Diecezja Warszawsko-Praska
Parafia Świętej Trójcy, Ząbki
ul. Józefa Piłsudskiego 46
05-091 Ząbki
07: 00
18: 00
07: 00
08: 30
10: 00
11: 30z udziałem dzieci
13: 00
18: 00
Ks. Kowara Edward, 15.01.2000 –10.08.2016
† Ks. Szkóp Adam Zbigniew, 20.06.1997 –15.01.2000
† Ks. Gniazdowski Zdzisław Józef, 10.06.1987 – 20.06.1997
† Ks. Karolak Tadeusz, 24.02.1968 –10.06.1987
† Ks. Chełchowski Albin, 09.07.1962 – 30.11.1967
Ks. Chojecki Michał, 01.05.1957 – 25.10.1961
† Bp Modzelewski Jerzy, 31.12.1953 – 01.05.1957
† Ks. Sobczak Stanisław, 01.04.1946 – 31.12.1953
† Ks. Rozbiewski Jan, 20.04.1938 – 01.04.1946
Ks. Sitnik Jan, 09.03.1935 – 20.04.1938
Ks. Zieliński Antoni, 08.01.1928 – 09.03.1935
Ks. Malowaniec Karol, 15.11.1925 – 08.01.1928
Ks. Kleczyński Ludwik, 01.02.1922 –15.03.1925
Ks. Szpądrowski Leonard, 01.01.1919 – 01.02.1922, organizator parafii
† Ks. Grygielko Ryszard, 30.11.1967 – 24.02.1968
Ks. Rutkowski Wacław, 31.03.1962 – 09.07.1962
† Ks. Rogulski Franciszek, 25.10.1961– 31.03.1962
Ks. Dawidczyk Adam, 15.03.1925 –15.11.1925
Ks. Łazarz Sebastian, 26.08.2012 – 26.08.2017
† Ks. Urbanowski Piotr, 01.07.2007 – 26.08.2012
† Ks. Królak Mariusz, 01.07.2006 – 20.07.2008 (†)
Ks. Macios Przemysław, 28.06.2003 – 24.06.2007
Ks. Świątkiewicz Arkadiusz, 28.06.2003 – 01.07.2006
Ks. Szelągowski Robert, 30.06.2000 – 28.06.2003
Bp Grzybowski Jacek, 30.06.2000 – 20.06.2003
Ks. Ciesielski Sylwester, 24.06.1999 – 20.06.2000
Ks. Ejsmont Piotr Krzysztof, 22.11.1996 – 20.06.2000
Ks. Kałęcki Józef, 20.06.1997 – 29.06.1999
† Ks. Korporowicz Ireneusz, 22.06.1995 – 20.06.1997
Ks. Wnuk Andrzej, 22.06.1995 – 22.11.1996
Ks. Jerzak Mieczysław, 29.05.1992 – 22.06.1995
Ks. Skwarski Dariusz, 22.06.1992 – 22.06.1995
† Ks. Sosnowski Jan, 10.06.1987 – 22.06.1992
Ks. Szost Bartłomiej, 19.08.1991– 29.05.1992
Ks. Piotrowski Antoni, 15.06.1989 –19.08.1991
Ks. Kuśmirek Krzysztof, 16.06.1986 –15.06.1989
† Ks. Sokołowski Kazimierz, 10.06.1983 –10.06.1987
Ks. Latoszek Edward, 10.06.1983 –16.06.1986
† Ks. Kulesza Wacław, 16.10.1982 – 01.01.1984
Ks. Fedorowicz Waldemar, 25.05.1981–10.06.1983
Ks. Golba Stanisław, 20.06.1975 –10.06.1983
Ks. Piekarczyk Andrzej, 31.05.1982 –10.06.1983
Ks. Gajewski Marek, 10.12.1980 –16.10.1982
Ks. Gryz Adam, 25.05.1981– 31.05.1982
Ks. Kuciński Wiesław, 31.05.1980 – 31.05.1982
† Ks. Kulesza Wacław, 08.06.1974 – 25.05.1981
Ks. Zieliński Jan, 20.05.1978 – 31.05.1980
Ks. Chrostowski Waldemar, 07.07.1976 – 25.06.1979
Ks. Jankowski Eugeniusz, 24.06.1977 – 25.06.1979
Ks. Trzaskowski Henryk, 04.10.1975 – 28.05.1977
Ks. Małkowski Stanisław, 22.11.1975 – 04.06.1976
Ks. Krawczyk Janusz, 28.01.1975 – 04.10.1975
† Ks. Popiełuszko Jerzy Paweł, 10.06.1972 – 04.10.1975
Ks. Jackowski Krzysztof Edward, 10.06.1972 – 20.06.1975
Ks. Prus Zdzisław, 05.06.1973 – 09.12.1974
† Ks. Gniazdowski Zdzisław Józef, 01.06.1971– 08.06.1974
† Ks. Wróbel Czesław, 10.06.1972 – 05.06.1973
† Ks. Wasiluk Tadeusz, 03.07.1968 –10.06.1972
Ks. Włodarczyk Janusz, 01.06.1971–10.06.1972
Ks. Wojciechowski Ireneusz, 02.06.1968 –10.06.1972
† Ks. Dmochowski Szczepan, 10.06.1970 –10.06.1971
† Ks. Misiak Józef Stanisław, 10.06.1968 – 01.06.1971
Ks. Urbaniak Franciszek, 18.06.1968 – 02.06.1969
† Ks. Grygielko Ryszard, 11.06.1965 –10.06.1968
Ks. Pawlik Stanisław, 01.06.1967 –10.06.1968
Ks. Jagiełło Ryszard, 11.06.1965 – 01.06.1967
† Ks. Hałabuda Stanisław, 16.03.1963 –11.06.1965
† Ks. Schabowski Józef, 01.06.1963 –11.06.1965
† Ks. Rogulski Franciszek, 10.06.1961– 01.06.1963
† Ks. Żółkiewski Henryk, 10.06.1961– 21.10.1961
Ks. Suchta Czesław, 05.08.1958 –10.06.1961
† Ks. Stasiak Henryk Zygmunt, 13.10.1955 – 05.08.1958
Ks. Petrykowski Eugeniusz, 25.06.1979 – b.d.
Ks. Zając Dariusz, 26.08.2015 – 26.06.2018
Ks. Ziarek Andrzej, 01.09.2015 – 26.08.2017, kontynuacja pracy doktorskiej na KUL
Ks. Dunin-Borkowski Jacek, 28.06.2003 – 26.08.2015
Ks. Gawryluk Wojciech, 21.12.2008 – 26.08.2015
Ks. Swędrowski Michał Henryk, 30.06.2001– 28.06.2003
Ks. Buczyński Edward, 01.10.1962 – b.d.
Ks. Pawski Jerzy, 01.03.1962 – b.d.
Liczba parafian: 10500
Parafię erygował kard. Aleksander Kakowski 1 stycznia 1919 roku, wydzielając ją z parafii praskiej.

