Diecezja Warszawsko-Praska
Parafia Św. Jana Chrzciciela, Cegłów
Plac Anny Jagiellonki 21
05-319 Cegłów
25 757 01 17
08: 00
18: 00
09: 00
10: 00kaplica w DPS w Mienii
11: 30
18: 00
Ks. Cempura Dariusz, od 29.08.2010
Ks. Kocięcki Grzegorz Stanisław, 17.06.2006 – 29.08.2010
Ks. Chyła Jerzy, 30.08.1995 – 03.06.2006
† Ks. Sokołowski Kazimierz, 26.01.1993 – 30.08.1995
Ks. Banak Jerzy, 20.06.1987 – 26.01.1993
† Ks. Laskowski Marian, 23.06.1975 – 20.06.1987
† Ks. Kołoszko Kazimierz Leon, 04.09.1969 – 23.06.1975
† Ks. Pazik Antoni, 20.07.1961– 04.09.1969
† Ks. Stefankiewicz Tadeusz, 14.09.1952 – 25.06.1961
† Ks. Gozdalski Andrzej, 18.04.1950 –14.09.1952
† Ks. Fijałkowski Franciszek, 30.06.1933 –18.04.1950
† Ks. Katuszewski Feliks, 30.06.1918 – 30.06.1933, więzień Szczeglina, KL Sachsenhausen, KL Dachau, TA Hartheim
† Ks. Barszczewski Józef, 28.06.1961– 20.07.1961
† O. Krzepica Błażej OFMCap., 25.05.1961– 20.06.1961
Liczba parafian: 2200
Parafię w Cebrowie (obecnie Cegłowie) erygowano w 1534 roku z części parafii Kiczki.

Parafię w Cebrowie (obecnie Cegłowie) erygowano w 1534 roku z części parafii Kiczki. Nazwa pochodzić ma od cegielni, w której wyrabiano materiał na budowę miejscowego kościoła. W połowie XIV wieku książę mazowiecki Ziemowit przekazał Cegłów na uposażenie warszawskim augustianom.

Pierwszą drewnianą świątynię ufundowali w latach 1441-1444 księżna mazowiecka Anna Fiodorówna i bp Andrzej z Bnina Opaliński. W XV wieku Cegłów stał się własnością biskupów poznańskich; jeden z nich, Benedykt Izdbieński, w 1547 roku przekazał parafię Kapitule Warszawskiej. W roku 1603 założono tu szkołę parafialną, a w roku 1621 Zygmunt III Waza nadał Cegłowowi prawa miejskie wraz z herbem (głowa Jana Chrzciciela, patrona parafii), którymi miejscowość cieszyła się do 1869 roku. W 1526 roku księżna Anna Mazowiecka zapisała należącą do parafii wieś Mienia szpitalowi Świętego Ducha w Warszawie. Pod koniec XVIII wieku rozpoczęto budowę szpitalnej filii w Mieni. Klasycystyczny szpital z kaplicą ukończono w 1806 roku.

Obecny kościół murowany wzniesiono w drugim ćwierćwieczu XVI wieku, konsekrował go biskup poznański Maciej Łubieński 21 grudnia 1629 roku. Z tego okresu pochodzą: wschodni szczyt prezbiterium, sklepiona zakrystia z kominkiem oraz dwa portale. W 1862 roku świątynia była remontowana; dla bezpieczeństwa strop w części nawowej podparto dwoma rzędami drewnianych kolumn toskańskich. Na zewnętrznej ścianie prezbiterium znajduje się epitafium Stanisława Oczki (†1572), ojca lekarza królewskiego.

Przy kościele stoi dzwonnica z końca XVIII wieku i rosną kilkusetletnie lipy i wiązy. W latach 2012-2015 przeprowadzono kolejne etapy konserwatorskiego remontu zabytkowej (XVII/XVIII) więźby dachowej budynku kościoła.

Na początku XX wieku w Cegłowie zaistniał mariawityzm, dlatego 30 proc. tutejszej społeczności należy do Starokatolickiego Kościoła Mariawitów.

Ks. Kowalczyk Grzegorz, do 13.05.2000
S. Zgódka Ewa SM, do 15.03.1977
O. Supieta Zygmunt SJ, do 15.04.1956
Cegłów, Gajówka Rososz, Gajówka Rudnik, Gajówka Skwarne, Leśniczówka Mienia, Leśniczówka Pełczanka, Mienia, Pełczanka, Rososz, Rudnik, Skwarne, Woźbin