06.1994 – 22.06.1997
Ks. Rutkowski Józef, 21.06.1990 – 22.06.1993
Ks. Chmielewski Zbigniew, 05.04.1988 – 21.06.1990
Ks. Gołaś Krzysztof, 10.06.1987 – 05.04.1988
Ks. Piórkowski Ryszard, 18.06.1986 –10.06.1987
Ks. Mirecki Cezary, 01.09.1984 –18.06.1986
Ks. Sobieraj Józef, 10.06.1983 – 01.09.1984
Ks. Szymański Władysław, 20.05.1980 –10.06.1983
Ks. Mielcarz Henryk, 21.05.1979 – 20.05.1980
Ks. Bielecki Zenon, 15.05.1976 –18.06.1979
Ks. Słyk Władysław SJ, 13.01.1975 –15.05.1976
Ks. Wosławski Bogdan, 08.06.1974 –13.01.1975
Ks. Krawczyk Janusz, 09.06.1973 – 08.06.1974
Ks. Bazarnik Jacek Kazimierz, 10.06.1972 – 09.06.1973
Ks. Staniak Piotr, 25.08.1971–10.06.1972
Ks. Wronka Jan, 10.06.1971– 25.08.1971
Ks. Olton Zbigniew, 10.06.1970 –10.06.1971
† Ks. Bigaj Marian, 10.06.1968 –10.06.1970
Ks. Kołodziej Lucjan, 15.06.1966 –10.06.1968
Ks. Krysztopa Zygmunt, 28.05.1965 –15.06.1966
Ks. Wilczek Jan, 15.06.1964 – 28.05.1965
† Ks. Uniejewski Józef, 18.03.1963 –15.06.1964
† Ks. Konopka Mirosław, 26.06.1961–18.06.1963
Ks. Sobiecki Henryk, 05.08.1959 – 26.06.1961
Ks. Kalinowski Kazimierz, 10.08.1957 – 05.08.1959
Ks. Chaber Stanisław, 01.09.1956 –10.08.1957
Ks. Furmański Władysław, 01.09.1954 – 01.09.1956
Ks. Nowak Feliks, 16.06.1945 – 04.10.1946
Ks. Różalski Franciszek, 23.06.1944 –16.06.1945
Ks. Kowalczyk Piotr Paweł, 27.01.1942 – 23.06.1944
Ks. Wójcik Edward, 08.1939 –1941
Ks. Bank Bruno, 1939 – 08.1939
Ks. Słojewski Henryk, 1938 –1939
Ks. Rostkowski Stefan, 07.1935 –1938
Ks. Arndt Stefan, 23.02.1935 – 07.1935
Ks. Łubiński Wiktor, 01.09.1934 – 23.02.1935
† Ks. Gosiewski Adam, 07.1934 – 01.09.1934
Liczba parafian: 4980
Parafię erygował w roku 1442 biskup płocki książę Kazimierz, brat księcia Bolesława IV, przez wydzielenie z parafii Klembów.

Parafię erygował w roku 1442 biskup płocki książę Kazimierz, brat księcia Bolesława IV, przez wydzielenie z parafii Klembów. Pierwsze wzmianki o osadnictwie na tych terenach pochodzą z przełomu XII i XIII wieku.

Fundatorami pierwszego kościoła drewnianego byli Jan Słąka (podkomorzy łomżyński) i Jakub Saczko oraz Mikołaj i Filip (dziedzice Dąbrówki, Laskowa i Chajęt). Został on zniszczony wraz z całą miejscowością podczas wojen szwedzkich. Nowy kościół drewniany ufundował w 1737 roku wojewoda pomorski, podkomorzy ciechanowski, dziedzic Dąbrówki i Małopola Jakub Narzymski. Świątynię konsekrował sufragan płocki Marcin Załuski w 1745 roku. Została ona niemal doszczętnie spalona podczas insurekcji kościuszkowskiej.

Obecny kościół murowany, według projektu arch. Zygmunta Twarowskiego z 1875 roku, zbudowano staraniem ks. Bartłomieja Pawalskiego w latach 1881-1883 z ofiar parafian, konsekrował go abp Wincenty Chościak Popiel 22 sierpnia 1903 roku. W sierpniu 1944 roku wskutek działań wojennych kościół uległ częściowemu zniszczeniu. W latach 1945-1955 odrestaurował go ks. Józef Tomaszczyk. Budowę wieży zakończono w latach 1968-1972 dzięki staraniom ks. Franciszka Góździa. Wiszą na niej dwa dzwony: „Święty Jan” (800 kg) i „Święty Antoni” (350 kg), poświęcił je bp Wacław Majewski 14 października 1956 roku.

Ks. Rzępołuch Paweł, do 30.05.1998
Ks. Łazicki Józef, do 26.05.1963
Ks. Kosiński Wiesław
S. Kowalewska Elżbieta SM
S. Stryjczak Beata OSBSam
Chajęty, Chruściele, Dąbrówka, Dręszew, Działy Czarnowskie, Głuchy, Guzowatka, Karolew, Karpin, Lasków, Małopole, Marianów, Stanisławów, Trojany, Wszebory, Zaścienie