Parafię erygował kard. Aleksander Kakowski 1 stycznia 1919 roku, wydzielając ją z parafii praskiej.

Od XVI wieku była tu duża wieś królewska (ok. 80 mieszkańców), należąca do folwarku Bródno, zwana Wola Zambkowa (nazwa pochodzi od nazwiska drugiego wójta, Zygmunta Zambka; człon „Wola” oznaczał, że pierwszymi mieszkańcami byli osadnicy zwolnieni z wszelkich świadczeń). W 1580 roku zmieniono nazwę wsi z Woli Zambkowej na Ząbki i nałożono na mieszkańców podatki.

Z racji bliskości stolicy Ząbki były często terenem walk, m.in. w czasie potopu szwedzkiego, insurekcji kościuszkowskiej, powstania listopadowego (oddział Leona Drewnickiego, uczestnika kampanii napoleońskiej, założyciela folwarku Drewnica). W 1827 roku wioskę nabyła rodzina Platerów, liczyła ona wówczas 204 mieszkańców w 36 domach; w 1880 roku było ich już 600. Po uruchomieniu 16 grudnia 1862 roku Kolei Warszawsko-Petersburskiej nastąpił wielki napływ ludności. Do 1880 roku właścicielem Ząbek był hrabia Stanisław Plater-Zyber, potem odkupił je hrabia Wiktor Kazimierz Ronikier. Pierwsze osiedle typu miejskiego (z elektrycznością i kanalizacją) założył w 1912 roku hrabia Adam Ronikier, właściciel cegielni produkującej rocznie 15 mln cegieł, a także wyroby ceramiczne.

