Diecezja Warszawsko-Praska
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Chotomów
ul. Partyzantów 8
05-123 Chotomów
08: 00
18: 00
07: 30
09: 00
10: 30z udziałem dzieci
12: 00
18: 00
20: 00w wakacje
Ks. Gawryś Mirosław, od 01.07.2017
Ks. Rudko Andrzej, od 26.08.2021
Ks. Wójcik Kazimierz, od 17.06.2006
† Ks. Kołoniecki Leszek, 11.06.2006 – 30.06.2017
Ks. Wójcik Kazimierz, 02.04.1984 –17.06.2006
† Ks. Dumański Franciszek, 13.06.1954 – 20.10.1983
† Ks. Potocki Józef Adam, 06.05.1952 –13.06.1954
† Ks. Królak Mieczysław, 31.12.1933 – 06.05.1952
† Ks. Makowski Jan, 16.02.1930 – 31.12.1933
† Ks. Walichnowski Stanisław Adam, 30.06.1918 –16.02.1930
† Ks. Lipski Antoni, do 08.10.1908
Ks. Przybysz Antoni, 22.03.2021– 30.06.2021
Ks. Lemiech Marek Zbigniew, 27.08.2014 – 20.03.2021
Ks. Płochocki Zbigniew, 29.08.2010 – 27.08.2014
Ks. Jarzębski Tomasz, 03.07.2004 – 26.08.2010
Ks. Zajkowski Andrzej, 10.06.2001– 24.06.2004
Ks. Wojno Wojciech, 01.07.1999 – 30.06.2001
Ks. Reda Jarosław, 22.06.1996 – 01.07.1999
Ks. Gradziński Marek, 30.06.1993 – 28.06.1996
Ks. Kamiński Robert, 19.08.1991– 30.06.1993
Ks. Kozakowski Paweł, 15.06.1988 –19.08.1991
Ks. Kulbat Krzysztof Zbigniew, 15.06.1985 –15.06.1988
† Ks. Chrząszcz Wiesław, 13.06.1984 –15.06.1985
Ks. Skonieczny Wiesław, 10.06.1983 –13.06.1984
Ks. Wójcik Kazimierz, 20.10.1983 – 02.04.1984
Ks. Kleps Henryk, 26.08.1981–10.06.1983
† Ks. Nawrocki Czesław, 05.06.1973 – 25.08.1981
Ks. Gąsiorowski Jan, 10.06.1972 – 05.06.1973
Ks. Łakomiec Tadeusz, 10.06.1968 –10.06.1972
† Ks. Majchrzak Tadeusz, do 1933
† Ks. Kania Stanisław, 01.07.2007 – 06.08.2011, skierowanie do tworzenia osrodka duszpasterskiego w Rajszawie
Ks. Hoffmann Kazimierz, 15.10.1964 –1966, kapelan Sióstr Natiwitanek
Ks. Wróbel Józef SDB, 01.08.1963 –15.10.1964, kapelan Sióstr Natiwitanek
Ks. Waśkiewicz Maksymilian, 22.08.1960 – 01.08.1963, kapelan Sióstr Natiwitanek
Liczba parafian: 8500
Parafia erygowana w 1. połowie XIV wieku (ok. 1349 roku), należy do najstarszych w diecezji. Czasami podawana jest data późniejsza – ok. 1418 roku.

Parafia erygowana w 1. połowie XIV wieku (ok. 1349 roku), należy do najstarszych w diecezji. Czasami podawana jest data późniejsza – ok. 1418 roku. W akcie erekcyjnym parafii Wieliszew z roku 1387 jest wzmianka, że powstała ona z części parafii Chotomów. Na podstawie wizytacji generalnej z 1609 roku wiadomo, że parafia obejmowała cztery wioski: Chotomów, Jabłonnę, Radziszew (obecnie Rajszew) oraz Olszewnicę, stanowiącą własność Adama Nowodworskiego. Archiwum Akt Konsystorza Pułtuskiego z 1775 roku podaje opis kościoła chotomowskiego i stwierdza: „Jest pewne, że ten parafialny kościół od czterystu lat i wyżej zostaje”.

W miejsce pierwotnego kościoła drewnianego biskup płocki Andrzej Stanisław Załuski wzniósł w 1725 roku nowy, również drewniany, który dotrwał do 1865 roku. W latach 1861-1865 zbudowano kościół murowany, z fundacji hrabiego Maurycego Potockiego (właściciela dóbr jabłonowskich), według projektu Franciszka Marii Lanciego. Kościół został konsekrowany w 1893 roku. Budowla ucierpiała w sierpniu 1915 roku w wyniku walk wojsk rosyjskich z Niemcami, a podczas II wojny światowej kościół został poważnie uszkodzony – rozbita została wschodnia ściana, zapadł się dach. Po odbudowie świątynia została rekonsekrowana w 1952 roku przez kard. Stefana Wyszyńskiego.

Obok kościoła znajduje się murowana kaplica oraz brama-dzwonnica z trzema wejściami. Na placu przy kościele stoi figura Matki Bożej z Dzieciątkiem, ogrodzona metalowym płotem (postawiona w 1860 roku, prawdopodobnie na miejscu dawnego kościoła). W 1999 roku parafia obchodziła jubileusz 650-lecia istnienia. Z parafii Chotomów powstały trzy parafie: Wieliszew (1387), Jabłonna (1925) i św. Jana Kantego w Legionowie (1933).

Przy wejściu na cmentarz kościelny ustawiono pomnik św. Jana Pawła II; figura papieża umieszczona jest na cokole granitowym.

Ks. Ostanek Norbert, do 15.06.2002
O. Serafinowski Robert Adam OFM
Chotomów, Dąbrowa Chotomowska, Legionowo: Cieszyńska, Gnieźnieńska (od Poznańskiej), Górnośląska, Kaszubska, Tadeusza Kościuszki (od Piastowskiej), Joachima Lelewela, Franciszka Ksawerego Lubeckiego, Łowicka, Piastowska (nieparzyste od Górnośląskiej), Wrzesińska, Olszewnica Stara

Zgromadzenie Sióstr Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Chotomów, ul. Żeligowskiego 18, tel. 22 772 62 07

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, Chotomów, ul. Piusa XI 69, tel. 22 772 62 27