Diecezja Warszawsko-Praska
Parafia Bł. Honorata Koźmińskiego, Chrośla
ul. Żwirowa 2
Chrośla
05-311 Dębe Wielkie
25 757 71 06
09: 30w wakacje
11: 00
16: 00oprócz wakacji
Ks. Wnuk Bogusław Józef, 27.11.2011– 01.07.2018
Ks. Kwiatkowski Andrzej Janusz, 11.01.2004 – 27.11.2011
† Ks. Makowski Wojciech Wiesław, 22.06.1994 –11.01.2004
Ks. Podkoński Józef Andrzej, 13.10.1993 – 22.06.1994
Ks. Podkoński Józef Andrzej, 15.04.1991–13.10.1993, organizator parafii, budowniczy kościoła i plebanii
Liczba parafian: 1740
Parafię erygował bp Kazimierz Romaniuk 13 października 1993 roku z parafii św. Antoniego w Mińsku Mazowieckim.

Parafię erygował bp Kazimierz Romaniuk 11 marca 1993 roku (dekret w kronice parafialnej) z parafii św. Antoniego w Mińsku Mazowieckim. Do jej powstania przyczynił się w znacznej mierze proboszcz parafii św. Antoniego ks. prał. Jan Byrski, który w 1989 roku zakupił działkę. W lutym 1990 roku została odprawiona pierwsza Msza święta (polowa). W lipcu tego roku władza diecezjalna skierowała ks. Józefa Podkońskiego do tworzenia ośrodka duszpasterskiego. W grudniu 1990 roku bp Kazimierz Romaniuk poświęcił kaplicę, przy której 15 kwietnia 1991 roku kard. Józef Glemp utworzył prawie-parafię.

Świątynię zaprojektował p. Zbigniew Grzesiak z Mińska. Budowę ukończono w 1997 roku, kościół jest tylko poświęcony.

S. Bąk Krystyna
Bykowizna, Chrośla, Ruda