Diecezja Warszawsko-Praska
Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego, Dąbrówka
ul. Kościelna 30
05-252 Dąbrówka
29 757 80 42
07: 00
17: 00
07: 00
09: 00
10: 30z udziałem dzieci
12: 00
17: 00
Ks. Mackiewicz Jerzy Karol, 28.08.2011– 01.08.2015
Ks. Czajka Stanisław, 19.08.1991– 28.08.2011
† Ks. Góźdź Franciszek, 30.01.1964 –19.08.1991
† Ks. Zajkowski Piotr Julian, 04.12.1961– 30.01.1964
† Ks. Wysocki Jan Julian, 10.09.1955 – 04.12.1961
† Ks. Kulesza Władysław, 20.04.1947 –10.09.1955
† Ks. Tomaszczyk Józef, 21.05.1938 – 20.04.1947
† Ks. Żabczyński Władysław, 23.02.1935 – 21.05.1938
† Ks. Staniszewski Henryk, 30.06.1923 – 23.02.1935
† Ks. Grabowski Henryk, 30.06.1919 – 30.06.1923
† Ks. Deplewski Ignacy, 1897 – 30.06.1919
† Ks. Puchalski Feliks, 1894 –1897
† Ks. Pawalski Bartłomiej, 1872 –1894
† Ks. Cierniewski Jospen, 1868 –1872
† Ks. Ozimiński Roch, 1853 –1868
† Ks. Sypniewski Jan, 1833 –1853
† Ks. Matliński Jan Kanty, 1820 –1831, ochrzcił Cypriana Norwida
Ks. Bugaj Dariusz, 26.08.2017 – 26.08.2018
Ks. Trzciński Paweł Stanisław, 26.08.2016 – 26.08.2017
Ks. Kiesner Adam, 26.08.2012 – 26.08.2016
Ks. Gut Robert, 01.07.2007 – 01.09.2012
Ks. Kozłowski Waldemar Sylwester, 01.07.2005 –15.07.2007
† Ks. Zieliński Tadeusz Stanisław, 28.06.2003 – 01.07.2005
Ks. Jaworski Wojciech, 20.06.2000 – 20.06.2003
Ks. Swędrowski Michał Henryk, 26.08.2000 – 30.06.2001
Ks. Kania Stanisław, 20.06.1997 – 20.06.2000
Ks. Rowicki Grzegorz, 30.06.1994 – 22.06.1997
Ks. Rutkowski Józef, 21.06.1990 – 22.06.1993
Ks. Chmielewski Zbigniew, 05.04.1988 – 21.06.1990
Ks. Gołaś Krzysztof, 10.06.1987 – 05.04.1988
Ks. Piórkowski Ryszard, 18.06.1986 –10.06.1987
Ks. Mirecki Cezary, 01.09.1984 –18.06.1986
Ks. Sobieraj Józef, 10.06.1983 – 01.09.1984
Ks. Szymański Władysław, 20.05.1980 –10.06.1983
Ks. Mielcarz Henryk, 21.05.1979 – 20.05.1980
Ks. Bielecki Zenon, 15.05.1976 –18.06.1979
Ks. Słyk Władysław SJ, 13.01.1975 –15.05.1976
Ks. Wosławski Bogdan, 08.06.1974 –13.01.1975
Ks. Krawczyk Janusz, 09.06.1973 – 08.06.1974
Ks. Bazarnik Jacek Kazimierz, 10.06.1972 – 09.06.1973
† Ks. Staniak Piotr, 25.08.1971–10.06.1972
Ks. Wronka Jan, 10.06.1971– 25.08.1971
Ks. Olton Zbigniew, 10.06.1970 –10.06.1971
† Ks. Bigaj Marian, 10.06.1968 –10.06.1970
Ks. Kołodziej Lucjan, 15.06.1966 –10.06.1968
† Ks. Krysztopa Zygmunt, 28.05.1965 –15.06.1966
Ks. Wilczek Jan, 15.06.1964 – 28.05.1965
† Ks. Uniejewski Józef, 18.03.1963 –15.06.1964
† Ks. Konopka Mirosław, 26.06.1961–18.06.1963
Ks. Sobiecki Henryk, 05.08.1959 – 26.06.1961
Ks. Kalinowski Kazimierz, 10.08.1957 – 05.08.1959
† Ks. Chaber Stanisław, 01.09.1956 –10.08.1957
† Ks. Furmański Władysław, 01.09.1954 – 01.09.1956
† Ks. Nowak Feliks, 16.06.1945 – 04.10.1946
† Ks. Różalski Franciszek, 23.06.1944 –16.06.1945
† Ks. Kowalczyk Piotr Paweł, 27.01.1942 – 23.06.1944
† Ks. Wójcik Edward Paweł, 08.1939 –1941
† Ks. Bank Bruno Paweł, 1939 – 08.1939
† Ks. Słojewski Henryk Paweł, 1938 –1939
† Ks. Rostkowski Stefan Paweł, 07.1935 –1938
† Ks. Arndt Stefan Paweł, 23.02.1935 – 07.1935
† Ks. Łubiński Wiktor Paweł, 01.09.1934 – 23.02.1935
† Ks. Gosiewski Adam, 07.1934 – 01.09.1934
Liczba parafian: 4980
Parafię erygował w roku 1442 biskup płocki książę Kazimierz, brat księcia Bolesława IV, przez wydzielenie z parafii Klembów.

Parafię erygował w roku 1442 biskup płocki książę Kazimierz, brat księcia Bolesława IV, przez wydzielenie z parafii Klembów. Pierwsze wzmianki o osadnictwie na tych terenach pochodzą z przełomu XII i XIII wieku.

Fundatorami pierwszego kościoła drewnianego byli Jan Słąka (podkomorzy łomżyński) i Jakub Saczko oraz Mikołaj i Filip (dziedzice Dąbrówki, Laskowa i Chajęt). Został on zniszczony wraz z całą miejscowością podczas wojen szwedzkich. Nowy kościół drewniany ufundował w 1737 roku wojewoda pomorski, podkomorzy ciechanowski, dziedzic Dąbrówki i Małopola Jakub Narzymski. Świątynię konsekrował sufragan płocki Marcin Załuski w 1745 roku. Została ona niemal doszczętnie spalona podczas insurekcji kościuszkowskiej.

Obecny kościół murowany, według projektu arch. Zygmunta Twarowskiego z 1875 roku, zbudowano staraniem ks. Bartłomieja Pawalskiego w latach 1881-1883 z ofiar parafian, konsekrował go abp Wincenty Chościak Popiel 22 sierpnia 1903 roku. W sierpniu 1944 roku wskutek działań wojennych kościół uległ częściowemu zniszczeniu. W latach 1945-1955 odrestaurował go ks. Józef Tomaszczyk. Budowę wieży zakończono w latach 1968-1972 dzięki staraniom ks. Franciszka Góździa. Wiszą na niej dwa dzwony: „Święty Jan” (800 kg) i „Święty Antoni” (350 kg), poświęcił je bp Wacław Majewski 14 października 1956 roku.

Ks. Rzępołuch Paweł, do 30.05.1998
Ks. Łazicki Józef, do 26.05.1963
Ks. Kosiński Wiesław
S. Kowalewska Elżbieta SM
S. Stryjczak Beata OSBSam
Chajęty, Chruściele, Dąbrówka, Dręszew, Działy Czarnowskie, Głuchy, Guzowatka, Karolew, Karpin, Lasków, Małopole, Marianów, Stanisławów, Trojany, Wszebory, Zaścienie