Z powodu dużej odległości od kościoła parafialnego (św. Michała Archanioła i św. Floriana w Warszawie-Pradze) mieszkańcy Ząbek myśleli o wybudowaniu własnej świątyni. Na krótko przed I wojną światową hrabia Adam Ronikier rozpoczął starania o wzniesienie murowanego kościoła. Z ofiarną pomocą pośpieszyli mu – przez pośrednictwo ks. Alojzego Volknera, proboszcza parafii praskiej – Michał i Maria Radziwiłłowie. Prace przerwała wojna, wznowiono je dopiero wiosną 1916 roku. Przez sześć miesięcy powstał tymczasowy drewniany kościół z dzwonnicą, mieszczący do 1000 osób. Poświęcił go kard. Aleksander Kakowski 8 października 1916 roku. Do 1919 roku na Mszę niedzielną dojeżdżał z Pragi ks. Volkner.

W czasie bitwy warszawskiej 1920 roku mieścił się tu szpital polowy; groby poległych są najstarszymi na miejscowym cmentarzu. Wczesną wiosną 1936 roku, dzięki staraniom ks. Jana Sitnika, rozpoczęła się budowa kościoła według planów inż. arch. Jana Kamińskiego, zatwierdzonych 5 marca 1937 roku przez Warszawski Urząd Wojewódzki. Już 30 maja 1936 roku abp Stanisław Gall poświęcił i wmurował kamień węgielny. 18 lipca 1937 roku ks. prał. Stanisław Mystkowski poświęcił mury świątyni. W 1944 roku poważnemu uszkodzeniu uległy dach i sklepienie świątyni, naprawiono je w następnym roku.

Parafia szczyci się tym, że od czerwca 1972 do października 1975 roku pracował tutaj, tuż po święceniach, bł. ks. Jerzy Popiełuszko.

Kościół jeszcze nie był konsekrowany.

Ks. Bala Dariusz, do 27.05.1995
Ks. Gaworek Sylwester, do 28.05.1992
S. Walczyńska Helena CSA, do 15.08.1988
Ks. Jaworski Mirosław, do 08.06.1986
Ks. Ciećwierz Michał, do 03.06.1984
Ks. Chrostowski Waldemar, do 06.06.1976
Ks. Kostrzewa Adam
Ks. Małecki Andrzej
Ks. Panek Jerzy
S. Czajkowska Teresa
S. Stolarska Iwona
Ząbki: Bartosza, Sióstr Biendarzewskich, Błękitna, Bociania, Władysława Broniewskiego, Brukowa, Brzozowa, Bukowa, Ceglana, Chabrowa, Fryderyka Chopina, Czołgistów, Dębowa, Dolna, Arkadego Fiedlera, Heleny Flisowskiej, Gdyńska, Harcerska, Jana Pawła II, Jesienna, Jeziorna, Jodłowa, Kamienna, Klamrowa, Klonowa, Hugona Kołłątaja, Wojciecha Kossaka, Kręta, Krótka, Krzywa, Kwiatowa (do Szwoleżerów), Mariana Langiewicza, Legionów, Lipowa, Lotnicza, Łabędzia, Łagodna, Łąkowa (od Nowej), Łodygowa, 3-go Maja, Mała, Jana Matejki, Adama Mickiewicza (od Nowej), Mokra, Gustawa Morcinka, Obrońców, Ogrodowa, Okrężna, Stefana Okrzei, Piotra Olszewskiego, Orla, Piastowska, Józefa Piłsudskiego (nieparzyste, parzyste od Andersena), Polna, Józefa Poniatowskiego, Mikołaja Reja, Rembertowska, Juliusza Rómmla, Rybna, Saperów, Sasanki, Sezamkowa, Władysława Sikorskiego, ks. Ignacego Skorupki, Skowronka, Skrajna, Słoneczna, Juliusza Słowackiego, Słowiańska, Słowicza, Sokola, Sosnowa, Spacerowa, Stacja PKP, Stanisława Staszica, Franciszka Stefczyka (do Gajowej), Szczęśliwa, Szkolna, Szwoleżerów (nieparzyste do Tulipanowej, parzyste do Reymonta), Targowa, Tęczowa, Topolowa, Torfowa (od Nowej), Romualda Traugutta, Ułańska, Warszawska, Wąska, Westerplatte, Wiosenna, Wiśniowa, 17 Września, Wrzosowa, Wspólna, Wyzwolenia, Zaciszna, Zielona, Zimna, ks. Sylwestra Zycha, Żabia, Żurawia

Zgromadzenie Miłosierdzia Bożego, Ząbki, ul. Ks. Zycha 9, tel. 502 701 993

Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, Ząbki, ul. Warszawska 39, tel. 22 781 66 94