Diecezja Warszawsko-Praska
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Celestynów
pl. kard. Stefana Wyszyńskiego 3
05-430 Celestynów
07: 00
18: 00
07: 00
09: 00
10: 30
12: 00
18: 00
Ks. Wasiak Mirosław, od 24.06.2010
Ks. Włoch Michał, od 25.08.2019
† Ks. Wawrzyniak Stanisław Jerzy, 19.06.2006 – 24.06.2010
Ks. Czyżyk Krzysztof, 15.01.2000 –19.06.2006
Ks. Kowara Edward, 20.06.1997 –15.01.2000
† Ks. Kuśmierczyk Janusz, 14.02.1995 – 06.06.1997 (†)
† Ks. Borecki Eugeniusz, 26.10.1972 –14.02.1995
† Ks. Płudowski Józef, 20.08.1964 – 26.10.1972
† Ks. Dembowski Marian, 17.05.1946 –18.10.1966
† Ks. Banasiewicz Eugeniusz, 28.06.1935 –17.05.1946
† Ks. Maciejewski Jan Nikodem, 03.02.1932 – 28.06.1935
† Ks. Sałaga Anatol, 01.09.1929 – 03.02.1932
Ks. Skoczylas Jacek, 01.09.2013 – 25.08.2019
Ks. Jaśkowski Jacek, 28.08.2011– 01.09.2013
Ks. Jarzębski Tomasz, 26.08.2010 – 28.08.2011
Ks. Szymański Zbigniew, 01.07.2006 – 29.08.2010
Ks. Turek Łukasz, 28.06.2003 – 01.07.2006
Ks. Adler Paweł, 28.06.2003 – 02.09.2003
Ks. Krasuski Piotr, 27.10.2001– 28.06.2003
Ks. Skowyra Zbigniew, 28.07.2001– 28.06.2003
Ks. Ołdak Piotr, 30.06.2000 – 28.07.2001
Ks. Swędrowski Michał Henryk, 01.08.1996 – 26.08.2000
Ks. Kazimierczuk Tomasz, 22.06.1996 – 30.06.2000
Ks. Stępień Wojciech Robert, 28.06.1996 – 01.08.1996
Ks. Trzciński Paweł Stanisław, 30.06.1995 – 28.06.1996
Ks. Banaszek Cezary, 22.06.1994 – 22.06.1995
Ks. Grzymkiewicz Grzegorz, 19.08.1991– 27.06.1992
Ks. Józefczyk Jan, 22.06.1988 –19.08.1991
Ks. Gąsiorek Marek, 09.06.1986 –15.06.1988
Ks. Bocheński Wiesław Marian, 04.06.1984 –16.06.1986
Ks. Osimowicz Jan, 15.06.1982 –13.06.1984
Ks. Piekut Krzysztof, 25.05.1981–15.06.1982
† Ks. Andrzejewski Jan, 25.05.1979 – 25.05.1981
Ks. Piskorski Zenon, 20.05.1978 – 25.05.1979
Ks. Zdun Wojciech, 20.05.1975 – 20.05.1978
Ks. Krzysztofik Grzegorz, 05.06.1973 – 20.05.1975
† Ks. Nowak Władysław, 01.06.1971– 05.06.1973
Ks. Foks Stanisław, 10.06.1970 – 01.06.1971
Ks. Woźnicki Lech, 02.06.1969 –10.06.1970
Ks. Olejarz Julian, 10.06.1968 – 02.06.1969
Ks. Król Tomasz, 13.08.1966 –10.06.1968
† Ks. Płudowski Józef, 20.08.1964 –18.10.1966
Ks. Misa Paweł FDP, 10.08.1963 – 01.08.1964
Ks. Borowiec Jan FDP, 31.08.1962 –10.08.1963
Ks. Kawałko Jan FDP, 20.08.1961– 31.08.1962
Ks. Szczypiński Henryk, 20.06.1960 –19.06.1961
Ks. Sikorowski Jerzy, 03.08.1959 – 20.06.1960
Ks. Jankowski Eugeniusz, 26.08.2016 – 01.10.2020
Ks. Wnuk Andrzej, 01.09.2012 –10.08.2016
Ks. Gosik Mariusz Andrzej, 01.12.2010 – 01.12.2011
† Ks. Jarecki Gerard, 09.2006 – 21.07.2017 (†)
Liczba parafian: 6200
Parafię erygował kard. Aleksander Kakowski 1 września 1929 roku z części parafii Kołbiel, należała wówczas do dekanatu praskiego.

Parafię erygował kard. Aleksander Kakowski 1 września 1929 roku z części parafii Kołbiel, należała wówczas do dekanatu praskiego.

Nazwa miejscowości pochodzi od Celestyny, córki Leopolda Polakiewicza – właściciela majątku. Najstarszą osadą Celestynowa jest Radzin, który powstał w 1833 roku, a jego właścicielem był Leopold Radziński. Miejscowość rozwinęła się w związku z budową kolei nadwiślańskiej, a przyczynili się do tego warszawiacy, którzy przyjeżdżali tu na letni odpoczynek. Duża odległość od kościoła w Kołbieli utrudniała wczasowiczom i mieszkańcom udział w życiu Kościoła.

W 1927 roku przystąpiono do budowy drewnianej kaplicy, którą 17 lipca tegoż roku poświęcił ks. Piotr Górski, proboszcz z Kołbieli. Pierwszym kapłanem, który przyjeżdżał do Celestynowa na niedziele i święta, był ks. Stanisław Rostowski, student z diecezji sandomierskiej.

Kościół zbudowano w latach 1930-1932 według projektu arch. Tadeusza Szanjora, głównie z fundacji Edmunda Jankowskiego, profesora SGGW, właściciela majątku „Skarbonka”, organizatora szkoły ogrodniczej w Celestynowie, wielkiego społecznika, odznaczonego medalem papieskim „Pro Ecclesia et Pontifice”. To on przeznaczył na budowę 80 tys. zł.

Kamień węgielny poświęcił bp Stanisław Gall 12 października 1930 roku, a już w grudniu kościół zasklepiono i pokryto dachówką. Duszą poczynań w pierwszym okresie budowy był ks. Anatol Sałaga, a od 3 lutego 1932 roku – ks. Jan Maciejewski. Bardzo wielu parafian pracowało przy budowie bezinteresownie. Świątynię poświęcił bp Stanisław Gall 30 października 1932 roku, w uroczystość Chrystusa Króla. Ukoronowaniem budowy była konsekracja świątyni, której dokonał bp Stanisław Gall w dniu 14 czerwca 1939 roku.

Lasy celestynowskie były miejscem wielu zwycięskich akcji Armii Krajowej. W pobliżu kościoła znajduje się pomnik w formie orła rozpiętego na krzyżu, wzniesiony ku czci ofiar nalotu z 1 września 1939 roku i poległych w czasie II wojnie światowej.

O. Morawski Bernard OFMCap., do 07.06.1992
Ks. Krupa Krzysztof, do 28.05.1992
Ks. Gawryś Mirosław, do 28.05.1987
Ks. Wojciechowski Sławomir, do 02.06.1985
Ks. Chmielewski Jerzy, do 06.06.1982
S. Kulbacka Anna
Celestynów, Dąbrówka: Boczna, Chabrowa, Karczewska, Mazowiecka (nieparzyste do 87, parzyste do 50), Młoda, Pogorzelska (nieparzyste do 21, parzyste do 32), Poprzeczna, Radosna, Skośna, Starowiejska, Strażacka, Willowa, Zielone Wzgórze, Lasek, Regut, Tabor

Kaplica w OSP w Regucie, Regut, pl. Floriana 1