DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Parafia Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika, Jeruzal Miński
ul. Rynek 2
05-317 Jeruzal
17:00 w maju
09:00
11:15
14:00 kaplica w Toporze w I i III niedzielę miesiąca
09:00, 11:15
Ks. Wnuk Andrzej, 10.08.2016 – 30.11.2017
Ks. Bajurski Leszek Tomasz, 28.08.2011–10.08.2016
Ks. Sobczyk Andrzej, 20.06.2003 – 28.08.2011
Ks. Balicki Jan, 18.06.1998 – 20.03.2003
† Ks. Szwedkowicz Leszek Franciszek, 09.11.1993 –18.06.1998
Ks. Dusza Andrzej Stanisław, 26.04.1989 – 09.11.1993
Ks. Lubaczewski Jan, 18.04.1989 – 26.04.1989
† Ks. Rybak Kazimierz, 16.11.1987 –18.04.1989
Ks. Drzewiecki Zbigniew Leszek, 19.02.1984 – 30.11.1987
† Ks. Śnieżek Tadeusz, 10.09.1981–19.02.1984
† Ks. Heintsch Paweł, 27.05.1971–10.09.1981
Ks. Żółkiewski Henryk, 06.07.1967 – 27.05.1971
Ks. Ciepielewski Bogdan, 02.09.1959 – 06.07.1967
Ks. Rek Józef, 01.10.1946 – 02.09.1959
Ks. Kapelewski Paweł, 01.09.1939 – 01.10.1946
Ks. Marcinkowski Władysław, 01.02.1935 – 01.09.1939
Ks. Truszkowski Jan, 04.06.1918 – 01.02.1935
Ks. Knapski Zygmunt, do 04.06.1918
Ks. Wojno Wincenty, 14.11.1944 – 30.10.1945
Liczba parafian: 1366
Parafię erygował biskup poznański Jan Latalski, późniejszy Prymas, 20 stycznia 1532 roku.

Parafię erygował biskup poznański Jan Latalski, późniejszy Prymas, 20 stycznia 1532 roku. Bracia Serafin (sędzia ziemi czerskiej) i Zygmunt Oborscy, właściciele dóbr Łukowiec i Żeliszew, zbudowali drewniany kościół p.w. Wszechmogącego Boga, Niepokalanej Dziewicy Maryi, Św. Anny, Św. Bartłomieja i Św. Stanisława BM (inni podają Św. Barbarę, Św. Stanisława i Św. Annę). Rok później kolatorzy kościoła otrzymali przywilej i założyli tu miasto na prawie magdeburskim. Dokumenty z 1747 roku podają, że pierwotną nazwę Żeliszew zmieniono na Jeruzal. W połowie XVIII w. miasto przeszło w posiadanie rodziny Rudzińskich, a od 1758 r. należało do Cieszkowskich.

W XVIII w. kościół groził zawaleniem, dlatego wojewoda mazowiecki i właściciel miasteczka, Kazimierz Rudziński, zbudował w 1758 r. nową świątynię z drewna p.w. Św. Wojciecha i Św. Mikołaja, która istnieje do chwili obecnej. Na początku XIX w. Jeruzal utracił prawa miejskie. Gruntowne remonty przeprowadzono w latach 1882-1884 (wydłużono nawy na zachód, przebudowano zakrystię i kruchty) i w 1946 r.

O. Buduer Janusz CSSR, do 25.05.1978
Ks. Podstawka Jan Tadeusz MIC, do 20.06.1965
† Ks. Podstawka Józef, do 27.05.1965
S. Kozicka Zofia
Barania Ruda, Borki, Dębowce, Gajówka Florianów, Jeruzal, Jeziorek, Lipiny, Łukówiec, Płomieniec, Porzewnica, Topór